Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Sundsvallsbridgen 2010-09-21PROTOKOLL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE 2010-09-21

Närvarande: Leif Sundqvist
Ulf Blanck
Elisabet Ekholm
Agneta Danielsson
Kent Sjöberg
Anneli Sagersten


1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

3. Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 24 augusti lästes igenom, godkändes och lades till handlingarna.

4. Konstituering av styrelsen
Beslutades att utse Agneta Danielsson som vice ordförande, att till kassör utse Kent Sjöberg och att till sekreterare utse Ulf Blanck. Beslutades att ordföranden Leif Sundqvist och kassören Kent Sjöberg tecknar firma var för sig.

5. Resebidrag SM-finaler
Beslutades att påminna de som är medlemmar i Sundsvallsbridgen och deltagit i SM har möjlighet att ansöka om resebidrag till SM-finalerna i Örebro. Ansökan skall vara inne senast den 30 september.

6. Övriga frågor
• Fråga om att köpa tvätta och täta de nedsmutsade fönstren togs upp av ordföranden. Beslutas att föreslå bostadsrättsföreningen att de får stå för kostnaden men att Sundsvallsbridgen utför arbetet.
• Fråga om byte av budkort i budlådorna. Ulf genomför det.
• Fråga om festkommitté. Styrelsen skall vidtala några medlemmar att ingå i festkommittén.

7. Nästa möte
Nästa möte hålls den 5 oktober kl. 17.30.

8. Mötets avslutning
Leif Sundqvist förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet Justeras


Ulf Blanck Leif Sundqvist
Sekreterare Ordförande
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80