Kommande tävlingar
06/06 Inställd ... Patton lagguld -
25/06 INSTÄLLD - Ölandsveckan 2020 -
11/07 INSTÄLLT ... SM Lag Mixed
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Protokoll fört vid ÅBF årsmöte 7/9 Näsåker

Närvarande styrelse
Jerry Mähler
Krister Norling
Anders Lundgren

Klubbrepresentanter
Ann Lidfors Ådalslidens SK BS

Övriga medlemmar
13 st från Ådalslidens SK BS
1 st från Härnö BS§1 Upprop och godkännande av fullmakter samt faställande av röstlängd.
Jerry Mähler öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Ådalslidens SK BS är enda klubben som har fullmakt och får enligt röstlängden 3 röster.

§2 Föredragningslista
Läses igenom och godkännes.

§3 Val av ordförande vid årsmötet
Jerry Mähler väljs att leda mötet.

§4 Val av sekreterare
Anders Lundgren väljs till sekreterare för årsmötet.

§5 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokoll
samt tillika rösträknare

Peter Nilsson och Krister Norling väljs till justeringsmän och rösträknare.

§6 Årsmötets behöriga utlysande.
Mötet anses behörigt utlyst.

§7 Styrelsens och revisorernas berättelse
Verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen läses upp och godkännes.

§8 Resultat och balansräkning
Krister Norling föredrar siffrorna vilka visar ett litet underskott och det totala sjönk till 42741 kr och 47 öre i tillgångar vid bokslut.

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för gångna året.

§10 Styrelsens budget för löpande verksamhetsår samt förslag till budget för påföljande verksamhetsår
Krister Norling redogör och bägge årens budget godkännes.

§11 Klubbarnas medlemsavgifter till ÅBF för nästa verksamhetsår
Det fastställes att avgiften ska vara oförändrad. 300:- grundavgift + 10kr per medlem dock behöver ingen klubb betala mer än 500:-.

§12 De enskilda medlemmarnas avgift till ÅBF för närmast kommande verksamhetsår
Beslutas att lämnas oförändrade.
juniorer 0:-
Övriga 230:- FSB+ 20:- ÅBF + ev. klubbavgift

§13 Sanktionsavgifter för tävlingar
Det beslutas att höja avgiften till ÅBF-rallyt till 20:-
Övriga avgifter lämnas oförändrade vilket innebär följande avgifter
Alla DM tävlingar 20kr/spelare (samma)
Alla tävlingar i ÅBF-rallyt 20kr/spelare (höjt 10 kr)
Övriga tävlingar ingen avgift

§14 Kostnadsersättning för tävlingsledare
Beslutas oförändrad till 500:-/tävling för TL.
Resebidrag ska tillkomma för ej spelande TL.

§15 Motioner inkomna i stadgeenlig tid
Föreligger ej någon.

§16 Val av styrelsens ordförande tillika ÅBF:s ordförande
Johan Pettersson väljs till styrelsens och Åbf:s ordförande.

§17 Val av övriga ordinarie styrelseledamöter
Krister Norling och Jerry Mähler är på tur att avgå men båda omväljs på 2 år.
(Leif Sundström och Hans Sandin 1 år kvar)

§18 Val av styrelsesuppleanter
Liss Sjölander väljs på 2 år
(Anders Lundgren 1 år kvar)

§19 Val av revisorer
Hans Sjölander omväljs på 2 år
(Tommy Edman 1år kvar)
Staffan Strindlund omväljs till revisorssuppleant på 2 år

§20 Val av valberedning
Göran Sandman omväljs på 1 år
Här framförs önskemål om hjälp med ytterliggare en person, helst från kusten t.ex. Ö-vik, Docksta eller H-sand. Finns det någon person tillgänglig till denna post, prata med Göran Sandman eller hör av er till Johan Pettersson.

§21 Övriga Ärenden (ej beslutsmässiga av mötet)· ÅBF:s hemsida kommer att flyttas över till spader (förbundets sidor på nätet)
· För att få in tävlingsresultat i tidningen har Ove Bylund Härnö BS bridgeskribent lovat att bli kontaktperson för resultat som ska publiceras i TÅ och ev. ÖA. Alla som sköter resultat vid klubbarnas tävlingar bör ta kontakt med honom för vidare information
· Prisutdelning ÅBF-rallyt
1:a Johan Wedin Docksta 2000kr+ 1 guldpoäng
2:a Krister Norling Sollefteå 1500kr
3:a Jörgen Wedin Sollefteå 500kr
Dom som deltagit i minst en deltävling har också chansen
att vinna 500 kr årets turknuttar blev
Evert Öhman Sollefteå och Lennart Sohlin BK Stopp (Timrå)

§22 Avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötetVid protokolletAnders Lundgren


Justerare


Krister Norling Peter Nilsson


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80