Kommande tävlingar
17/04 INSTÄLLD ... Laholms BK - Guld
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - INSTÄLLD
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling

Protokoll Sundsvallsbridgens Styrelsemöte 2008-08-26

Närvarande:
Leif Sundqvist
Eva Ribbenberg
Birgitta Wiberg
Ulf Blanck


1. Ordf. L Sundqvist hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

2. Dagordningen fastställdes, som sekreterare för mötet valdes U Blanck.

3. Föregående mötesprotokoll fanns ej tillgängligt.

4. Ekonomisk rapport:
Utfall 2007-08: Bättre än förväntat, 4600 kr i minus
Åtgärder inför nya spelåret: Ingen höjning av spelavgifter, fortsatt bevakning av onödiga utgifter, kontrollera beställning av stort antal kalendrar hos MBF

5. Rapport från Medelpads Bridgeförbunds årsmöte: Ingen rapport fanns tillgänglig.

6. Inför Sundsvallsbridgens årsmöte 2008-09-09:
Beslöts att föreslå oförändrad summa för styrelsearvoden 7000 kr.
L Sundqvist tar fram verksamhetsberättelse, dagordning samt sätter upp kallelse i
spellokalen.
E Ribbenberg tar fram ekonomiska rapporter och bokslut samt kontaktar revisorerna.
E Ribbenberg och L Sundqvist tar fram budgetförslag.
L Sundqvist kontaktar valberedningen.
K Sjöberg ansvarar för KM-tävlingen (pokal, priser, genomförande).

7. Brickläggningsmaskin: Nytt erbjudande om köp av 20 % rabatterad maskin diskuterades. L Sundqvist fick i uppdrag att begära in ett detaljerat kostnadsförslag till nästa möte.

8. En utbildning/upplärningsperiod av månadsvärdar påbörjas under oktober under ledning av B Wiberg. K Sjöberg uppmanas ta fram ett förslag till schema för månadsvärdar under spelåret. Klart till nästa möte.

9. Kurser/kursavgifter, beslöts vara oförändrade jämfört med förgående år.
10. Övriga frågor:
Beslöts att B Wiberg ska inköpa enklare kontorsstol till brickläggning, kostnad max 500
kronor.
U Blanck köper in två USB-minnen för att användas vid brickläggning.
U Blanck skaffar kostnadsförslag för lågfart bredbandsuppkoppling mot internet.
En städdagskväll bör bestämmas, lämpligen en ledig onsdagskväll under hösten.
U Blanck fick i uppdrag att lägga in hela höstens spelprogram i Spader.

11. Nästa möte: Årsmötet den 9/9 och därefter en ledig onsdagskväll i oktober (alt. 15/22).

12. Mötet avslutades med att ordföranden tackade för ett bra möte.Vid Protokollet Justeras

Ulf Blanck Leif Sundqvist
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80