Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll Medelpads Bridgeförbunds Styrelsemöte 2010-04-21


Närvarande:
Dan Bylund
Leif Sundqvist
Ylva Papp
Peter Glans §1 - §6
Martin Berglund


1. Mötets öppnande
Dan Bylund hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.


2. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.


3. Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och godkändes.

4. Inkomna skrivelser
• Ändrat datum för Distriktsträffen, den kommer nu att äga rum 27-28/8. Distriktstävlingsledarträffen är således också flyttad och äger rum 28-29/8. Mötesplats är som tidigare på Bosön på Lidingö. FSB vill som tidigare ha in förslag på ämnen att diskutera under Distriktsträffen. Vi diskuterade detta och följande förslag framkom och ska mejlas till FSB av Leif Sundqvist:
o FSB:s bokslut
o Medlemsläget i FSB, antal, åldersstruktur, m.m.
o Hur få kursdeltagare att spela på klubben
o Hur få in ungdomar i bridgen
o Interaktiva bridgekurser via Internet
o Utveckla ett datasystem för bridgeutbildning på Internet, där man kan bjuda och spela och få facit både på budgivning och spelföring

5. Rapporter

Ekonomi

Kassören redogjorde för ekonomin och den är som tidigare mycket god.
Tävlingar

SM-semifinalerna för lag har spelats under helgen 10-11/4. Medelpads representanter i lag Westman spelade i Östersund och belade en hedrande 3:e plats.


6. Guldskvadern

• Dan Bylund och Andreas Westman har träffat representanter för Casino Cosmopol i Sundsvall och man är överens om samma upplägg som ifjol. Tävlingen kommer att spelas 11-12/9 2010 med max 64 spelare. Casinot kommer att skicka oss en infofolder i 100 ex för utdelning på lämpliga ställen typ Bridgefestivalen.
• Dan Bylund fick i uppdrag att skicka in en sanktionsansökan till MPK.


7. Inför årsmötet 22/8
Checklista från föregående år gicks igenom och reviderades. I den framgår vem som gör vad och kommer att bifogas i det mejl, som detta protokoll skickas ut med. Den kommer också att läggas ut i Spader på MBF:s hemsida.


8. Kalendern / Spelprogram
Genomgång gjordes av de sidor i kalendern, där MBF har sina tävlingar. Följande datum gäller för DM-tävlingar, Allsvenskans div 4 och Västra ligan:
• Allsvenskan div 3
o 25/9
o 30/10
o 27/11

• Allsvenskan div 4
o Anmälan senast 13/10
o Sista speldag 23/12

• DM-tävlingar
o DM-Mixed 16/10
o DM-Damer 21/11
o DM-Individuellt 31/1 och 7/2
o DM-Veteraner 20/2
o DM-lag
 Sista anm.dag 8/9
 Kvalspeldagar 22/9, 20/10, 17/11
 DM-final 13/3
o DM-Par
 Kvalkvällar in i klubbarnas spelprogram
 Par får bara kvala på en klubb
 Ingen extra kostnad för kvalspel på klubbarna
 MBF frågar klubbarna om sponsring med 20 kronor per kvalspelare
 MBF sponsrar återstående del

• Västra ligan
o Speldagar ???????

• Guldskvadern
o 11-12/9

• Årsmöte
o Sista motionsdag 4/8
o Årsmöte 4/9

9. Åtgärdslista
Genomgång gjordes av åtgärdslistan och flertalet ärenden var slutförda. Listan kompletterades med under mötet beslutade uppgifter.


10. Övriga frågor
Martin Berglund fick i uppdrag att skaffa fram Lennart Sohlins mejl-adress.


11. Nästa möte
Nästa styrelsemöte sker 2010-06-07 (Måndag) klockan 18.00. Huvudpunkt på agendan är kalendern. Middag efter mötets slut.


12. Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
Vid Protokollet Justeras

Leif Sundqvist Dan Bylund
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80