Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll fört vid Medelpads Bridgeförbunds styrelsemöte den 5 augusti 2004


Närvarande: Gunnar Ahlberg, Ulla Blanck, Eric Boberg, Dan Bylund, Viktoria Einarsson, Ulf Henriksson, Anders Jakobsson, Anneli Sagersten, Jan Ödén samt Per Jansson (adjungerad)


§ 1 Mötets öppnande

Anders förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.
Ulla ville diskutera beslutet att avslå protesten kring omspelsmatchen mellan lagen Blomqvist och Jutterström av lagen Blanck, Parment och Höglund som övrig fråga. Mötet beslutade att en skriftlig protest till MBF från nu också skall besvaras skriftligt till inblandade parter.
I det aktuella fallet stod ord mot ord och vill någon dra ärendet vidare så måste en ny protest skickas till FSB.

Per påpekade att Alnös silvertävling mellandagsbarometern ersätter Alnös oktobersilver i Medelpadsrallyt. Torpshammars silvertävling har utgått.

§ 4 Info från FSB och inkomna skrivelser

Någon information hade inte inkommit från FSB bortsett från en massa resultat från EM-veckan i Malmö.

Mötet beslutade att godkänna Ånge BK:s silvertävling Ångeträffen och Alnö BK:s mellandags silverbarometer.

§ 5 Rapporter

Ekonomi. Beslut: Priserna för Medelpadsrallyt 2002 / 2003 och 2003 / 2004 skall betalas ut 1:a ligakvällen i höst, 25/8 resp. 1/9. Jan ser till att tävlingsansvariga får prispengar och resultatlistor.
Alla utom två par har fått reseersättningen för SM-finalerna. Jan ser till att Dan&Helen samt seniorerna får sina pengar.

Internet Per informerade att FSB nu lanserat sin nya hemsida, » länk. I och med lanseringen av spader kommer FSB att skicka in resultaten till varje klubbs hemsida.

Per har också så att MBF:s server placerats på annan plats. Kostnad 300 kr för 2 månader. Beslut: Jan betalar ut 300 kr till Per.

Kalendern Kalendern var planerad att delas ut på tävlingen efter mötet. Tyvärr har tryckeriet inte tryckt kalendern ännu. Anledningen var att deras skanner var trasig och att de fått underlagen sent. Tryckningen skulle göras vecka 34. Det innebär i så fall att kalendern kan delas ut till 1:a ligakvällen den 25/8.

Ungdom Inget nytt.

Seniorer Viktoria har pratat med Olan men inte lyckats lösa problemet med de försvunna kortlekarna. Beslut: Då det inte gått att härleda vad som hänt görs inga fler undersökningar. Förhoppningsvis fungerar det bättre i de nya lokalerna.

Viktoria berättade också om att flera seniorklubbar söker efter nya lokaler. Det kan bli ekonomiskt kännbart för Sundsvalls Bridgeallians om det inte går att fortsätta samarbetet som tidigare.

Tävlingar Leif Sundqvist kommer att fortsätta som tävlingsansvarig för Sundsvallsligan. Fortfarande är det oklart vem som skall hjälpa Leif genom att hålla i den andra tävlingskvällen. Dan och Leif jobbar på en lösning av problemet. Div 1 och 2 börjar den 25/8 och Div 3 och 4 börjar den 1/9.

§ 6 Aktiviteter från årsmötet
Reglerna för ligan kommer att finnas uppsatta i spellokalen och de kommer också att finnas med i årets spelkalender. Det blir också en justering av prissummorna i Sundsvallsligan. Det kommer att framgå i den inbjudan som är på väg att skickas ut till lagledarna.

§ 7 Ny tävlingsansvarig i MBF
Beslut: Dan Bylund utsågs till ny tävlingsansvarig efter Kent Sjöberg. Ändringen innebär också att Ulf Henriksson tar över Dans roll som sekreterare i MBF.

Styrelsen tackar Kent Sjöberg för ett bra jobb som tävlingsansvarig under många år och hoppas att Dan kan få det stöd som en ny på rollen kommer att behöva.

§ 8 Marknadsaktiviteter
MBF kommer att ha ett tält på Selånger Marknad, den 13-15/8. Förra året resulterade den aktiviteten i att klubbarna fick ca: 40 namn på personer som var intresserade av att börja i nybörjarkurser. Gunnar Ahlberg ansvarar för att det finns minst 4 bridgespelare som kan hjälpa till i varje pass, det blir totalt 3-4 pass.

§ 9 Övriga frågor

Allsvenskan: Söråker är värd för 2 deltävlingar i Allsvenskan div 3, 28/8 och 25/9.

Nästa styrelsemöte: Söndagen den 5:e september kl 15.00 i Folkets hus Söråker.

§ 10 Mötets avslutande

Anders avslutade mötet och tackade för visat intresse.


Vid pennan JusterasUlf Henriksson Anders Jakobsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80