Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll Medelpads Bridgeförbunds Styrelsemöte 2010-09-29


Närvarande:
Dan Bylund
Leif Sundqvist
Andreas Westman1. Mötets öppnande
Dan Bylund hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.


2. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.


3. Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och godkändes.


4. Inkomna skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.


5. Rapporter

Ekonomi

Kassören hade mail-vägen rapporterat följande:
• 10 av 19 annons- och kalenderfakturor är betalade.
• Startavgifter Sundsvallsligans div 1 och 2 är inbetalade á 15.600 kronor
• Startavgifter DM-Lag kval är inbetalade á 4.800 kronor.
• Kalendrarna är betalade
• Reseersättning Distriktsträff är utbetalad
• Ekonomin är som tidigare mycket god.


Tävlingar

Guldskvadern är genomförd med ett mycket bra arrangemang både från Casino Cosmopol och MBF. 52 spelare deltog i den individuella bridgetävlingen och vann gjorde Roger Wiklund från Falkenberg. Bästa hemmaspelare blev Bo Sundström, som tog en hedrande 3:e plats. Uppföljningsmöte ska inplaneras med Casino Cosmopol inom kort.
DM-Lag kval startade den 22 september med 8 lag. Kvalet spelas under 3 onsdagskvällar, en i vardera september, oktober och november. De 4 bästa lagen spelar final i mitten av mars 2011. Parallellt spelas Medelpadsmästerskapet, där lagen tilldelas ett handicap beräknat utifrån de ingående spelarnas nationella handicap.


6. Kommande tävlingar

Allsvenskan div 4

Följande noterades:
• Anmälan skall vara inne senast 13 oktober 2010 till Bo Sundström.
• Inbjudan ska skickas ut till klubbarna i och även anslås i Sundsvallsbridgens lokal (Leif ansvarig).
• Inbjudan ska även skickas till Ångermanland. Andreas kontaktar telefonledes lämpliga personer.
• Startavgiften beslöts vara lika med den avgift som FSB har fastställt (330 kronor/lag, vilken klubben normalt betalar).
• Beslöts att spelet sker onsdagarna 27/10, 24/11, 15/12 alt. 26/1 i bridgelokalen. Sedvanlig bordsavgift tas ut om 50 kronor/spelare.

DM-Mixed

Följande noterades:
• Beslöts att anordna lite trevligheter efter bridgetävlingen.
• Kl. 18.00 startar festen och upplägget i stort omfattar välkomstdrink, lagvis frågeslinga, mat och dryck, lotteri, tävling ”berätta bästa histioria”, m.m.
• Startavgiften beslöts till 250 kronor/spelare och då ingår både startavgift och festkostnad.
• Leif skickar ut inbjudan vad gäller fest-delen, Alnö-klubben svarar för tävlingsinbjudan.

DM-Par kval

Följande noterades:
• Kvaltävlingarna spelas 23/11, 27/1 och 21/2 med final den 27 mars 2011.
• Kvoteringen av finaldeltagarna sker enligt FSB:s modell för SM-kvalificering.
• Denna punkt är tidigt väckt och kommer därför att tas upp på ett kommande möte.

Medelpadsrallyt

Följande noterades:
• Tävlingen består av 7 deltävlingar, där deltagarna får poäng dels för bra placeringar och dels för närvaro.
• Sponsrade priser som vanligt till de 3 bästa totalt plus ett utlottat pris.
• Leif lägger upp tävlingarna på MBF:s hemsida.
• Leif sätter upp anslag i Sundsvallsbridgens bridgelokal.
• Leif mailar klubbarna och påminner om denna tävling.7. Åtgärdslista
Genomgång gjordes av åtgärdslistan och flertalet ärenden var slutförda. Listan kompletterades med under mötet beslutade uppgifter.


8. Övriga frågor
Diskuterades det låga deltagandet i våra styrelsemöten. Trots nutidens goda kommunikationer, typ SMS och mail, är det fåtal som orkar lämna återbud när de inte kan komma. SKÄRPNING !! Redan när protokollet kommer ska du boka in mötet alt. lämna återbud omgående. Uppstår förhinder senare, meddela återbud omgående.


9. Nästa möte
• Snabbmöte inför DM-Mixed-arrangemanget onsdagen den 13/10 kl. 18.00 i bridgelokalen.
• Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum onsdagen den 3 november kl. 17.30 i bridgelokalen.


10. Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
Vid Protokollet Justeras

Leif Sundqvist Dan Bylund
ÅTGÄRDSLISTA

Åtgärd Ansvarig Färdigdatum Status
Ta fram förslag till upplägg av DM-Lag kommande år 2011 Leif Sundqvist 2010-04-30 Pågår
Uppföljning av gemensamt rally Leif Sundqvist 2010-03-24 Vilande
Kontakta Micke Melander om distriktstävling Dan Bylund 2010-03-31 Pågår
Kontakta Micke Melander om stöd till klubbarna i västra Medelpad Dan Bylund 2010-03-31 Pågår
Ta fram Lennart Sohlins mejl-adress Martin Berglund 2010-04-26 Pågår
Mejla Ylva Papp om SM-bidrag Dan Bylund 2010-04-30 Klart
Inbjudan till DM-lag Leif Sundqvist 2010-09-01 Klart
Skicka ut inbjudan Allsvenskan div 4 Leif Sundqvist 2010-10-01
Kontakt angående festarrangemang DM-Mixed Dan Bylund 2010-10-03
Inbjudan DM-Mixed fest-delen Leif Sundqvist 2010-10-01
Utskick m.m. avseende Medelpadsrallyt Leif Sundqvist 2010-10-01

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80