Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll Medelpads Bridgeförbunds Styrelsemöte 2009-09-23

Närvarande:
Dan Bylund
Leif Sundqvist
Ylva Papp
Bo Sundström
Lennart Sohlin
Martin Berglund
Andreas Westman
Peter Glans1. Mötets öppnande
Ordföranden Dan Bylund hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

3. Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och godkändes. Årsmötesprotokollet är ännu inte justerat och tas upp på nästa styrelsemöte.

4. Inkomna skrivelser
Inga skrivelser hade inkommit.

5. Rapporter

Ekonomi

Ylva Papp har haft ett möte med förre kassören Jan Ödén. Formalia kring nya firmatecknare är snart klara.

Tävlingar

Guldskvadern har spelats och följande rapporterades:

o Bra deltagande med 60 spelare (40 ifjol).
o Stora framgångar för distriktets spelare!
o Avstämning med Casinot ej gjord ännu.
o Deltagarna mycket nöjda med arrangemangen.
o Förefaller bra att tävlingen spelas tidigt under hösten.
o Ekonomiskt ser tävlingen ut att ha gått ihop, kanske ett litet plus.6. Tävlingsverksamheten
Diskussionen hade inriktningen hur den framtida tävlingsverksamheten utformas för att locka fler deltagare till MBF:s tävlingar. Vi tittade också på hur detta spelårs arrangemang ska utformas. Följande noterades:

• Samarbete
Vi skall försöka att få till ett samarbete med Ångermanland. Andreas Westman tar en första kontakt omgående med Johan Pettersson i Härnösand. Vid eventuell samkörning gäller i samtliga tävlingar att inga förbehåll ska gälla, utan SM-platser tilldelas efter placering.

• Marknadsföring
Vi måste bli bättre på att marknadsföra våra tävlingar. Anslag och inbjudningar skall ut i god tid, allt ska finnas på förbundet hemsida i Spader.

• Sidotävlingar med HCP
Konstaterades att de hittills använda Ruter-hcp:en i vissa DM-tävlingar inte har varit lyckade. Samma spelare har varit på prisplats i bägge tävlingarna. Följande förslag framfördes:
o De 5-6 bästa i ordinarie prislista deltager ej i hcp-tävlingen.
o Lag/Par/Spelare under ett visst hcp deltager ej i hcp-tävlingen.
o Den övre halvan av prislistan i ordinarie tävling deltager ej i hcp-tävlingen.
o Halva fältet med lägsta hcp:et deltager ej i hcp-tävlingen.

• Upplägg
Upplägget av DM-tävlingarna diskuterades tävling för tävling och nedan beskrivs vad vi kom fram till.

• DM –Mixed
o Vi ska ett koncept med tävling och direkt påföljande middag.
o I startavgift ingår kostnaden för middag med tillbehör.
o Kostnaden för middagen sponsras av MBF med i storleksordningen 50%. Startavgiften hamnar därför på cirka 200 kronor per spelare.
o Middagen inköpes via catering.
o Lennart Sohlin och Per Jansson ansvarar för årets arrangemang tillsammans med representanter för arrangerande klubb Alnö Bk.
o För nästkommande spelår bör Mixed-DM spelas på en lördag.
• DM-lag
o Ändra hcp-modellen så att ”outsiders” vinner hcp-tävlingen Medelpadsmästerskapet.
o Minska antalet brickor om möjligt.
o Spela på vardagkvällar (onsdagar?) med 2 st 12-brickors-matcher, cirka 5 kvällar.
o Vara sträng med att skjuta matcher.
o Efterfråga lägre hyra av Sundsvallsbridgen för dessa kvällar.
o Leif Sundqvist ansvarig (med hjälp av tävlingskommittén) för framtagande av ett förslag till kommande spelår.
o För årets tävling får vi sikta på bra marknadsföring (inkl. information någon eller några ligakvällar) samt en nykonstruerad hcp-modell enligt ovan.

