Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll fört vid Medelpads Bridgeförbunds styrelsemöte den 16 december 2004

Plats & Tid: Alnö Servicehus, 17.00 – 18.30
Närvarande: Gunnar Ahlberg, Eric Boberg, Ulf Henriksson, Anders Jakobsson, Jan Ödén, Ulla Blanck, Dan Bylund, Henry Häljeryd

§ 1 Mötets öppnande

Anders förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes. Eric tog upp några punkter som lades in under övriga frågor.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.
Jan informerade att han hittat ett ej undertecknat hyresavtal mellan Alliansen och MBF från Magasinshuset. Beslut: Jan fick i uppdrag att ta fram ett nytt avtalsförslag som gäller nuvarande lokal och förankra det men Alliansen. Nytt avtal bör tecknas från 2005-01-01.

Med hänvisning till ett tidigare protokoll frågades om FSB betalat tillbaka pengar för den missade justeringen av årsavgiften. Anders sa att den frågan glömts bort men att ett brev skall skickas till FSB där MBF kommer att hävda att FSB skall stå för MBF: s förlust.

§ 4 Info från FSB och inkomna skrivelser

Inga skrivelser har inkommit från FSB eller från distriktet sedan förra mötet..

§ 5 Rapporter

Ekonomi. Jan rapporterade att han inte hunnit göra något förslag till ny prognos men att det skall finnas klart till nästa möte.

Internet Per var inte närvarande men MBF:s hemsida är bra uppdaterad nu och även rapporteringen till tidningarna fungerar som det ska. Det finns klara problem med FSB:s hemsida som är svår att navigera i. Det är viktigt att MBF och klubbar återkopplar sina erfarenheter till Micke på kommande Spadermöte.

Kalendern Inget nytt.

Ungdom Inget nytt.

Seniorer Viktoria har informerat att hon hoppas från styrelsen. Beslut: Eric Boberg går upp och tar Viktorias plats som ordinarie ledamot.

Tävlingar DM Lag rullar på som planerat. Fyra lag är anmälda till Allsvenskan division 4.

§ 6 Aktiviteter från årsmötet
Se under § 8

§ 7 FSB:s klubbmöte om bl.a. Spader

Anders informerade att han pratat med Micke Melander och Leif Sundqvist om ett klubbmöte om Spader där även andra punkter kan tas upp som övriga frågor. Micke och Leif har tagit på sig att skicka ut en kallelse till klubbarna. Ulf lovade att ordna så att mötet kunde hållas i TietoEnators lokaler.

§ 8 Prioritering av styrelsearbetet
Mötet gick igenom verksamhetsplanen för 2004/2005 och diskuterade om vad som gjorts bra och vad som kan göras bättre. Som vanligt är det nyrekrytering av ungdomar som bedöms som viktigaste frågan. Aktiviteten på Selånger Marknad har varit mycket lyckad och har lockat ca: 25 nya till höstens nybörjarkurser.

Beslut:
• Gunnar & Ulla planerar för en marknadsdag på Kulturmagasinet.
• Anders ringer ansvariga i Torpshammars BK och Ånge BK för att få dom
klubbarna att ha en aktivitet motsvarande Selånger på Stöde marknad
2005.
• Ulla pratar med Alliansstyrelsen om att skaffa en bättre/större skylt till
nya bridgelokalen.

Mötet var överens om att det är viktigt att trivsel- och dagspelare behövs på ordinarie klubbspel. Ingen på mötet hade några konkreta förslag på hur det skall gå till.

Att få fler deltagare till DM-tävlingar är viktigt för bridgen i distriktet. Ett förslag var att arrangerande klubb skulle få högre ersättning om deltagarantalet ökade med visst många %. Frågan hänsköts till Spadermötet.

§ 9 Övriga frågor

Uppskjutna matcher i DM LAG
Lag Sundqvist har skjutit upp samtliga 3 matcher som de skulle ha spelat i DM-Lag. Mötet diskuterade problemet och kom fram till 2 beslut.
Beslut 1: Distriktet inför till nästa säsong en regel för DM-Lag att en uppskjuten match skall spelas före nästa omgång.
Beslut 2: Lag Sundqvist får, förutsatt att de begått ett regelbrott, en skriftlig varning.

Lucia Mixed
Alliansens tävling Lucia Mixed som också ingick i Medelpadsrallyt blev inställd med kort varsel p.g.a. för få deltagande par. Mötet konstaterade att tävlingen hade kunnat genomföras som en bronstävling för att inte förstöra för Medelpadsrallyt.

Beslut: MBF rekommenderar Alliansen att ansöka om att spela en tävling motsvarande mixedsilver våren 2005. Dan fick i uppdrag att ta upp det med tävlingsansvarig hos Alliansen.

Sundsvallsligan
Det har framförts kritik mot den nya spelformen, reservreglerna och över hur prispengarna fördelats. MBF har tidigare beslutat att genomföra säsongen 2004/2005 enligt den nya modellen som därefter skall utvärderas. Men redan nu kan vissa justeringar göras för att förbättra modellen och kunskapen om modellen.

Beslut:
• Alla lagledare får inför vårens ligaspel ett brev med de regler som
gäller. Reglerna sitter också uppsatt i spellokalen och de finns också i
spelkalendern.
• I brevet till lagledarna skall också en rekommendation läggas med att
lagen inte bör ta in reserver som spelar i mer än 1 division högre.
• Priserna fördelas om så att 500 kr går till de lag som vinner sina
kvalgrupper. 1500 kr fördelas mellan ettan och tvåan i slutspelet.

Nästa styrelsemöte: Söndagen den 16:e januari kl 17.00 på Söråkers Folkets Hus.

§ 10 Mötets avslutande

Anders avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid pennan JusterasUlf Henriksson Anders Jakobsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80