Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll Medelpads Bridgeförbunds Styrelsemöte 2010-03-02


Närvarande:
Dan Bylund §5 ->Leif Sundqvist
Bo Sundström
Peter Glans
Per Jansson


1. Mötets öppnande
Bo Sundström (i ordföranden Dan Bylunds frånvaro) hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.


2. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.


3. Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och godkändes.

4. Inkomna skrivelser
• 3 skrivelser har inkommit från SISU, samtliga rörande SISU:s kommande årsmöte 2010-04-20 kl. 18.30 på hotell Hornöberget vid Höga Kusten-bron. Skrivelserna gicks igenom och viss förvåning uppstod, då bridgen inte fanns med i röstlängden. Leif Sundqvist fick i uppdrag att kolla med SISU huruvida vi ingår under rubriken ”Akademisk idrott” eller om vi är bortglömda.
• Från FSB har inkommit inbjudan till den årliga ”Nybörjarträffen”, vilket är en tävling öppen för alla de nya bridgespelare, som deltar i bridgekurs i år eller deltog under fjolåret.

5. Rapporter

Ekonomi

Kassören var ej närvarande, varför ingen ekonomisk rapport fanns tillgänglig.Tävlingar

• DM-Lag: I tävlingen deltog 8 lag och vanns av lag Andreas Westman (Kent Sjöberg, Leif Sundqvist och Bo Sundström). Då Andreas W representerar en klubb utanför distriktet, så blev lag Dan Bylund (Helena Strömberg, Staffan Hedman, Emil Tibblin, Lennart Bylund och Ted Olows) distriktsmästare.
• DM-Individuellt: I tävlingen deltog 28 spelare och den vanns av Andreas Westman. Distriktsmästare blev Lennart Bylund.
• DM-Veteraner: I tävlingen deltog 10 par och distriktsmästare blev Sune Häggbom och Lennart Wiklund.
• DM-Damer: I tävlingen deltog 8 par och distriktsmästare blev Karin Lodin och Anna-Lisa Åkerdahl.

6. Kommande tävlingar

Nästkommande tävling är DM-Par, vilken är inplanerad att spelas 28 Mars 2010. Upplägget blir i stort detsamma som förra året, och det innebär:
• Hcp-tävling beräknas parallellt med ordinarie tävling.
• Som grund för hcp används FSB:s handicap, vilket dock modifieras med en faktor, som tävlingskommittén beslutar om när startlistan är klar. Ambitionen ska vara att i handicap-tävlingen skall prisplatserna beläggas av par, som normalt inte är i topp i DM-tävlingen.
• Inbjudan skall skickas ut snarast och där skall det tydligt framgå att det ingår en handicap-tävling i tävlingen. Leif S ansvarar för detta.
• Priserna i handicap-tävlingen fastställdes till 500 – 300 - 200 kronor till de 3 främsta.
• Sista anmälningsdag är 10-03-24.
• Propaganda ska göras vid klubb- och ligaspel under Mars månad på klubbarna samt personlig påverkan.

7. Guldskvadern
Dan Bylund påpekade att det var dags att starta förberedelserna för höstens stortävling ”Guldskvadern”. Fjolårets arbetsgrupp (Dan Bylund, Bo Sundström och Andreas Westman) fick förnyat förtroende och Dan tar en första kontakt med Casinot under Mars månad.

8. Kalendern
Det är dags att påbörja arbetet med kommande spelårs tävlingskalender. Lennart Sohlin utsågs som huvudansvarig för detta. Önskvärt är också att Karin och Ulf-Martin Ödlund engageras i detta arbete, med tanke på fjolårets utmärkta resultat med kalendern.

9. Åtgärdslista
Genomgång gjordes av åtgärdslistan och flertalet ärenden var slutförda. Listan kompletterades med under mötet beslutade uppgifter.10. Övriga frågor
Följande frågor kom upp:
• Resultatlista från DM-Individuellt har ej kommit sekreteraren till handa. Viktigt då tävlingen ingår i Medelpadsrallyt. Bo Sundström fick i uppdrag att se till att den mejlas till Leif S.
• Viktigt att vi tar till vara erfarenheterna från arrangemanget av DM-lag. Detta sker lämpligen på vårt nästa styrelsemöte.


11. Nästa möte
Nästa styrelsemöte sker 2010-03-24 (Onsdag) klockan 18.00.


12. Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
Vid Protokollet JusterasLeif Sundqvist Dan Bylund
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80