Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Gotlands Bridgeförbund
Tävlingsbestämmelser för lagserien fr.o.m. säsongen 2018-19.


1 REPRESENTATION
Lagserien är en tävling för klubblag. Samtliga spelare i ett lag, även reserver, skall representera en och samma gotländska klubb, som skall vara ansluten till SBF.
För att delta i Lagserien måste man a. ha en gotländsk klubb som representationsklubb
eller b. vara mantalsskriven på Gotland samt spela regelbundet i en gotländsk klubb som
därmed blir representationsklubb.
Samtliga spelare ska ha erlagt stadgeenlig medlemsavgift för innevarande säsong.
En spelare som ej uppfyller dessa villkor räknas som otillåten reserv.
Vid anmälan ska varje lag namnge exakt fyra spelare, som därvid är ordinarie i laget. Efter medgivande av GBF:s Tävlingskommitté (TK, som under säsongen 2019-20 består av Bosse Lindberg, Håkan Björnson samt Torbjörn Nyberg) kan en ordinarie spelare bytas ut mot annan.
Alla övriga spelare från denna klubb (som ej är ordinarie i något lag) är tillåtna reserver i samtliga lag från denna klubb. En sådan reserv kan alltså spela i flera olika lag och i olika divisioner. Dock får reserven spela endast en match per omgång.
Om ett lag spricker eller upphör gäller följande:
a. Lagkaptenen erbjuds bilda nytt lag inom samma klubb.
b. Annan spelare i laget erbjuds bilda nytt lag inom samma klubb.
c. Klubben erbjuds bilda nytt lag med fyra nya spelare.
d. Gotlands BF bestämmer vilket annat lag som får platsen.

2 OTILLÅTEN RESERV
Om otillåten reserv använts gäller det uppnådda resultatet med följande korrigeringar:
a. Det felande laget bestraffas med ett avdrag på 12 VP till lägst 0.
b. Det andra laget behåller sitt resultat, dock lägst 12 VP och 9-0 IMP.
c. Mästarpoäng delas ut efter uppnått resultat, dvs före korrigeringen. Exempel: 18,19-1,81 till det felande laget ändras till 6,19 VP och 0-19 IMP, andra laget får 12 VP och
10-0 IMP.
d. Sista datum för klagomål angående otillåten reserv är den 15 maj samma säsong.

3 ÄNDRAT MATCHDATUM
Det är tillåtet att spela en match tidigare eller upp till 14 dagar efter det datum spelprogrammet anger. Om ändring av matchdatum misslyckas, ska matchen spelas på det
datum som anges i spelprogrammet. Om match inte kommer till stånd under godkänd period överlämnas fallet till TK för bedömning/poängsättning. Om force majeure föreligger, kan dock TK bevilja senareläggning av matchen. Det är endast TK som kan avgöra om force majeure föreligger. TK ska i denna fråga vara mycket restriktiv. Det är i detta läge som reservinträdet blir mycket viktigt.
Vid ändrat matchdatum ska TL i aktuell lokal meddelas så att kaffe kan avbeställas. Ej avbeställt kaffe ska betalas av båda lagen. Spelavgiften på 35 kr per spelare skall alltid betalas.

4 WALK OVER
Att lämna WO, utan att verkligen ha försökt få matchen till stånd inom tillåten tid, betraktas som ett allvarligt brott mot gängse idrottsmoraliska principer.
Det är tillåtet att lämna högst en WO. Lag som lämnar mera än en WO, utesluts ur serien. Lagets samtliga resultat stryks. WO kan utdömas endast av TK, som under säsongen 2019-20 består av Bosse Lindberg, Håkan Björnson och Torbjörn Nyberg.
Om WO föreligger i en match gäller följande:
Det orsakande laget A får 0-20 VP och 0-80 IMP.
Det andra laget B får VP enligt det bästa av följande alternativ. ( IMP blir minimum för aktuellt resultat).
a. 12 VP och 9-0 IMP.
b. Sitt snitt i övriga spelade matcher. Punkterna b, c och d beräknas efter seriens slut.
c. Snittet av vad övriga lag fått i sina möten med A.
d. Snittet av vad lagen närmast före och närmast efter B fått mot A.

5 BESTRAFFNING
Om TL utdömt bestraffning i IMP, gäller följande:
3 IMP ersätts av 1 VP
6 IMP ersätts av 2 VP osv.

6 FÖRSENING MM
Ett försenat lag förlorar 1 VP per påbörjad femminutersperiod upp till 30 minuter. Längre tid behöver motståndarna inte vänta, men om TL bedömer det möjligt, ska matchen ändå genomföras och eventuell bestraffning utdömas av TK. Det kan bli fråga om att spela färre brickor än 28. VP tas då ur aktuell omvandlingstabell. TK avgör om force majeure föreligger.

7 ANMÄLAN, AVGIFTER
Av anmälan skall klart framgå vilken klubb, vilka fyra spelare med MID-nummer som ingår i laget samt telefonnummer till lagkaptenen och ev. e-postadress.
Anmälan ska vara GBF tillhanda senast den 10 september. Spelavgiften är 35 kr per spelare. Juniorer 10 kr. Dessa avgifter ska efter varje omgång inbetalas av arrangerande klubb till Ewa Montelius på GBF:s Plusgiro 18 71 24 - 3. Från denna summa får endast lokalhyran avräknas.

Fortsättning på nästa sida! (Det ryms inte mer på den här typen av sidor!!)

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80