Kommande tävlingar
17/04 INSTÄLLD ... Laholms BK - Guld
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - INSTÄLLD
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Sundsvallsbridgen 2009-02-24PROTOKOLL TILL STYRELSEMÖTE 2009-02-24

Närvarande:
Leif Sundqvist, ordf
Kent Sjöberg, sekr
Eva Ribbenberg
Ulf Blanck
Agneta Danielsson
Birgitta Wiberg
Peter Glans


1. Mötets öppnande
Ordförande Leif Sundqvist öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.

2. Föregående styrelseprotokoll
Föregående styrelseprotokoll fanns inte tillgängligt och ärendet bordlades till nästa möte.

3. Ekonomisk rapport
Kassören Eva Ribbenberg redogör för aktuella saldon på konton och för den ekonomiska situationen. Finns inget anmärkningsvärt att notera, ekonomin är god.

4. DM-par 1/3
Leif Sundqvist och Birgitta Wiberg åtar sig att hålla i arrangemanget. Inbjudan är utsänd och anmälningslista har satts upp i lokalen.

5. Långfredagsbarometer
Kent Sjöberg/Leif Sundqvist får i uppdrag att ta hand om långfredagsbarometer den 10 april.

6. Nybörjarträffen
Nybörjarträffen kan spelas den 26 mars eller 2 april. Karin Lodin och Liane Svensson får i uppdrag att ta hand om arrangemanget och besluta om speldag.

7. Tävlingsledarutbildning FSB
Beslutas att en enklare tävlingsledarutbildning, steg 1, skall genomföras i Sundsvall i samarbete med förbundet Svensk Bridge. Tanken med utbildningen är att deltagarna skall lära sig enklare domslut under rollspel. Medlemmar i Sundsvallsbridgen deltar utan kostnad. Leif Sundqvist håller i utbildningen.

8. Pensionärernas sommarbridge
Beslutas att pensionärerna hyr lokalen för 300 kr/speltillfälle.

9. Sommarbridgen 2009
Sommarbridgen genomförs under tiden 26 maj – 30 juni och den 4 och 11 augusti.
10. Övriga frågor

• Kalendern
Styrelsen beslutar att till kommande säsong endast beställa 100 kalendrar.

• Festkommitté
Ny kommitté skall utses. Agneta Danielsson tar kontakt med den föregående kommittén för att höra vilka som kan kvarstå.

• Skåp
Det fattas skåp i lokalen. Kent Sjöberg kollar med sin arbetsgivare för att se om det finns överblivna skåp som kan skänkas till bridgen.

11. Nästa möte
Nästa styrelsemöte sker tisdagen den 7 april kl. 17.00 i bridgelokalen.

12. Mötets avslutning
Ordföranden förklarar mötet avslutat.
Vid Protokollet Justeras

Kent Sjöberg Leif Sundqvist

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80