Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Sundsvallsbridgen 2009-09-15PROTOKOLL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE 2009-09-15

Närvarande: Leif Sundqvist
Ulf Blanck
Eva Ribbenberg
Agneta Danielsson
Kent Sjöberg


1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

3. Konstituering av styrelsen
Beslutades att utse Agneta Danielsson som vice ordförande, att till kassör utse Eva Ribbenberg och att till sekreterare utse Kent Sjöberg. Beslutades att ordföranden Leif Sundqvist och kassören Eva Ribbenberg tecknar firma var för sig.

4. Resebidrag SM-finaler
Beslutades att utbetala 500 kronor vardera till Staffan Hedman, Ulla Blanck, Liane Svensson och Bo Sundström, som resebidrag till SM-finaler i Örebro.

5. TL-utbildning steg 2
Leif Sundqvist informerade om det planeras för en tävlingsledarutbildning tillsammans med Ångermanlands bridgeförbund under oktober månad. Leif skall ta kontakt med Georg Bratell för att komma överens om ett datum.

6. Inköp av brickor och kortlekar till den nya brickläggningsmaskinen.
Beslutades att köpa in 10 set brickfodral med kortlekar för brickor 1-32.

7. Övriga frågor
• Fråga om att köpa in en termosbryggare väcktes. Beslutas att avstå erbjudandet.
• Fråga om kursavgifter togs upp. Beslutas att avgifterna skall vara oförändrade.
• Fråga om eventuell subvention av julfesten för medlemmar togs upp. Frågan skall tas upp vid nästa sammanträde.

8. Nästa möte
Nästa möte hålls den 10 november kl. 17.00.

9. Mötets avslutning
Leif Sundqvist förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet Justeras


Kent Sjöberg Leif Sundqvist
Sekreterare Ordförande
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80