Kommande tävlingar
11/07 INSTÄLLT ... SM Lag Mixed
16/07 INSTÄLLD - Walthers Bildelar G
24/07 SM Par Dam - Omgång 1
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2010-10-05

Närvarande:
Leif Sundqvist
Kent Sjöberg
Agneta Danielsson
Ulf Blanck
1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 21 september gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Ekonomi
Ekonomin är för närvarande god.

4. Resebidrag SM
Ansökan om bidrag för omkostnader i samband med SM 2010 har inkommit från Lennart Wiklund, Sune Häggbom, Kent Sjöberg, May Åkesson, Karin Lodin och Staffan Hedman. Styrelsen beslöt att utbetala 500 kr till ovan nämnda.

5. Allsvenskan div 4
Spelas under tre onsdagskvällar, styrelsen anser att klubben bör ha lag i Div 4 och skall försöka uppmuntra spelare i klubben att bilda lag. Klubben betalar startavgiften.

6. DM-mixed
Informerades om att DM-mixed spelas lördag den 16/10 och att fest anordnas senare samma kväll. Alnö Bk ansvarar för tävlingen och MBF ansvarar för festligheterna.

7. TL-ubildning
Funderingar om repeterande tävlingsledarutbildning diskuterades. En steg-tre kurs annonserades i förbundets regi.

8. Övrigt
Följande frågor togs upp:
°Festkommitté, Agneta Danielsson försöker engagera medlemmar att ställa upp i festkommittén.
°Vårt namn på plusgirots kontoutdrag är det gamla Sundsvalls Bridgeallians, vilket ska uppdateras. Kent svarar för det.
°Styrelsen är något orolig för den dåliga tillslutningen på Måndagsbridgen, men efter besked om bättring senaste måndag beslöts att avvakta med åtgärder.
°Stolarna i bridgelokalen är smutsiga, och hur vi ska hitta bättre stolar diskuterades. Agneta Danielsson söker via Blocket och Kvarndammen. Ulf Blanck kollar om det finns firmor som kan rengöra stolar och kostnaden för detta.

9. Nästa Möte
Nästa möte äger rum tisdag den 16/11, kl 17.30.

Mötets avslutande
Leif Sundqvist förklarade mötet avslutat

Vid protokollet Justeras
Ulf Blanck Leif Sundqvist
Sekr. Ordf.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80