Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Sundsvallsbridgen 2007-09-11PROTOKOLL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE 2007-09-11

Närvarande: Leif Sundqvist
Peter Glans
Eva Ribbenberg
Agneta Danielsson
Kent Sjöberg


1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsar välkommen och öppnar mötet.

2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

3. Vice ordförande
Beslutas att utse Peter Glans som vice ordförande.

4. Kassör
Beslutas att till kassör utse Eva Ribbenberg.

5. Sekreterare
Beslutas att till sekreterare utse Kent Sjöberg.

6. Firmatecknare
Beslutas att ordföranden Leif Sundqvist och kassören Eva Ribbenberg tecknar firma var för sig.

7. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

8. Nästa möte
Nästa möte hålls den 27 september kl 17.00.

9. Mötets avslutning
Leif Sundqvist förklarar mötet för avslutat.


Vid protokolletKent Sjöberg Leif Sundqvist
Sekreterare Justeras

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80