Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Sundsvallsbridgen 2007-12-06


PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2007-12-06

Närvarande: Leif Sundqvist
Ulf Blanck
Eva Ribbenberg
Birgitta Wiberg
Agneta Danielsson
Kent Sjöberg


1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsar välkommen och öppnar mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport
Eva Ribbenberg lämnade en ekonomisk redovisning av föreningens ekonomi. Inget oförutsett har inträffat och ekonomin är fortsatt stabil

4. Festkommitté
Frågan om bildande av festkommitté kvarstår.

5. Julavslutning
Beslutas om att arrangera en traditionell julavslutning. May Åkesson, Majlis Eriksson och Liane Svensson åtar sig att ordna med en jultallrik och kaffe med kaka. Priser, lotteri och dryck till maten köps in av Kent Sjöberg. Beslutas att avgiften skall vara 120 kronor för medlem och 150 kronor för icke medlem. Funktionärer och styrelseledamöter medverkar utan kostnad.

6. DM damer
MBF har beslutat att genomföra tävlingen över två kvällar, den 23 januari och den 20 februari i enlighet med förslag från Sundsvallsbridgen.

7. Städdag
Beslutas att kalla ihop ett antal personer till den 14 december för städning av lokalen och flyttning av vissa saker till förrådet samt att forsla bort grovsopor.

8. Ligan – lagda brickor
Beslutas om att brickor skall läggas till division 1 och 2 i Sundsvallsligan.

9. Brickläggare
Beslutas att Birgitta Wiberg läggar brickor under innevarande spelsäsong.


10. Dekaler
Beslutas att beställa dekaler enligt framtagen offert för skyltning i fönstren.

11. Övriga frågor
Avseende brev till medlemmar skickar Ulf ett förslag till Agneta för korrekturläsning. Brevet skall sedan skickas till medlemmar som ej betalt medlemsavgift.
4-mannprotokoll skall beställas.

12. Nästa möte
Nästa möte hålls den 5 februari kl. 17.00.

13. Mötets avslutning
Leif Sundqvist förklarar mötet för avslutat.


Vid protokolletKent Sjöberg Leif Sundqvist
Sekreterare Justeras


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80