Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll fört vid Medelpads Bridgeförbunds styrelsemöte den 25 maj 2004


Närvarande: Gunnar Ahlberg, Ulla Blanck, Eric Boberg, Dan Bylund, Viktoria Einarsson, Ulf Henriksson, Henry Häljeryd, Anders Jacobsson, Anneli Sagersten, Jan Ödén samt Per Jansson (adjungerad fr o m § 5)


§ 1 Mötets öppnande

Anders förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

Ulla visade upp de DM-plaketter hon upphandlat. Beslutades att retroaktiva plaketter skall delas ut genom klubbarnas försorg.

De försvunna kortlekarna är alltjämt ett mysterium. Framkommer emellertid att Olan Hedström sålt kortlekar till Vira-klubben. Beslutades att Viktoria pratar med Olan om detta. I anslutning till denna punkt diskuterades även försäkringsfrågan. Beslutades att vi i samband med det stundande lokalbytet bör undersöka vad Alliansens försäkring täcker.

Anders meddelade att han kontrollerat med FSB att MBF har ett giltigt licensavtal för ruter.

§ 4 Info från FSB och inkomna skrivelser

Ulf redovisade information från FSB:s kansli:

• Priset för bp-kuponger har höjts till 8 kr. Registrering via ruter kostar alltjämt 7 kr.
• Disciplinnämnden har beslutat om en månads avstängning av en spelare från Skövde pga onyktert uppträdande i samband med Allsvenskan div II västra.
• Förbundets webb-satsning spader kommer att lanseras i juni.
• Ett nationellt handikappsystem planeras att startas upp i juli.
• Till hösten planeras för en skolkamp. Kontaktperson är Roger Olsson.

Ulf redovisade även en protest undertecknad av lagen Blanck, Parment och Höglund angående potentiella orättmätigheter i omspelsmatchen mellan lagen Blomqvist och Jutterström i Sundsvallsligan div IV. Beslutades att avslå protesten.

Jan meddelade att han fått ett mejl från Torpshammars BK, där fakturerad rallyavgift bestrids. Beslutades att godkänna detta eftersom tävlingen ställdes in - Jan besvarar.


§ 5 Rapporter

Ekonomi Jan redovisade normala transaktioner. Distriktet har tilldelats ett extra resebidrag för SM-par. Beslutades att föra in detta i resebidragspotten och att fördela denna mellan de sex SM-deltagande paren i enlighet med tidigare beslut (innebärandes att 1:an får dubbelt så mycket som 2:an, 2:an dubbelt så mycket som 3:an osv).

Internet Eric tryckte på vikten av snabb resultatinsamling för tidningen. Per meddelade att omkring 1800 tävlingar inrapporterats sedan 2002.

Kalendern Ulf avrapporterade kalendermötet. DM/SM kommer att spelas på rekommenderade dagar. Medelpadsrallyt kommer att genomföras med ändringen att Alnö BK:s mellandagsbarometer ersätter deltävlingen i Torpshammar. Seniorsidorna kommer att plockas bort till förmån för mer information och resultat samt aktuell ranking. Annonsörer välkomnas alltjämt att höra av sig till Ulf.

Ungdom Inget nytt.

Seniorer Viktoria meddelade att Pensionärerna nu beslutat att även fortsättningsvis dela lokal med Alliansen. Viktoria har även planerat in ett möte med Pensionärsbridgen om framtida samarbetsmöjligheter.

Tävlingar Diskuterades olika möjligheter att tillsätta ny tävlingsansvarig, däribland en rockad i styrelsen med Dan som tävlingsansvarig och någon annan på sekreterarposten. Även till ligan behövs en ny tävlingsansvarig.

§ 6 Aktiviteter från årsmötet

Eric och Dan redovisade förslag på nya reservbestämmelser och regler för byte av speldatum i Sundsvallsligan. Beslutades att anta dessa förslag.

§ 8 Övriga frågor

Nästa styrelsemöte blir torsdagen den 3 augusti kl 17.00 i Alnö BK:s spellokal.

§ 9 Mötets avslutande

Anders avslutade mötet och tackade för visat intresse.Vid pennan Justeras
Dan Bylund Anders Jacobsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80