Kommande tävlingar
10/04 Inställd ... Trosa BS -Guld
13/04 Inställd ... Rimbo BK - Påskgu
09/05 Inställd ... Kerstin Strandber
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
PROTOKOLL
fört vid styrelsemöte med
Sölvesborgs Bridgeklubb


Nr
01-2009/2010
Datum
009-10-06
Plats
Klubblokalen
Närvarande
Laila Håkansson, Helena Axelsson, Gullan Persson, Maria Paulsson, Ulf Pehrson, Bengt Fasth, Monica Edebrant och Thomas Winther.

§ 1
Ordf. Helena Axelsson hälsade de närvarande välkomna till verksamhetsårets första styrelsemöte.

§ 2
Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3
Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.

§ 4
Vi hade ca 102. 000 i kontanta tillgångar per den 30/9.
Prispengarna för sommarens tävlingar utbetalas i oktober.

§ 5
Diverse inbjudningstävlingar, anslagna på anslagstavlan i vanlig ordning.

Information om ny ansvarig, Monika Andersson, för tidningen ”Välkommen till Sölvesborg” efter Bertil Lindrup.

§ 6
Klubbtävlingarna flyter på som vanligt med gott deltagande.

Sommarbridgeavslutningarna med silvertävlingar måndagar och torsdagar i slutet av augusti hade betydligt färre startande i år jämfört med tidigare år. Måndagar, 18 par, segrade Dan Johansson – Gull-Inger Johansson. Torsdagar, 20 par; segrade Helena Axelsson - Christer Sandberg.

4½ par från klubben deltog i DM-par damer i Växjö den 4 oktober. Maria Paulsson - Liselotte Nilsson fina treor av 17 par.

Höstens program finns anslaget och publicerat på hemsidan.

Diskuterades kring deltagandet vid klubbmatcherna mot Kristianstads BK. Beslutades om att prova uttagandet av par enligt följande modell: Fem (5) handplockade par och de fyra (4) främsta paren vid de två klubbtävlingarna måndagen den 26/10 och torsdagen den 29/10. Dessa 13 par representerar klubben den 12 november i Kristianstad.

Inbjudan har skickats till de 12 klubbar som deltar i sammandragen i Allsvenskan div 2 södra i Sölvesborg 24-25 oktober och 28-29 november.

Tre lag (2) från klubben deltar i årets DM-lag och ett (0) i Allsvenskan div 4.

§ 7
Ett par av Bridgematen behöver service. Thomas ansvarig.

Datorns CD läsare bytt av Helena. Operativsystem och Windows Office ännu ej installerat.

§ 8
Livlig diskussion om kaffekvalité och Lätta/Bre gott mm. Ambitionsnivån ska vara att vi ska tillhandahålla det som medlemmarna önskar.

Införskaffande av såväl riktig kaffemaskin som läskkyl med glasdörr diskuterades. Maria kollar på nätet angående läskkylen.

Matarrangemangen vid de Allsvenska sammandragen ventilerades. Gun kontaktas av Thomas.

§ 9
Christer Sandberg har genomfört fem utbildningstillfällen om tre timmar vardera med olika teman i september med ca 40 deltagare. En pyramidal succé som Christer ska ha ett stort tack för.

Christer fortsätter kursverksamheten med fortsättningskurs på tisdagar och nybörjarkurs för en handfull deltagare på söndagar.

Helena och Christer har genomfört brickläggningsträning under två lördagar i september för 10 medlemmar med syfte till att fler ska kunna lägga brickor till barometertävlingar.

Uppdaterad matrikel finns nu tillgänglig.

Klubben har fungerat som arbetsträng åt Arbetslivs Resurs för en person 09.09.21 – 09.10.02.

Gick igenom lista över medlemmar som ej betalt medlemsavgift innevarande säsong.

§ 10
Nästa styrelsemöte tisdagen den 24 november kl 17.30 i klubblokalen.

§ 11
Helena tackade för visat intresse och avslutade styrelsemötet.


Vid pennan


…………………………………..
Thomas Winther
Sekr.Justeras


…………………………………….
Helena Axelsson
Ordf.

Sid 3 (3)


Nästa styrelsemöteAvslut
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80