Kommande tävlingar
10/04 Inställd ... Trosa BS -Guld
13/04 Inställd ... Rimbo BK - Påskgu
09/05 Inställd ... Kerstin Strandber
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
PROTOKOLL
fört vid styrelsemöte med
Sölvesborgs Bridgeklubb


Protokoll nr
01-2008/2009

Datum
2008-08-26

Plats
Klubblokalen

Närvarande
Helena Axelsson, Gullan Persson, Laila Håkansson, Maria Pa-ulsson, Ulf Pehrson och Thomas Winther

§ 1
Ordf. Helena Axelsson hälsade de närvarande välkomna till verksamhetsårets första styrelsemöte.

§ 2
Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3
Föregående mötesprotokoll upplästes, justerades och lades till handlingarna.

§ 4
Styrelsen konstituerar sig enlig följande: Vice ordförande – Ulf Pehrson, Sekreterare – Thomas Winther, Kassör – Maria Pauls-son, Ledamot – Bengt Fasth och Rolf Sandberg..

§ 5
Diverse inbjudningstävlingar, anslagna på anslagstavlan i van-lig ordning.

§ 6
Den traditionella sommarbridgeavslutningarna med två silvertävlingar de två sista måndagarna respektive torsdagarna lockade 28 respektive 20 par. På måndagarna vann Björn Ohlsson – Ingemar Andersson och på torsdagarna Klas Diamant – Johnny Petersson.

§ 7
I kassan finns för närvarande ca 59.000:-

§ 8
Ingrid Truedsson, Bromölla har börjat städa bridgelokalen en
gång i veckan (fredag - söndag) för 250:- + 25:- i reskostnad.

Stort tack till Palle och Rolf som har åtgärdat trasiga stolar och armaturer i lokalen.

Vårfesten den 26 april hade 52 deltagare som alla tackade de som gjorde festen smakfull och nöjsam.

Thomas uppdrogs att göra höstens spelprogram med samma inriktning som förra året.

Beslöts att från den 1 september upphöra med guldspelet på måndagarna, Sverige-lotterna som priser på onsdagar och tors-dagar. I stället införes ett ackumulerande poängbaserat prissy-stem för spelet på måndagar, onsdagar och torsdagar som utbetalas tre gånger om året (efter hösten, våren och somma-ren, med fyra månaders intervaller). Thomas fick i uppdrag att skapa poängsystemet i programmet Ruter där varje poäng motsvarar en krona och priserna ska utgöra ca 30% av spelavgiften minus fikakostnaden.

Beslöts att från och med den 1 september justera spelavgifterna till följande nivåer:
Måndag kl 18.30 26 brickor, prispoäng 50:-/spelare inkl fika
Tisdag kl 13.00 18 brickor, inga priser 30:-/spelare inkl kaffe
Onsdag kl 18.00 18 brickor, prispoäng 40:-/spelare inkl fika
Torsdag kl 18.30 26 brickor, prispoäng 50:-/spelare inkl fika

Beslöts att nybörjarkurs ska arrangeras i höst med start den 23 september och att affischer enligt Thomas förslag beställes på Bridgeförlaget.
Förutsättningen är dock att vi har någon kursledare som kan ta ansvaret för arrangemanget. Lämpliga tillfrågas av Rolf och Thomas.

Nycklar ska återlämnas av Folke Persson och Enar Björk.

Thomas framförde återigen krisen med för få medlemmar som vill åta sig att vara tävlingsledare och att man inte skriver upp sig på teckningslistan. Thomas befarade att tävlingar kommer att ställas in framöver om inte en avsevärd attitydförändring sker omgående.

§ 9
Nästa styrelsemöte 2008.10.07 kl 17.30 i spellokalen.

§ 10
Helena tackade för visat intresse och avsluta sitt första styrel-semöte som klubbens ordförande.

Vid pennan Justeras

…………………………………. ………………………………
Thomas Winther Helena Axelsson
sekr. ordf


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80