Kommande tävlingar
10/04 Inställd ... Trosa BS -Guld
13/04 Inställd ... Rimbo BK - Påskgu
09/05 Inställd ... Kerstin Strandber
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
PROTOKOLL
fört vid styrelsemöte med
Sölvesborgs Bridgeklubb


03-2008/2009

2008-11-18

Närvarande
Gullan Persson, Maria Paulsson, Ulf Pehrson, Bengt Fasth, Rolf Sandberg och Thomas Winther

§ 1
Vice ordf. Ulf Pehrson hälsade de närvarande välkomna till verksamhetsårets andra styrelsemöte.

§ 2
Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3
Föregående mötesprotokoll upplästes, justerades och lades till handlingarna.

§ 4
Vi har för närvarande ca 71.000:- i kontanta tillgångar.
Prispengarna för höstens tävlingar (Poängserien hösten 2008) kommer att utbetalas efter årsskiftet enligt intentioner av Maria.

§ 5
Diverse inbjudningstävlingar, anslagna på anslagstavlan i vanlig ordning.

§ 6
Klubbtävlingarna flyter på som vanligt med gott deltagande.

Det Allsvenska sammandraget div 2 södra i Sölvesborg den 25-26 oktober genomfördes på sedvanligt utmärkt och från delta-gande lag uppskattat sätt.
Samma arrangemang vid sammandraget den 29-30 november planeras. Christer Raudszus är då spelledare med tre spelande tävlingsledare som Thomas fått klartecken ifrån.

KM-mixed och tillika DM-mixed kvalspelades på klubben den 23 oktober med 24 (28) par. Klubbmästare blev Helena Axelsson-Thomas Winther. Fyra (4) par från klubben kvalificerade till DM-mixed finalen i Växjö.

Sponsoring av Nyårshissen måste anskaffas.

§ 7
Thomas kontaktar K-service angående ej fungerande kopiator.

§ 8
Rolf och Helena ansvariga för att maten till julfesten den 13 december blir tillagad/anskaffad av tillfrågade medlemmar samt att arrangemanget genomförs likt tidigare år.

§ 9
Antalet styrelseledamöter ska kollas så att klubben följer stad-garna.

Bengt rapporterar tävlingsresultaten till tidningarna under veck-orna 47 – 49 enligt Ulfs koncept.

Avtackning med gåva till Gun görs under Julfesten.

Klubbtröjor i olika kvalitéer och modeller från TRS visades av Maria. Förslag på loggor ska tas fram.

§ 10
Nästa styrelsemöte 2009.02.03 kl 17.30 i spellokalen.

§ 11
Ulf tackade för visat intresse och avsluta styrelsemötet.Vid pennan

………………………………….
Thomas Winther

Justeras

.................................
Ulf Pehrson
Sekr. v. ordf.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80