Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan

Protokoll Medelpads Bridgeförbunds Styrelsemöte 2010-08-31


Närvarande:
Dan Bylund
Leif Sundqvist
Ylva Papp
Lennart Sohlin
Bo Sundström


1. Mötets öppnande
Dan Bylund hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.


2. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.


3. Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och godkändes.


4. Konstituering
Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
• Ordförande: Dan Bylund
• Vice ordförande: Martin Berglund
• Kassör: Ylva Papp
• Sekreterare: Leif Sundqvist
• Kalenderansvarig: Lennart Sohlin
• Tävlingsansvarig: Bo Sundström
• Junioransvarig: Andreas Westman

5. Firmateckning
Styrelsen beslöt att ordförande och kassör har rätt att teckna föreningen var för sig.

6. Inkomna skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.

7. Rapporter

Ekonomi

Kassören redogjorde enligt följande:
• Fakturor är utskickade för samtliga annonser i kalendern
• Fakturor är utskickade för alla beställda kalendrar
• Ekonomin är som tidigare mycket god.Tävlingar

Inget speciellt fanns att notera.


8. Årsmötet
Dan Bylund rapporterade om ett snabbt och smidigt årsmöte med få deltagare. Omval över hela linjen och inga inkomna motioner fanns. Dan skriver årsmötesprotokollet.9. Distriktsträff och Distriktstävlingsledarträff (DTL)
Leif Sundqvist deltog i dessa både träffar på Bosön i helgen 27-29/8. Han rapporterade om en välordnad och intressant Distriktsträff med många gruppövningar och mycket diskussioner. När sammanställningen anländer från FSB, kommer vi att ta göra en genomgång av denna.

Från DTL rapporterades att genomgång skedde av de nya alerteringsreglerna, som gäller från och med 2010-07-01. Sammantaget kändes dock träffen vara något för mycket av envägs-kommunikation och skulle bli bättre med aktivering av deltagarna i gruppövningar.


10. Guldskvadern
Genomgång gjordes av de aktiviteter, som behöver göras inför tävlingen. Följande noterades:
• 54 spelare anmälda nu
• Emil kommer att vara tävlingsledare
• Alla brickor lagda och klara
• Brickorna måste stoppas i påsar
• Bord tages från Stopp och Sundsvallsbridgen
• Presentcheckar från JULA (2x300kr) utdelas som priser11. DM-lag
Tävlingen är inlagd i spelkalendern och spelas onsdagarana 22/9, 20/10 resp. 17/11. Ytterligare omgång kan behövas beroende på antalet lag. Leif Sundqvist gör en inbjudan och hänger upp på bridgelokalen samt mailar ut denna till klubbarna. Samtliga matcher spelas med gemensamma och lagda brickor.Styrelsen föreslår att klubbarna sponsrar halva startavgifterna för resp. klubbs deltagare.


12. Åtgärdslista
Genomgång gjordes av åtgärdslistan och flertalet ärenden var slutförda. Listan kompletterades med under mötet beslutade uppgifter.


13. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.


14. Nästa möte
Nästa styrelsemöte sker 2010-09-29 (onsdag) klockan 18.00 i bridgelokalen.


15. Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
Vid Protokollet Justeras

Leif Sundqvist Dan Bylund
ÅTGÄRDSLISTA

Åtgärd Ansvarig Färdigdatum Status
Utskick av inbjudan Allsvenskan Div. 4 Bo Sundström 2009-09-25 Klart
Kontakta Ångermanlands Distriktsförbund angående samarrangemang av DM-tävlingar och Allsvenskan Div. 4 Andreas Westman 2009-09-30 Klart
Upplägg i Spader av Medelpadsrallyt Leif Sundqvist 2009-09-30 Klart
Planera och förbereda DM-Mixed Lennart Sohlin / Per Jansson 2009-11-10 Klart
Ta fram förslag till upplägg av DM-Lag år 2010 Leif Sundqvist 2009-11-30 Klart
Ta fram förslag till upplägg av DM-Lag kommande år 2011 Leif Sundqvist 2010-04-30 Pågår
Samla MBF:s bankaffärer på en bank Ylva Papp 2009-12-30 Klart
Ta fram förteckning över TL Leif Sundqvist 2009-11-08 Klart
Genomföra uppdateringskurs Steg 2 Leif Sundqvist 2009-12-31 Klart
Ta fram en plan för TL-utb 2010/2011 Leif Sundqvist 2010-06-30 Pågår
Skicka ut inbjudan DM-Lag Leif Sundqvist 2009-12-13 Klart
Lägg in anmälan till DM-Lag i Spader Leif Sundqvist 2009-12-13 Klart
Ändra rubriken på kommande DM-tävlingar i Spader Leif Sundqvist 2009-12-13 Klart
Värvning av nya lag till DM-Lag via muntliga kontakter Alla i styrelsen 2010-01-15 Klart
Uppföljning av gemensamt rally Leif Sundqvist 2010-03-24 Vilande
Påstötning angående obetald annons Lennart Sohlin 2010-01-31 Klart
Utskick av inbjudan till DM-Individ. Lennart Sohlin 2010-01-17 Klart
Utskick av inbjudan till DM-Veteran Leif Sundqvist 2010-02-05 Klart
Utskick av inbjudan till DM-Damer Leif Sundqvist 2010-02-10 Klart
Utskick av inbjudan till DM-Par Leif Sundqvist 2010-03-06 Klart
Kontakt med SISU Leif Sundqvist 2010-03-24 Klart
Första kontakt med Casinot (Guldskvadern) Dan Bylund 2010-03-24 Klart
Planera arbetet med tävlingskalendern Lennart Sohlin 2010-03-24 Klart
Skicka resultatlista DM-Ind Bo Sundström 2010-03-06 Klart
Första möte med Casinot Dan Bylund 2010-03-26 Klart
Utskick av kallelse till Kalendermöte Leif Sundqvist 2010-03-28 Klart
Kontakta Micke Melander om distriktstävling Dan Bylund 2010-03-31 Pågår
Kontakta Micke Melander om stöd till klubbarna i västra Medelpad Dan Bylund 2010-03-31 Pågår
Mejla förslag på ämnen till FSB:s Distriktsträff Leif Sundqvist 2010-04-29 Klart
Skicka in sanktionsansökan till FSB för Guldskvadern Dan Bylund 2010-04-25 Klart
Kontakta Lennart Åslund om speldatum för Västra ligan Leif Sundqvist 2010-04-27 Klart
Bevaka att kvalspel-datum för DM-Par införs i klubbarnas spelprogram vid kalendermötet Leif Sundqvist 2010-04-28 Klart
Skicka mejl till Ylva om prispengar i Sundsvallsligan och TL-ersättningar Leif Sundqvist 2010-05-05 Klart
Ta fram Lennart Sohlins mejl-adress Martin Berglund 2010-04-26 Pågår
Mejla Ylva Papp om SM-bidrag Dan Bylund 2010-04-30 Klart
Inbjudan till DM-lag Leif Sundqvist 2010-09-01 Klart


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80