Kommande tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
Rapporterade tävlingar
17/11 Partävling, Simultan
17/11 Guldsimultan
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
Protokoll fört vid Medelpads Bridgeförbunds styrelsemöte den 21 november 2004

Plats & Tid: Folkets Hus Söråker, 15.00 – 16.30
Närvarande: Gunnar Ahlberg, Eric Boberg, Ulf Henriksson, Anders Jacobsson, Anneli Sagersten, Jan Ödén, Viktoria Einarsson, Ulla Blanck, Dan Bylund, Henry Häljeryd

§ 1 Mötets öppnande

Anders förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. Några resultat från beslutspunkterna har lagts in under lämpliga paragrafer i protokollet.

§ 4 Info från FSB och inkomna skrivelser

Ulf gick igenom vad som fann i kansliinfo nr 13-04 -- 15-04. Framtidsträffen presenteras på egen punkt. Information från OS i bridge går att hitta på Internet. Medelpad får ett lag som går vidare från Allsvenskan Div 4 till Div. 3. FSB rekommenderar klubbarna att bjuda I-medlemmar på klubbavgiften.

På FSBs hemsida står bl a att Junior SM spelas i Stockholm den 11-12/12.

Torpshammar har rapporterat in resultat från oktobersilver. Beslut: Dan pratar Kent för att få licensen till Ruter så att resultaten blir inrapporterade.

§ 5 Rapporter

Ekonomi. Jan rapporterade att ekonomin är stabil. Inga oväntade intäkter eller kostnader har funnits sedan förra mötet.

Internet Per har uppdaterat länken med MBF: s protokoll. Vi måste se till att Medelpadsrallyt läggs upp och hålls uppdaterad. Beslut: Eric mailar den aktuella ställningen till Dan en gång till. Dan och Per bestämmer hur resultatet skall läggas upp.

Kalendern Inget nytt.

Ungdom Inget nytt.

Seniorer Viktoria har pratat med Leif om vad som ingår i avtalet med Alliansen. Leif hänvisade till MBFs kassör som borde ha en kopia på avtalet. Leif sa från minnet att MBF betalar 600 kr / spelkväll då ingår även utnyttjande av dator, kopiering och papper. För andra klubbar ingår inte förbrukningsmateriel. MBF hyr också för 1200 kr/år en plats för brickläggning och lagerplats för brickor. Beslut: Jan försöker hitta avtalet i några av de pärmar som lämnats över till honom.

Tävlingar Dan informerade att Sundsvallsligan har börjat ”slutspelet” om upp- resp nedflyttning. Viktoria påpekade att hon fått ta del av åsikter bl a om hur reserv- regler fungerar. Efter en del diskussion togs följande beslut: Dan kommer upp till nästa Ligaomgång och förklarar hur reglerna fungerar.

DM damer har spelats med 9 par. En lärdom av det lilla antalet par är att inte lägga tävlingen på Allhelgonahelgen kommande år.

DM Lag pågår, det blir final med 6 lag helgen 26-27/2. Medelpadsmästerskapets final spelas samma helg med samtliga 5 lag som inte kvalificerar sig till DM finalen.

Allsvenskan Div 4 spelas på 4 lag.

§ 6 Aktiviteter från årsmötet
Inget nytt sedan förra mötet.

§ 7 Distriktsträffen 2004
Jan Öden rapporterade att det var 3 huvudpunkter
1. Omorganisation av kansli och distrikt:
Kansliet blir kvar men det är inte säkert att det blir kvar centalt i Stockholm.
Distrikten blir kvar men de kan göra ihopslagningar på eget initiativ.
2. Differentierad medlemsavgift:
NEJ blev beslutet. Skåne kom med ett motförslag som ska utredas. Det handlade om att FSB inte ska ta ut någon avgift alls utan klubbarna skulle göra det genom höjd avgift.
3.Ungdomssatsning:
JA – ett förslag var att Gymnasiet skulle få en Bridgeutbildning på 40 poäng.

§ 8 Möte med klubbarna om bl a Spader
Anders har pratat med Micke och Leif och trodde att datum var beslutat. Beslut: Anders tar förnyad kontakt och ser till att någon tar ansvaret för att kalla klubbarna.

Henry berättade om en spelform där bridgespelarna motionerar genom att spela varje rond på olika geografiska platser. Beslut: Henry skriver ner hur spelet går till och MBF tar upp spelformen som ett förslag till klubbarna.

§ 9 Resultatrapportering till lokalpressen
Dagbladet fick under en period inga resultat att rapportera. Det har visat sig att de förlorat abonnenter p g a detta. Anledningen är att Per som ansvarar för IT delarna av resultatservicen och Eric som svarat för krönika och på senare tid för rapportering till ST inte varit överens om sättet att rapportera.

Per har via ett mail till styrelsen tagit upp några punkter som mötet behövde ta beslut om.
1. Kostnad för Internetaccess och serveer
2. Former för rapportering

Eric var tydlig med att han inte kommer att rapportera resultat till Dagbladet.

Beslut: Då Per inte var närvarnade kunde inte mötet lösa formerna för rapportering. Möte vill att Per fortsätter med drift av applikation och server och godkände att Per får 200 Kr/månad för kostnadstäckning av Internetanslutningen. Anders kontaktar Per och diskuterar igenom möjligheten att han ändå tar på sig rapportering till Dagbladet.

§ 9 Övriga frågor

Nästa styrelsemöte: Söndagen den 16:e december kl 17.00 på Alnö.

§ 10 Mötets avslutande

Anders avslutade mötet och tackade för visat intresse.


Vid pennan JusterasUlf Henriksson Anders Jakobsson
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80