Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll

Medelpads Bridgeförbunds styrelsemöte 7:e mars 2004
Plats & Tid:
Folkets Hus Söråker, 15.00 – 16.30

Närvarande:
Anders Jakobsson, Ulf Henriksson, Eric Boberg, Ulla Blanck, Anneli Sagersten, Dan Bylund, Viktoria Einarsson, Jan Ödén

Frånvarande:
Gunnar Ahlberg, Henry Häljeryd

§ 1.
Mötets öppnande
Anders hälsade alla välkomna.

§ 2.
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3.
Konstituering av styrelsen
Mötet beslutade bemanning av följande roller;
Vice ordförande: Ulla Blanck
Kassör: Jan Ödén
Sekreterare: Dan Bylund
Tävlingsansvarig: Kent Sjöberg (adjungerad) med stöd av en tävlingskommitté, se § 7.
Kalender- och annonsansvarig: Ulf Henriksson
Ungdomsansvarig: Marie Rylander (adjungerad)
Senioransvarig: Viktoria Einarsson
Marknadsansvarig: Gunnar Ahlberg
Internetansvarig: Per Jansson (adjungerad)


§ 4.
Tecknande av firma
Mötet beslutade att det ska vara samma som förra mandatperioden, d v s Jan och Anders.
§ 5.
Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes utan anmärkning.

§ 6.
Information från SBF och inkomna skrivelser

Ulf gick igenom den information som inkommit från FSB:s kansli.

· Ett styrelseprotokoll från 2004-02-28.
* En omorganisation av FSB utreds, beslut väntas på styrelsemötet i maj.
* Halland har synpunkter om förslaget om differentierade avgifter. En utredning skall göras och underlag skall skickas ut i maj. Beslut tas på distriktsträffen i oktober.

· Ett faktablad om april- och oktobersilver har skickats ut till alla distrikt och klubbar

· FSB erbjuder sig att skicka ut information till klubbarna om de beslut som fattades på Riksstämman förra hösten. Mötet beslutade att tacka jag till den hjälpen, Ulf meddelar Björn Gustavsson.

Inkomna skrivelser
Ett brev från Bridgealliansen med krav på ersättning för städning efter tävlingar på onsdagar.

Enligt vår utredning har lokalen varit städad då tävlingsansvarig lämnat lokalen efter spelet på onsdagarna. Efter ett tidigare påpekande har rutinerna följts. Städningen nu är varken sämre eller bättre än efter andra tävlingar. Det lär inte heller finnas något beslut i Alliansstyrelsen att MBF skall faktureras för någon städning.
Beslut: MBF bestrider inkommen faktura som inte skall betalas, varken för 2003 eller 2004. Viktoria Einarsson pratar med Olan och ber Bridgealliansen återkomma om kravet vidhålls.

Jan har fått ett brev från SBK, Staffan Hedman, med begäran om 700 kr i bidrag för Andreas Westman.
Beslut: MBF betalar normalt 50 % av det bidrag klubben ger sina juniorer för verifierade kostnader i samband med tävlingar och läger. I brevet finns inga uppgifter om detta och därför skickas brevet tillbaka till SBK för komplettering.

§ 7.
Rapporter

Ekonomi – Jan rapporterade att ekonomin ser bra ut. DM Par och DM Lag har haft tillräckligt med deltagare för att gå med lite vinst.

Internet – Inget nytt sedan förra mötet. Eric påpekade att många klubbar inte uppdaterar sina sidor och att även MBF: s sidor måste uppdateras oftare. Styrelsen hoppas att klubbarna får bättre stöd med den nya Internetportal som FSB kommer att lansera senare i vår/sommar.

Kalender – Inget nytt sedan förra mötet. Ulf kommer att skicka ut en kallelse till ett kalendermöte i början av april. Då skall klubbarna redan ha sina spelprogram klara. Ett förslag kom upp att lägga in reglerna för Sundsvallsligan i kalendern.

Ungdom – Inget nytt.

Tävlingar – Kent hade inte rapporterat något. Erik meddelade att han kommer på nästa möte kommer att föreslå att beslutet att inte genomföra Medelpadsrallyt 2004/2005 ska rivas upp. DM Mixed spelas den 28: e mars med Alnö BK som arrangör.

Seniorer – DM har spelats med endast 8 par.

§ 8.
Aktiviteter från årsmötet
Sundsvallsligan, regler och upplägg
Beslut: Mötet beslutade att en tävlingskommitté skall ta fram ett förslag till nästa styrelsemöte. Förslaget skall förankras med SBK och sedan skickas ut på remiss till samtliga deltagande lag. Kommittén kommer att bestå av Eric Boberg, Kent Sjöberg, Dan Bylund, Leif Sundqvist och Staffan Hedman. Sammankallande är Eric Boberg.
Samarbete med SPBF
Beslut: Viktoria fick i uppdrag att prata med Karl-Åke Persson om det finns områden för samarbete. Frågan om kostnader för MBF: s tjänster bordlades till efter Viktorias samtal.
§ 9.
Övriga frågor

Protest från Lag Jutterström
Lag Jutterström var inte nöjda med beslutet från förra styrelsemötet. Anders har därför rådfrågat H-O Hallén från FSB: s lagkommission som rekommenderade att matchen skulle spelas om. Efter att ha stämt av med motståndarlaget som accepterar att spela om matchen rivs därför tidigare beslut upp. Nytt beslut är att matchen spelas om före sista speldag för Sundsvallsligan.

DM Plaketter
Ulla har pratat med Karin Ödlund. Det går att köpa betydligt billigare plaketter än de MBF köpt tidigare. Att ersätta plaketterna med diplom ansågs inte vara ett alternativ. Beslut: Ulla begär in en offert på plaketter med gravyr från någon/några leverantörer.

Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 18/4, kl 15.00 i Söråker. Efter mötet spelar Söråkers BK sin tävling med aprilsilver.

§ 10.
Mötets avslutande

Anders tackade för visat intresse.

Vid pennan________________________

Ulf Henriksson
Justerat_________________________

Anders Jakobsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80