Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll fört vid Sundsvallsbridgens styrelsemöte den 24/8 2009

Närvarande:
Leif Sundqvist
Agneta Danielsson
Eva Ribbenberg
Ulf Blanck
Birgitta Wiberg


1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkommen. Agneta valdes att skriva dagens protokoll.

2. Föregående styrelseprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport
Utfallet för räkenskapsåret 2008-09 blir i storleksordningen 25 – 30 KSek.

4. Årsmöte MBF
Leif rapporterade från MBF:s årsmöte. Bl.a. diskuterades följande punkter:
• rekrytering
• DM-tävlingar
• utbildning
• samarbete med andra distrikt
Ny styrelse valdes men är ännu inte konstituerad:
Ordförande: Dan Bylund
Ledamöter: Ylva Papp, Martin Berglund, Leif Sundqvist
Protokollet går att läsa på nätet.

5. Sundsvallsbridgens årsmöte den 8/9 –09
Dagordningen granskades. Kent skriver en verksamhetsberättelse. Eva gör en ekonomisk rapport. Revisorer och valberedning är kontaktad. KM:et anordnas av Kent. Alla årsmötesdeltagarna blir bjudna på kaffe och tårta i samband med mötet. Birgitta ansvarar.
Styrelsens förslag är att avgiften till klubbtävlingarna och årsavgiften ska vara oförändrad. Även kostnadsersättningarna till styrelsen föreslås oförändrade.

6. Retroaktiva beslut
Beslöts att köpa in nya möbler för brickläggningen (ca. 800 kr).

7. Kurser/Kursavgifter
Följande kurser kommer att erbjudas :
• Nybörjarkurs
• Fortsättningskurs
• Amerikansk standard
• Tävlingsledarkurs steg 2
Frågan ang. kursavgifter bordlades till nästa möte.

8. Övriga frågor
• Leif Sundqvist kontaktar till bostadsrättsföreningen med krav på en tillfällig hyressänkning p.g.a. olägenheterna med stambytet.
• Beslöts att betala den resterande kostnaden (300 kr) för kalendrarna 2008/09 samtidigt med kostnaden för årets kalendrar.
• Ulf ansvarar för rengöring av bridgemate-apparaterna samt byte av batterier i dessa. Han ordnar även till kablarna för brickläggningsdatorn. Ulf försöker skaffa fram en modernare dator (XP) till brickläggningen (om det är möjligt med hänsyn till det omoderna kort, som idag kopplar ihop dator och brickläggningsmaskin). Om ej möjligt ska drivrutinerna för den nya brickläggningsmaskinen installeras i nuvarande brickläggningsdator.
• Styrelsen beslöt att avslå förslaget att kaffet vid dagbridgen på onsdagar skall bekostas av klubben. Motiveringen är att den extra 5-kronan per spelare bör täcka kostnaderna för kaffet samt att den erhållna ersättningen är hög med tanke på det bordsantal, som förekommer vid dagspelet.
• Festkommitté bör tillsättas snarast efter årsmötet.
• Frågan om hur vi hanterar svininfluensan diskuterades. Agneta fixar anslag om lämpliga hygienåtgärder till toaletterna.

9. Nästa möte

Årsmöte den 8/9 kl. 18.00. Styrelser bör vara på plats senast 17.45.

Konstituerande möte den 15/9 kl.17.30Vid protokollet JusterasAgneta Danielsson Leif SundqvistSvenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80