Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll Medelpads Bridgeförbunds Styrelsemöte 2010-01-12


Närvarande:
Dan Bylund
Leif Sundqvist
Ylva Papp
Bo Sundström
Martin Berglund
Lennart Sohlin


1. Mötets öppnande
Ordföranden Dan Bylund hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.


2. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.


3. Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll gicks igenom. Noterades att vi inget hört angående förslaget om ett gemensamt rally tillsammans med Jämtland och Ångermanland. Protokollet godkändes.

4. Inkomna skrivelser
Inga skrivelser har inkommit från FSB.


5. Rapporter

Ekonomi

Ylva Papp rapporterade:
• Att allt nu är klart med överflyttningen av konton till en bank
• Att en annons i bridgekalendern ännu är obetald, kontakt ska tas med företaget ifråga.


Tävlingar

Den tredje tävlingen i Medelpadsrallyt är genomförd (Silvertävling hos Alnö BK) med 13 par. Vinnare blev Eric Boberg och Peter Glans.6. Kommande tävlingar

Nästkommande tävling är DM-lag, vilken planerades spelas 23-24 Januari 2010. Denna tävling ska samköras med Ångermanland. Endast 4 lag var hittills anmälda och vi diskuterade hur vi ska kunna få med flera lag. Följande noterades:
• Det stora antalet brickor är ett av hindren för att många lag i DM.
• Att spela både Lördag och Söndag samma helg är ett annat hinder.
• Vid kontroll kunde vi inte finna att det fanns någon minimigräns för antalet brickor som måste spelas.

Följande beslutades:
• Vi spelar endast Söndag 24/1 med start 09.00 och slut cirka 18.30.
• Totala antalet brickor skall vara cirka 64 – 70.
• Propageras för detta vid ligaspelet den 13/1 och 20/1.
• Sista anmälningsdag är 20/1.
• Ny inbjudan skickas omgående ut via mejl.


Måndagarna 1/2 och 8/2 spelas DM-Individuellt på bridgeklubben Stopp. Följande noterades:
• Klubben skickar ut inbjudan.
• Deltagarantalet blir som vanligt 28 spelare.
• Klubben bestämmer startavgift och tar alla intäkter.
• MBF bekostar plaketter och silverpoäng.


Söndag 21/2 spelas DM-Veteraner hos Sundsvallsbridgen. Följande noterades:
• Klubben skickar ut inbjudan efter den 1 Februari.
• Startberättigade är alla födda 1950 eller tidigare.


Söndag 28/2 spelas DM-Damer hos Sundsvallsbridgen. Följande noterades:
• Klubben skickar ut inbjudan efter den 8 Februari.


7. Åtgärdslista
Genomgång gjordes av åtgärdslistan och flertalet ärenden var slutförda. Listan kompletterades med under mötet beslutade uppgifter.


8. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.9. Nästa möte
Nästa styrelsemöte sker 2010-02-17 (Onsdag) klockan 18.00.


10. Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
Vid Protokollet JusterasLeif Sundqvist Dan Bylund
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80