Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling

Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2010-01-19

Närvarande:
Leif Sundqvist
Ulf Blanck
Anneli Sagersten
Eva Ribbenberg
Birgitta Wiberg
Agneta Danielsson
Kent Sjöberg1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokol
Föregående protokoll från den 10 november gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Ekonomi
Ingen aktuell rapport fanns framtagen, men läget är helt under kontroll.

4. Rapport från MBF:s styrelsemöte
Leif gick igenom MBF:s protokoll från 2009-12-09 och 2010-01-12.

5. Hyreskompensation reparationer
I samband med att bostadsrättsföreningen under föregående år genomfört stambyten i fastigheten har vi åsamkats en del olägenheter som t ex vattenpölar på golvet, hängande elledningar, nersmutsat golv, borrande i väggar och tak under pågående tävlingar, m.m.. Beslutas att Leif Sundqvist får i uppdrag att ta kontakt med styrelsen i bostadsrättsföreningen med en begäran om kompensation för de olägenheter som uppstått. Beslutades att en rimlig ersättning ligger på en nivå som motsvarar en månadshyra.

6. Presentationsutrustning
Beslutades att införskaffa en projektor för redovisning av tävlingsresultat och övrig information. Kostnaden skall inte överstiga 6 000 kronor.

7. Kursledarersättning Amerikans standard
Då beslutet vid föregående styrelsemöte var något förhastat och illa genomtänkt, togs frågan upp för ny behandling. Diskuterades vilken ersättning som skall utgå till de båda kursledarna Leif Sundqvist och Staffan Hedman. Med tanke på det stora arbete som läggs ned före, under och efter kursen beslutades att arvodet skall vara 400 kronor/kurstillfälle/person. Beslutades också att allt överskott tillfaller klubben och i händelse av underskott skall det belasta klubben

8. DM-lag 24 januari
Sundsvallsbridgen arrangerar DM-lag den 24 januari. Kent och Leif ansvarar för arrangemanget.

9. DM-seniorer 21 februari
Inbjudan har gått ut. Kent Sjöberg är tävlingsledare.

10. DM damer 28 februari
Inbjudan skall skickas ut. Leif Sundqvist är tävlingsledare.

11. Lottade priser
Beslutas att försöka göra en förändring avseende de lottade priserna. Kent Sjöberg får i uppdrag att köpa in Trisslotter.

12. Övrigt
- Trivsellördag arrangeras den 13 februari av Agneta Danielsson.

13. Nästa möte
Nästa möte: 16/3 2010 kl 17.00.


14. Mötets avslutning
Leif Sundqvist förklarade mötet avslutat.Vid protokollet Justeras
Kent Sjöberg Leif Sundqvist
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80