Kommande tävlingar
17/04 INSTÄLLD ... Laholms BK - Guld
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Sundsvallsbridgen 2007-08-23PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2007-08-23

Närvarande: Leif Sundqvist
Peter Glans
Eva Ribbenberg
Birgitta Wiberg
Kent Sjöberg


1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsar välkommen och öppnar mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll den 14 juni 2007 lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport
Eva Ribbenberg lämnade en ekonomisk redovisning av föreningens ekonomi inför stundande årsmöte. Föreningens ekonomi är stabil.

4. Kostnadsersättningar
Beslutades om fördelning av kostnadsersättningar för innevarande verksamhetsår.

5. Inför årsmötet
Inför årsmötet beslutas att Leif tar fram en dagordning och att han tillsammans med Eva lämnar ett förslag till budget. Kent ansvarar för att en verksamhetsberättelse skrivs. Valberedningen och revisorerna är kontaktade och informerade.

6. Kvällsvärdar
Diskuterades frågan om kvällsvärdar. Vi måste hitta nya former för detta och ha en lite längre framförhållning.

7. Brickläggare
Beslutades att utse Laong Melander som ansvarig brickläggare fr o m 1 september under det kommande verksamhetsåret.

8. Städdag
Det sedan tidigare beslutet om golvvård och fönsterputsning kommer att genomföras den 13 september av Städpartner. Vi får gemensamt se till att bord och stolar plockas undan efter ligaspelet den 12 september. Lennart Nordqvist kontaktas angående den pensionärsbridge som skall spelas den 14 september.

9. Kommittéerna
Beslutas att sammankalla kommittéerna för ett gemensamt möte tillsammans med styrelsen efter att årsmötet genomförts.10. Priser på kvällstävlingar
Beslutas att hålla samma nivå som tidigare på kvällstävlingar med bl a poängliga med penningpriser.

11. Övriga frågor
Beslutas att lämna 300 kronor till cancerfonden för att hedra Monica Thunbergs minne i samband med hennes bortgång. Eva Ribbenberg svarar för detta.

12. Nästa möte
Nästa möte hålls den 11 september direkt efter årsmötet.

13. Mötets avslutning
Leif Sundqvist förklarar mötet för avslutat.


Vid protokolletKent Sjöberg Leif Sundqvist
Sekreterare JusterasSvenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80