Kommande tävlingar
06/06 Inställd ... Patton lagguld -
25/06 INSTÄLLD - Ölandsveckan 2020 -
11/07 INSTÄLLT ... SM Lag Mixed
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Planeringsmöte ÅBF, 12/5 2008 i Näsåker

§ 1 Mötets öppnande
Johan Pettersson hälsade styrelsen välkommen och dagordningen fastställdes. Närvarande förutom ordföranden var Krister Norling, Jerry Mähler, Leif Sundström samt Anders Lundgren.

§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 3 Val av mötes ordförande Johan Pettersson

§ 4 Val av sekreterare Jerry Mähler och justering av protokollet bestämdes till att ske via mail lista.

§ 5 Föregående protokoll Att notera från årsmötet att det saknas en person till valberedningen.

§ 6 Ekonomi går minus detta år, beroende på inställda tävlingar, medaljinköp för fler år samt resefördelningspengar från svenskan som utfaller ”fel år”.

§ 7 Spelprogram 2008/2009

• Rutertävling hösten 2008, NYLAND och SKOG tillfrågas om att tillsammans arrangera en silvertävling för medlemmar med högst ruternål. Detta innebär att behöriga får delta om man max innehar 4999 bronspoäng vid anmälan till tävlingen. Spelas med minst 24 brickor men målsättningen är att i likhet med vanlig silvertävling bör det minst spelas 42 brickor. Alla klubbar uppmanas att stödja sina medlemmar så att ett stort antal spelare kan delta på denna tävling som av praktiska skäl läggs centralt i distriktet.
Om möjligt anordnas något extra runt tävlingen men är inte avgörande för genomförandet av själva tävlingen.

Nedanstående kommer från en Excelfil (och är kanske lite rörigt), maila Johan om ni har några frågor. "X" markerar att tävlingen ingår i ÅBF-Rallyt, totalt nio stycken.

• DM beslutas genomföras enligt tabell nedan.

Tävling Ingår i Rally Datum Ort Ansvarig klubb

Mixed DM X 2008-10-11 Docksta Docksta
Par DM X 2008-11-22 Lungvik Skog
Roland Tibblin Cup / Inv DM X 2008-12-06 Docksta Docksta
DM-lag 2009-01-24 Docksta Docksta
Veteran DM 2009-02-28 Härnösand Härnö
Dam DM 2009-04-18 Sollefteå Sollefteå

• Silvertävlingar mm

Tävling Ingår i Rally Datum Ort Ansvarig klubb

Rutertävling Eventuellt 2008-09-27 Nyland/Lungvik Nyland/Skog
Div. 4 2008-10-25 Härnösand Härnö
Backespadern X 2008-11-01 Backe Backe
Nyårsfyrmanna 2008-12-?? Docksta Docksta
Örnträffen X 2009-01-10 Ö-vik ÖBA
Härnöträffen X 2009-02-14 Härnösand Härnö
”Lia-klövern” X 2009-03-21 Näsåker Ådalslidens SK BS
Ullångersbarometern 2009-03-?? Ullånger Docksta
Silverlaxen X 2009-04-10 Sollefteå Sollefteå
Docksta silver X 2009-05-02 Docksta Docksta• Div. 4, utbhelg, distriktsträff, kurser Datum får vi återkomma om.

§ 8 Utvärdering samt fastställande av former för ÅBF – rally, En fortsättning bestämdes dock med en höjning av avgiften till ÅBF på 10:- så totalt betalar arrangerande klubb 20:- till Rallyt. Sju av nio tävlingar skall räknas in och eventuellt inställda tävlingar påverkar ej detta. Skulle antalet tävlingar understiga sju räknas samtliga genomförda tävlingar.

§ 9 Årsmöte
• Datum 2007-09-07 i Näsåker 14:30, styrelsen samlas 13:30 för att diskutera bl.a. distriktsträffen.
• Kallelse ÅBF info o mail
• Resultat och balansräkning Krister
• Verksamhetsberättelse Johan
• Röstlängd Johan
• Revisorer Krister
• Valberedning Jerry , Göran informeras om att eftersöka kvinnliga ledamöter helst två stycken. Sammanställning till Göran genom Jerry efter mail från Johan..
• Övrigt 10/8 sista dag för motioner, styrelsemotion 10:- plus till Rally.

§ 10) Elit tävlingsledarkurs 3 dagar i Örebro George Bratell stöds med 1000:- av ÅBF med förväntningar att han håller i uppgiften samt eventuellt genomför den utbildning som kan komma att krävas.

§ 11 Distriktsträffen den 18-19/10 i Örebro, Leif Sundström representerar ÅBF och ordnar boendet själv på egen bekostnad. Tack Leif.

§ 12 Div. 4 eventuellt med Medelpad.

§ 13 Ev. samkörning av vissa tävlingar med Medelpad eller andra distrikt endast div. 4 ansågs vara möjligt kommande år.

§ 14 Handlingsplan en arbetshandling delades ut av Johan och samtliga försöker att hjälpa till med färdigställandet. Planen kommer troligen att vara ett levande dokument under en längre tid där styrelsen får ta itu med områdena allt eftersom. Tillägg av Jerry efter mötet till handlingsplanen, marknadsföra resultaten från hela distriktet i lokaltidningen. Ansvarig ?, Tidsplan snarast, Lägesstatus pågår men inte tillfylles,

§ 15 Registrering av tävlingar Johan har kontaktat de klubbar som blivit ifrågasatta av FSB via mail och/ eller telefon. Klubbarna har kommit med olika förklaringar. ÅBF förväntar sig en förbättring under kommande säsong. Punkten hann inte diskuteras men klubbar som genomför tävlingar skall naturligtvis även registrera dessa.

§ 16 Hemsidan Anders Ljung och Johan går igenom detta och målet är att överföra den till spader.

§ 17 Nästa möte i samband med Årsmötet.

§ 18 Övrigt

§ 19 Mötets avslutande Ordförande avslutade mötet. Därefter deltog i princip hela styrelsen i Ådalslidens klubbtävling och placerade sig på de främsta platserna.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80