• DM-Veteraner
o Inga speciella idéer framkom utan här gäller att ”sälja” tävlingen genom muntliga kontakter med de spelare, som har medlemskort i FSB.


• DM-Damer
o Någon form av samkväm efter tävlingen.
o Muntliga kontakter med de damer, som spelar klubb-bridge.
o Ovanstående gäller framför allt årets tävling, för framtiden måste en fortsatt idé-kläckning ske.

• DM-Par
o Ändra hcp-modellen så att ”outsiders” vinner hcp-tävlingen.
o Muntliga kontakter med de spelare, som spelar klubb-bridge.
o Ovanstående gäller framför allt årets tävling, för framtiden måste en fortsatt idé-kläckning ske.
o Diskuterades bland annat möjligheten att återinföra klubbkval.

• Allsvenskan div. 4
o Minska antalet brickor/match (om möjligt).
o Kvällstävlingar (ej i år).
o Kontakta klubbarna om att de ska jobba fram lag.
o Till årets tävling skickar Bo Sundström ut inbjudan.
o Fortsatt idé-kläckning framöver.
• Medelpadsrallyt
o Lägg upp länk i Spader (Leif Sundqvist). Spelprogram och tabellställning skall finnas aktuella i Spader.
o Medelpadsrallyt skall annonseras ut i samband med att tävlingarna utlyses på klubbarna.
o Skall tydligt stå med i de inbjudningar till de tävlingar, som ingår i rallyt. Och det är i år 4 DM-tävlingar och vardera en klubbtävling hos Alnö, Stopp och Sundsvallsbridgen.
o Förtydliga i Spader och på anslagstavlor vilka priser, som gäller i rallyt.

7. Riksstämma
Genomgång skedde av inkomna motioner och av Styrelsens förslag till riksstämman.
Mycket beklagligt är att FSB:s styrelse inte har med ett ord motiverat sina avslag av de inkomna motionerna (inget tillstyrkande). Ännu mer bedrövligt är det att styrelsens egna förslag består av en till två meningar och återigen total avsaknad av motiveringar eller bakgrund till förslagen. Vår representant Leif Sundqvist fick med sig vad vår egen styrelse har för uppfattning i resp. motion och styrelseförslag.

8. Åtgärdslista
Beslöts att en åtgärdslista skall åtfölja varje styrelseprotokoll, där det till varje beslutad åtgärd skall framgå ansvarig/ansvariga personer, färdigdatum och nuläge.

9. Övriga frågor
• Förslag från Sundsvallsbridgens årsmöte
Vid Sundsvallsbridgens årsmöte diskuterades FSB:s resebidrag och den fördelning, som Medelpads Bridgeförbunds styrelse gör. Fördelning sker på så sätt att SM-finalers resebidrag samlas i en pott och sedan utdelas enligt en procentuell modell till dem, som spelat SM-finaler. Ingen vid Sundsvallsbridgens årsmöte hade något minne av att detta beslut tagits på något årsmöte i MBF, varför fördelningsprincipen ifrågasattes. Ingen i nuvarande styrelse i MBF hade något minne av detta heller. Beslöts att denna fråga tas upp vid nästa årsmöte i MBF år 2010.

10. Nästa möte
Nästa styrelsemöte sker 2009-10-28 (onsdag) klockan 18.00.

11. Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid Protokollet JusterasLeif Sundqvist Dan Bylund
ÅTGÄRDSLISTA

Åtgärd Ansvarig Färdigdatum Status
Utskick av inbjudan Allsvenskan Div. 4 Bo Sundström 2009-09-25
Kontakta Ångermanlands Distriktsförbund angående samarrangemang av DM-tävlingar och Allsvenskan Div. 4 Andreas Westman 2009-09-30
Upplägg i Spader av Medelpadsrallyt Leif Sundqvist 2009-09-30
Planera och förbereda DM-Mixed Lennart Sohlin / Per Jansson 2009-11-10
Ta fram förslag till upplägg av DM-Lag både i år och kommande år Leif Sundqvist 2009-11-30
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80