Kommande tävlingar
17/04 INSTÄLLD ... Laholms BK - Guld
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte 2008-04-15
Närvarande:
Leif Sundqvist
Peter Glans
Agneta Danielsson
Birgitta Wiberg
Ulf Blanck

1. Ordf L Sundqvist hälsar välkommen och öppnar mötet

2. Dagordningen fastställes som sekreterare för mötet valdes U Blanck

3. Föregånde mötesprotokoll granskades och lades till handlingarna

4. Ekonomisk rapport kunde ej ges då kassören var frånvarande

5. Klubben spelprogram för kommandesäsong gavs en utförlig genomgång inför kalendermöte 23/4 U Blanck sammanställer och framför våra tävlingsprogram på möte

6. Våravslutningen 20/5 sker som brukligt, den nya Festkommitten gör förberedelser
priset för medlem 120 kr icke medlem 150 kr.

7. Sommarbridgen, Kent Sjöberg har i uppdrag att göra upp bemanningslistaför tävlingsdagarna under sommaren

8. En sommarfest för styrelsefunktionärer planeras 26/6 hos L Sundqvist Inbjudan kommer

9. Några övriga frågor togs ej upp

10. Datum för nästa möte bestäms senare

11. Mötet avslutasVid Protokollet Justeras

Ulf Blanck Leif Sundqvist

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80