Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2010-08-24

Närvarande:
Leif Sundqvist
Eva Ribbenberg
Birgitta Wiberg
Ulf Blanck
Kent Sjöberg

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokol
Föregående protokoll från den 27 april gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Ekonomi
Det fanns inget nytt att redovisa inför mötet men den ekonomiska situationen ser fortfarande bra ut.

4. Rapport från MBF:s årsmöte
Ingen av de närvarande fanns med vid årsmötet så inget fanns att rapportera därifrån. Tas upp på nästa styrelsemöte.

5. Inför Sundsvallsbridgens årsmöte den 14 september 2010.
Följande beslutades:
• Leif Sundqvist tar fram dagordningen.
• Kent Sjöberg skriver verksamhetsberättelsen.
• Eva Ribbenberg tar kontakt med revisorerna för genomförande av revision.
• Bucklan för klubbmästerskapet som alltid genomförs i samband med årsmötet skall lämnas in av Kent Sjöberg för gravyr av de senaste årens vinnare.
• Leif upprättar kontakt med valberedningens sammankallande May Åkesson.
• Styrelsen föreslår årsmötet att kostnadsersättningarna för styrelsearbetet 2011 ska uppgå till 8000 kronor.
• Styrelsen föreslår årsmötet att klubbavgiften, som tas ut via medlemskapet i Förbundet Svensk Bridge skall vara oförändrad kommande verksamhetsår.
• Styrelsen föreslår årsmötet att startavgifterna likaså skall vara oförändrade.

6. Beslut om inköp
Beslutas att köpa in brickor och kortlekar till den nya brickläggningsmaskinen till en kostnad av ca 5000 kronor.

7. Kurser och kursavgifter
Beslutas om oförändrade avgifter till kursverksamheten.8. Övrigt
Följande frågor togs upp:
• Ulf Blanck ansvara för att numrera om Bridgemate så att de som använts mest får ett högre bordsnummer.
• Beslutas att flytta den barometer som skulle spelats den 7 september till den 28 september pga brist på brickor i samband med Guldskvadern.
• För städningen under juli månad skall betalas ut 500 kronor till lokalvårdaren, då vår klubb hade sommarbridge hela juli månad.
.
9. Nästa möte
Nästa möte: 5/10 2010 , kl 17.30.

10. Mötets avslutning
Leif Sundqvist förklarade mötet avslutat.Vid protokollet Justeras
Kent Sjöberg Leif Sundqvist
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80