Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll fört vid Medelpads Bridgeförbunds styrelsemöte den 15 januari 2005

Plats & Tid: Söråker, 15.00 – 16.30
Närvarande: Gunnar Ahlberg, Eric Boberg, Ulf Henriksson, Anders Jakobsson, Jan Ödén, Ulla Blanck, Dan Bylund, Henry Häljeryd, Anneli Sagersten, Per Jansson

§ 1 Mötets öppnande

Anders förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. Erik påpekade att han hade avvikande uppfattning om beslutet om varning till lag Sundqvist men att han accepterade skrivningen.

Anders hade varit sjukskriven och hade inte skrivit något svar till FSB. Enligt MBF har FSB en skuld till MBF då FSB tagit ut för lågt belopp för medlemsavgiften 2003/2004. Beslut: Jan och Anders skickar skrivelsen till FSB före årsstämman.

§ 4 Info från FSB och inkomna skrivelser

Ulf drog snabbt igenom information från Kansliinfo nr. 1-05. Från FSB:s styrelsemöte 3/12 informerades att stugbyn i Jönköping redan är fullbelagd inför 2005 års bridgefestival. Hotellpriserna kommer att vara som i Skövde. Riksstämman 2005 kommer att genomföras 14-16/10.

Ny Mästarpoängförteckning: Anders Jakobsson, Åke Larsson Söråker och Andreas Westman SBK har blivit nya enstjärniga riksmästare, Micke Melander, Sallyhills BK har blivit ny trestjärnig regionsmästare.

Sundsvalls Bridgeallians har inkommit med en motion till årsmötet, se § 8.§ 5 Rapporter

Ekonomi. Jan presenterade preliminära resultatet för 2004 som var positivt, några hundralappar bättre än budget. Tyvärr var det marknadsföring och ungdomssatsningar som kostat mindre än budgeterat. DM-tävlingarna hade gett mer intäkter än budgeterat.

Internet Per rapporterade att han flyttat servern för resultatrapportering hem till sig. Hemsidan fungerar bra nu.

Kalendern Inget nytt.

Ungdom Inget nytt.

Seniorer Eric Boberg hade inget att rapportera.

Tävlingar DM par spelas 23/1. Ligan startar om med 26 lag, div. 2-4 har 6 lag vardera i en rak serie. Div. 1 är uppdelad i 2 grupper om 4 lag på samma sätt som förra säsongen. Tyvärr steg några lag av ligan med motiveringen att det var för mycket oväsen i lokalen. Beslut: Dan pratar med Leif Sundqvist om det finns något sätt att sänka ljudnivån.

Allsvenskan div 4, att tävlingen pågår enligt plan. FSB har gett dispens att sista speldatum har skjutits fram till 14/2.

Med anledning av de uppskjutna omgångarna i DM lag har Dan gått igenom vilka regler som gäller. Det som framkommit var att enda regeln är att tävlingsledaren kan godkänna att en match skjuts upp och att ingen match får spelas efter sista speldag. Beslut: Dan fick uppdraget att ta fram förslag till nya regler för MBF arrangerade lagtävlingar. T ex skall en uppskjuten match spelas före nästa omgång.

§ 6 Aktiviteter från årsmötet
En skylt, modell mindre, har satts upp i Sundsvalls bridgeallians spellokal. Inget annat rapporterades.


§ 7 FSB:s klubbmöte om bl.a. Spader

Ulf informerade att Micke fått lov att utnyttja TietoEnators lokaler för mötet. Micke har efter detta möte skickat ut en inbjudan till klubbarna, se bilaga. MBF kommer också att ta upp frågan om DM arrangerande klubb skulle få högre ersättning om deltagarantalet ökade med visst många %. Frågan hänsköts till Spadermötet vid förra styrelsemötet.

§ 8 Status inför årsmötet den 13/2
Inkomna motioner:
Sundsvalls Bridgeallians har lämnat in en motion om förändring av Medelpadsrallyt inför nästa säsong, se bilaga. MBF rekommenderar följande beslut:
Punkterna 2-4 kan godkännas med tillägget att en huvudsponsor skulle kunna komplettera en startavgift.
På punkt 1 rekommenderar MBF ett nej. Syftet med Medelpadsrallyt var och är fortfarande att locka fler spelare till distriktets större tävlingar, inkl. DM tävlingarna. Därför anser MBF att
t ex dam DM kan ges rallystatus trots att det inte är öppet för alla. Om det gör att några fler damer spelar andra rallytävlingar är det ett bra beslut. Henry beslutade att Mittkraftsmästerskapet inte skall vara rallytävling 2005.

Eric påpekade också att det är viktigt att rapportera resultatet från rallyt till FSB före sista deltävlingen så att guldpoäng kan delas ut på prisutdelningen.

Checklista årsmötet:
Budget: Jan sammanställer budgetförslag. Alla ansvariga för olika områden meddelar Jan om intäkter eller kostnader förväntas öka eller minska jmf. med säsongen 2004/2005.
Revisionsberättelse: Jan följer upp att revisorerna lämnar en revisionsberättelse
Röstlängd: Ulf tar fram underlag från FSB och distribuerar till klubbarna.
Plaketter: Ulla skaffar för det som inte utdelats tidigare.
Verksamhetsberättelse: Ulf tar fram ett förslag och Anders godkänner.
Verksamhetsplan: Anders tar fram en ny plan, Ulf skickar Anders den plan som gjordes inför förra årsmötet.
Affisch: Henry ordnar en affisch att sätta upp i Bridgealliansens spellokal. Den bör sättas upp så snart som möjligt.
Ordförande och sekreterare till mötet: Per (valberedningen) ordnar.
Förtäring: Anneli ordnar.
Tävling och priser till tävlingen: Dan ordnar.
Blommor: Inga blommor köps i år


§ 9 Övriga frågor

Orienteringsbridge
Henry berättade att det inte finns något dokumenterat om tävlingen på engelska eller svenska. Henry återkommer om detta så snart han fått mer information.

Lucia Mixed
Ulla har tagit upp frågan med Liane Svensson som kommer att ta upp den med Bridgealliansens styrelse. Ulla rapporterar om det blir någon ersättningstävling på nästa möte.

Nästa styrelsemöte: Söndagen den 13:e februari kl 11.30 i Bridgealliansen lokaler (förmöte till årsmötet).

§ 10 Mötets avslutande

Anders avslutade mötet och tackade för visat intresse.


Vid pennan JusterasUlf Henriksson Anders Jakobsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80