Kommande tävlingar
18/02 Munka Ljungby Guld
25/03 Laholmsguldet 2023
07/04 Trosa BS Guld
Rapporterade tävlingar
04/02 Plattliret BK S:t Erik
21/01 Örebridgen jubileumsguld
07/01 Gävleguldet
Protokoll fört vid sammanträde 070613

Närvarande: Gunnar Elmroth, ordförande
Monica Näs
Irene Molander
Åsa Lundberg
Klas-Håkan Jakobsson
Kenneth Fredriksson


§ 1 Öppnande samt godkännande av föredragningslista
Ordföranden Gunnar Elmroth hälsade välkommen till första sammanträdet med Storsjöbygdens BK. Föredragningslistan för mötet godkändes.

§ 2 Stadgar för Storsjöbygdens Bridgeklubb
Föreningen Svensk Bridges normalstadgar för klubbar utgjorde underlag för fastställande av klubbens stadgar. Beslöts att verksamhetsåret skall omfatta perioden 1 maj – 30 april med årsmöte under maj månad. Därmed hinner uppgifter till kommande års tävlingskalender att fastställas innan deadline. I övrigt antogs förslaget till stadgar utan ändring.

Beslöts att hålla ca 4 styrelsemöten/år. Lämplig tidpunkt torsdagar kl 18.00.

§ 3 Åtgärder i samband med sammanslagningen
Ekonomi
Brunflo BK och Östersunds BS har vardera ett bankkonto hos Swedbank samt konton hos plusgiro. Beslöts att avsluta båda klubbarnas plusgiro samt att avsluta Östersunds BS bankkonto
på Swedbank.
Behållningen från plusgiro och det avslutade bankkontot hos Östersunds BS överförs till
Brunflo BK:s konto 81471 – 973869470-3. Samtidigt ändras namnet från Brunflo Bridgeklubb till Storsjöbygdens Bridgeklubb med adress; c/o Irene Molander, Odenskogsvägen 98, 831 61 Östersund. Kontot registreras samtidigt för betalningar via Internet.
Teckningsrätt för konto 81471-973869470-3 tilldelas;
500205-8203 Irene Molander, Odenskogsvägen 98, 831 61 Östersund
551228-1139 Gunnar Elmroth, Ugglevägen 9, 831 62 Östersund
Kontot tecknas var för sig.

Föreningen Svensk Bridge
Samtliga ändringar hos Svensk Bridge är nu genomförda. Medlemmarna finns nu registrerade under klubben Storsjöbygdens Bridgeklubb. Nytt ruterkonto kommer att tecknas och behåll-ningen från dom båda klubbarnas ruterkonto sätts in på det nya kontot.

§4 Spelprogram för säsongen 2007/2008
Fastställdes speldagar för Ligan och Onsdagsbridgen avseende säsongen 2007/2008, bilaga till protokollet. Uppgifterna till tävlingskalendern skall vara JHBF tillhanda senast 20 juni.

§ 5 Planering inför Ligan
I enlighet med diskussionerna på årsmötet om uppläggningen för kommande säsong satsar vi på spel i två grupper. Förutom en grupp med etablerade spelare så försöker vi få med 4 lag av mindre rutinerade och nybörjare. Det skulle vara ett bra sätt att få med dessa spelare där man får känna på lagtävling som ju är en lugnare tävlingsform än partävling.

Beslöts att bilda en A-grupp bestående av 8 lag som spelar 24 brickors matcher om silverpoäng. Spelschemat blir i likhet med tidigare år, 3 matcher och sedan en reservomgång. Starttiden är 19.00, men lagen får komma överens om start 18.30 om så önskas. Spelavgift 60 kr inkl fika.

B-gruppen skall bestå av 4 lag med mindre rutinerade spelare som spelar 20 brickors matcher om bronspoäng. Starttiden i denna grupp är fastställd till 18.30. Spelavgift 40 kr.

Båda grupperna spelas med handikappberäkning. Finalomgångarna kommer eventuellt att spelas med lagda brickor. För att kunna planera tävlingsupplägget sätts en sista anmälningsdag till 31 augusti. Inbjudan till ligan kommer att tryckas upp och mailas ut till spelare. Eventuellt kommer också inbjudan att finnas i Spader.

§ 6 Planering inför Onsdagsbridgen
Onsdagsbridgen kommer att fortsätta i samma spår som tidigare, nu under Storsjöbygdens BK. Klas-Göran är tävlingsledare och håller i Onsdagsbridgen men vid behov kommer ett flertal ur bl a styrelsen att kunna ställa upp och avlasta.

Beslöts att införa rallypoäng vid samtliga tävlingar tom näst sista spelomgången. Därefter avslutas säsongen med partävling och prisutdelning till dom spelare som samlat mest rallypoäng. Antal brickor/spelkväll fastställs till 24 samt spelavgiften 50 kr inkl fika. Den som håller i tävlingen och arrangemanget får en ersättning för utlägg med 150 kr/spelkväll.

§ 7 Ansvariga för fika, städning mm på ligatävlingar
Beslöts att fördela ansvaret inom styrelsen med två personer/tävling under en månadsperiod. Kenneth fick i uppdrag att ordna ett schema över ansvariga. Om någon får förhinder skaffar den en ersättare. En förteckning över arbetsuppgifter skall tas fram. Dom som är ansvariga betalar ingen spelavgift den kvällen.

§ 8 Ansökan om silvertävling/guldtävling
Beslöts att söka sanktion hos JHBF för silvertävling ”Trettondagsträffen” med speldag 080106. Guldtävlingen Storsjöträffen är inplanerad 28-29 juni 2008 där ansökan om sanktion skall inlämnas till Föreningen Svensk Bridge. Kenneth ordnar ansökan om sanktioner.

§ 9 Storsjöträffen
Årets guldtävling börjar närma sig men ännu ingen rusning med anmälningar. Vi får bevaka och börja stöta på spelare att anmäla sig. Monica, Irene och Kenneth letar priser till prisbordet. Inför nästa år skulle man kunna undersöka möjligheterna till att få en sponsor för tävlingen. Samling för att fixa lokalen blir under fredagseftermiddagen den 29 juni.

§ 10 T-shirt med logga
Förslag har inkommit att trycka upp t-shirts alternativt pikétröjor med Storsjöbygdens logga. Det skulle vara fin reklam för klubben i samband med SM-veckan i Jönköping. Även kepsar
till Storsjöträffen kan vara tänkbart med tanke på vinterträdgårdens solsken i Folkets Hus. Jörgen Bodin har kontakter och får uppdraget att undersöka möjligheter och kostnader.

§ 11 Övriga frågor
Då inga övriga frågor fanns så avslutade ordföranden mötet.

Vid protokollet
Kennet Fredriksson, sekreterare

Justeras
Gunnar Elmroth, ordförande

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80