Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Sundsvallsbridgen 2008-12-09PROTOKOLL TILL STYRELSEMÖTE 2008-12-09

Närvarande:
Leif Sundqvist, ordf
Kent Sjöberg, sekr
Eva Ribbenberg
Ulf Blanck
Agneta Danielsson
Birgitta Wiberg
Peter Glans
Ylva Papp § 4


1. Mötets öppnande
Ordförande Leif Sundqvist öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna.

2. Föregående styrelseprotokoll
Föregående styrelseprotokoll den 15 oktober 2008 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport
Kassören Eva Ribbenberg redogör för aktuella saldon på konton och för den ekonomiska situationen. Styrelsen konstaterar att det ser bra ut, verksamheten ser ut att gå med överskott. En diskussion förs om hur styrelsen skall redovisa ruterkontot som ligger på Förbundet Svensk Bridge. Vi beslutar att avvakta med den frågan till kommande möte.

4. Julavslutning
Ylva Papp föredrar hur det är tänkt att genomföra årets julavslutning. Landgångar skall serveras med dryck. Därefter genomförs prisutdelning för poängliga, uppvaktningar och dragning av lotterier. Uppdras till Kent Sjöberg att inhandla sedvanlig lottring med priser och glögg. Barometer skall läggas med 18 brickor för julavslutningstävlingen, som ska spelas med handikapp. Priser kommer att delas ut till alla i tävlingen.

5. Kommande tävlingar
Kent Sjöberg får i uppdrag att ta hand om mellandagsbarometer den 30 december. Kallelse till veteran-DM skall skickas ut och MBF skall kontaktas för genomförande av DM-lag den 24-25 januari 2009.

6. Medlemsläget
Leif Sundqvist har gått igenom medlemslistan och konstaterar att vi idag har 157 betalande medlemmar och att det på medlemslistan kvarstår 23 icke betalande medlemmar. Styrelsen konstaterar att de flesta icke betalande inte är verksamma inom Sundsvallsbridgen. Det brev som Ulf Blanck tidigare skickat till de som ej betalt har gjort att ytterligare någon medlem tillkommit.Leif Sundqvist fick i uppdrag att ta kontakt med pensionärsklubben BRF med budskapet att de ska flytta över sina medlemmar, som nu finns registrerade på Sundsvallsbridgen.

7. Övriga frågor

• Simultantävlingar
Fördes en kort diskussion om vi i fortsättningen skall delta i simultantävlingarna. Vi beslutar att även delta under vårens tävlingar.

• Julgåvor
Beslutas att Eva Ribbenberg tar fram en enkel julgåva i form av t ex en chokladask för visad uppskattning till funktionärerna i kurser, café och lokalvård.

• Priser
Det har framförts klagomål på det något enahanda prisbord, som presenterats vid tisdagstävlingarna. Beslutas om att i fortsättningen satsa på ett mer konsumtionsinriktad prisbord med mer variation av priserna. Flera i styrelsen ska engagera sig i prisinförskaffandet.

• Styrelseprotokoll
Beslutas att styrelseprotokollen skall gå ut med e-post till ledamöterna.

8. Nästa möte
Nästa styrelsemöte sker tisdagen den 10 februari kl. 17.00 i bridgelokalen.

9. Mötets avslutning
Ordföranden förklarar mötet avslutat.
Vid Protokollet Justeras

Kent Sjöberg Leif Sundqvist

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80