Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
SYDÖSTRA SVERIGES BRIDGEFÖRBUND.


Protokoll från styrelsemöte i Emmaboda den 28 maj 2008.

Närvarande:
Bengt Lennartsson (ordf)
Bernt Sigvardsson (sekr)
Michael Carlsson
Håkan Johansson
Thomas Winther

§ 1 Öppnande av möte.
Bengt öppnade mötet kl 18.30 och hälsade välkommen. Dagordningen godkändes.

§ 2 Protokoll.
Protokoll 30/1-08 justerades.

§ 3 Rapporter och underhandsbeslut.
• Tackkort från Christina Tidblom för deltagandet vid Lars begravning har inkommit.
• DM-lag: Sandberg, Sölvesborg vann klubbens första lagguld.
• DM-par: 64 par (-4). Minskning med 200 par (20%) i landet.
• DM-veteraner: 46 par (-25!!). Minskning med 100 par i hela landet.
Kurt Johansson – Thomas Winther segrade.
• Elitcupen: Hultsfred/Målilla BK besegrade Falk, Oskarshamns BK med 91-42 i finalen. Klubbens första cupseger.
• Guldtävling: Hultsfred/Målilla har arrangerat en välbesökt och lovordad guldtävling. Ansökan om ny guldtävling har godkänts.
• Övergångar: Olle Måhlgren (4471) har gått över från Kristianstads BK till Sölvesborgs BK. Mary-Ann Dahlberg (24937) representerar numera BK Fyris i stället för Bridgekamraterna Nybro..
• Kostnader för MP: Avgifter för MP utgår från 1/7 –08. I stället debiteras en spelavgift av 2.50 kr/spelare för klubbtävlingar.

§ 4 Ekonomi.
Ett överslag på det ekonomiska läget visar att vi får ett överskott, dock inte så stort som förra året, så det finns ingen anledning att föreslå årsmötet någon avgiftshöjning. Kassabehållningen är c:a 150 000 kr. Föreslogs att vi ska placera 50 000 kr i Sparobligationer hos Riksgäldskontoret när nästa tillfälle erbjuds.

§ 5 Medlemmar.
Noteras en mindre medlemsökning till totalt drygt 1800 medlemmar.

§ 6 Ungdomsverksamheten.
Tyvärr ingen aktivitet mer än att fyra juniorer deltog i Rikslägret i Örebro i våras.

§ 7 DM-tävlingar.
Veterankvalet fungerade bra i Karlskrona, Sölvesborg och Vimmerby men var katastrofalt dåligt i Kalmar (3 par) och inställt i Växjö. Ordentlig marknadsföring, eventuellt byte av upplägg och arrangörsklubb måste beaktas.

§ 8 Elitcupen.
Endast enstaka förseningar i tidschemat har stört årets tävling. Beslöts att utöver seriesegrarna ska två bästa ”2.or” i 7-8 lagserierna inbjudas att deltaga. Cuplottning genomförs under Ölandsveckan.

§ 9 Klubbrapporter.
• Spårö Båk BK upphör.
• Gamleby BK´s begäran att flytta över till Östra Mellansvenska BF godtages.
• Lilla Sällskapet Varvsholmen upphör och Lilla Sällskapet bildar en klubb i Kalmar, som ansluts till FSB.
• Ingelstad BK, Lenhovda BK och troligen också Svängsta BK lämnar FSB och förväntas skicka in sina utträdesansökningar till distriktet.
• Konga BK, Lammhults BK, Torsås BK och Vissefjärda BK har tillräckligt många medlemmar men inga spelkvällar.
• Blomstermåla BK och Emmaboda BK brister i rapporteringen av sina klubbtävlingar (Thomas bevakar). Samma sak gäller Grimslövs BK (Bengt bevakar) .

§ 10 TL-licenser.
Bernt lämnade rapport från en givande utbildningskonferens för DTL och tävlingsledare med guldlicens i Örebro där den nya lagboken presenterades. Aktivering krävs för att ”gamla” tävlingsledarlicenser ska förnyas.
Distriktet måste snarast inbjuda till en Centralutbildning för TL på silver(guld)-nivå. (Tänkbart datum söndagen den 31 aug?).
Regionala uppdateringar för klubbledare måste planeras in.

§ 11 SM-resor.
Bernts förslag till ersättning för resor till SM-finalerna godtogs. Deltagarna i resp. final delar på de pengar som betalats ut i denna.

§ 12. Tävlingsprogram.
Det av Thomas uppgjorda förslaget till Tävlingsprogram studerades och smärre justeringar gjordes. Årsmötet ska hållas i Kalmar söndagen den 21 sept.

§ 13 Anmälningar till disciplinnämnden.
Konstaterades att anmälningar till disciplinnämnden ska skickas direkt till förbundets kansli.
Uppdrogs åt Bernt att undersöka om nämnden kan godta att en kopia kan skickas till distriktstävlingsledaren, som i nuläget inte blir informerad om de incidenter som ofta utgör ”heta” samtalsämnen på berörda klubbar.

§ 14 Chairman Cup.
Bengts sonderingar till distriktslag i Chairmans Cup har ännu inte gett något resultat.

§ 15 Avslutning.
Mötet avslutades kl 21.30.

Vid protokollet Justeras

Bernt Sigvardsson Bengt Lennartsson


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80