Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll Medelpads Bridgeförbunds Styrelsemöte 2009-12-09


Närvarande:
Dan Bylund
Leif Sundqvist
Ylva Papp
Bo Sundström
Peter Glans
Andreas Westman


1. Mötets öppnande
Ordföranden Dan Bylund hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.


2. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.


3. Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och godkändes.


4. Inkomna skrivelser
Följande har inkommit från FSB:
• Finns nu möjlighet att i Spader göra grupputskick via e-post.
• Nytt projekt pågår, ”Budkavlen”, där FSB stöttar olika projekt ibland bridgeklubbarna. Mer info finns i Spader.
• Via Micke Melander har kommit en förfrågan om Medelpad är intresserat av att delta i ett mellannorrländskt rally, där tävlingar i Jämtland, Medelpad och Ångermanland är tänkt att ingå. MBF:s styrelse är positiv till detta förslag.


5. Rapporter

Ekonomi

Ylva Papp rapporterade att hon nu är på gång med att samla alla våra konton på en bank, Nordea. Dock får fondkontot ligga kvar i Sundsvallsbanken, detta pga av att vi annars drabbas av vinstbeskattning. Ett nytt lagförslag lär vara på gång, där flytt av dylika konton mellan bankerna ska vara skattefri. Vi inväntar detta.Tävlingar

Den andra tävlingen i Medelpadsrallyt är genomförd (DM-Mixed hos Sundsvallsbridgen) med 14 par. Vinnare blev May Åkesson och Kent Sjöberg. Försöket med måltid efter spelet skall utvärderas och ambitionen för nästa års spel är att tävlingen ska spelas på en lördag och att kvaliteten på efterföljande arrangemang ska höjas.

Andreas Westman rapporterade att tyvärr så blev vårt arrangemang av Allsvenskans division 4 inställt på grund av dåligt intresse. Inget lag från Ångermanland var anmält och från Medelpad hade vi 1 lag.


6. Kommande tävlingar

Nästkommande tävling i kalendern är DM-lag, vilken kommer att spelas 23-24 Januari 2010. Denna tävling ska samköras med Ångermanland. Följande noterades:
• Leif Sundqvist gör en inbjudan och mejlar den till Jerry Mähler för vidare distribution till Ångermanlands klubbar. Sedvanligt utskick till Medelpadsklubbarna plus anslag med anmälningslista hos Sundsvallsbridgen.
• Spelet sker hos Sundsvallsbridgen på Grönborgsgatan 5 i Sundsvall.
• Diskuterades handicapsättningen i den parallella tävlingen Medelpadsmästerskapet. Stor enighet rådde för förslaget att de mindre rutinerade paren skall ha ett handicap i storleksordningen 80-90 imp vid 24 brickors matcher. Ambitionen är att dessa lag ska ha en stor chans att placera sig bland de 3 första i prislistan.
• Priserna i Medelpadsmästerskapet är 1.200, 800 resp. 500 kronor till de 3 först placerade lagen.
• Startavgiften skall sättas med ambitionen att arrangemanget skall gå ihop.


7. Åtgärdslista
Genomgång gjordes av åtgärdslistan och flertalet ärenden var slutförda. Listan kompletterades med under mötet beslutade uppgifter.


8. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.


9. Nästa möte
Nästa styrelsemöte sker 2010-01-12 (tisdag) klockan 17.30.


10. Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
Vid Protokollet JusterasLeif Sundqvist Dan BylundÅTGÄRDSLISTA

Åtgärd Ansvarig Färdigdatum Status
Utskick av inbjudan Allsvenskan Div. 4 Bo Sundström 2009-09-25 Klart
Kontakta Ångermanlands Distriktsförbund angående samarrangemang av DM-tävlingar och Allsvenskan Div. 4 Andreas Westman 2009-09-30 Klart
Upplägg i Spader av Medelpadsrallyt Leif Sundqvist 2009-09-30 Klart
Planera och förbereda DM-Mixed Lennart Sohlin / Per Jansson 2009-11-10 Klart
Ta fram förslag till upplägg av DM-Lag år 2010 Leif Sundqvist 2009-11-30 Klart
Ta fram förslag till upplägg av DM-Lag kommande år 2011 Leif Sundqvist 2010-04-30 Ej påbörjat
Samla MBF:s bankaffärer på en bank Ylva Papp 2009-12-30 Pågår
Ta fram förteckning över TL Leif Sundqvist 2009-11-08 Klart
Genomföra uppdateringskurs Steg 2 Leif Sundqvist 2009-12-31 Klart
Ta fram en plan för TL-utb 2010/2011 Leif Sundqvist 2010-06-30 Ej påbörjat
Skicka ut inbjudan DM-lag Leif Sundqvist 2009-12-13
Lägg in anmälan till DM-lag i Spader Leif Sundqvist 2009-12-13
Ändra rubriken på kommande DM-tävlingar i Spader Leif Sundqvist 2009-12-13
Värvning av nya lag till DM-lag via muntliga kontakter Alla i styrelsen 2010-01-15Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80