Kommande tävlingar
06/06 Inställd ... Patton lagguld -
25/06 INSTÄLLD - Ölandsveckan 2020 -
11/07 INSTÄLLT ... SM Lag Mixed
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
ÅBF Planeringsmöte, Docksta IF:s kansli, 2007-05-13

Närvarande:

Johan Pettersson (JP)
Krister Norling (KN)
Leif Sundström (LS)
Hans Norling (HN)

§1 Mötets öppnande
JP öppnade mötet och hälsade välkommen

§2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes utan ändringar

§3 Mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigt utlyst

§4 Val av mötets ordförande
JP valdes till mötesordförande

§5 Val av mötets sekreterare samt justerare
JP valdes till mötessekreterare, till justeringsmän valdes Hans Norling och Krister Norling

§6 Föregående protokoll
Lästes igenom men inga kvarstående punkter fanns

§7 Ekonomi
KN redovisar ett preliminärt årsbokslut, brytdatum är 30 juni så några dagar återstår. ÅBF köpte medaljer i höstas för säsongerna 06/07 och 07/08, det var därför budgeterat ett minus på 1000kr denna säsong. ÅBF hade dock betydligt lägre kostnader för resor än budgeterat, i huvudsak beroende på att vi endast skickade en representant till distriktsträffen, i stället för som tidigare två,
det blir därför ett överskott istället på ca 1000kr, lite ovisst innan alla betalat in sina skulder. Två klubbar släpar efter med betalning och LS och JP får i uppdrag att kontakta aktuella klubbar för påminnelse. Utgående tillgångar redovisas enligt:

Kassa 9 531,00
Plusgiro 27 861,47
Ruterkonto 7 830,00
Summa eget kapital 45 222,47


§8 Spelprogram säsongen 07-08
Mötet tog fram ett preliminärt spelprogram. Nytt för i år var att Svensk Bridge hade tagit fram rekommenderande datum för DM-tävlingar. Mötet samordnade även tävlingarna efter Västerbotten. JP fick till uppgift att maila närliggande distrikt för att ytterligare samordning skall kunna ske. JP kontaktar även klubbarna för att få bekräftat att datum, sanktion av silverpoäng samt att deltagande i ÅBF-rallyt är OK. JP ser till att spelprogrammet distribueras samt att den lilla spelkalendern trycks.

§9 Utvärdering samt fastställande av former för ÅBF-Rallyt
ÅBF anser att Rallyt har blivit etablerat och främjar utbytet mellan klubbarna, därför ser ÅBF ingen anledning till att sluta med rallyt trots att det hela är en förlustaffär för ÅBF. Tyvärr blev en av deltävlingarna inställd.

Beslutades att de klubbar som inte betalat innevarande säsongs avgifter för Rallyt inte kan komma ifråga för sanktionering av silverpoäng eller deltagande i Rallyt.

a) Antal tävlingar + hur många räknas? Beslutas att en deltävling räknas bort om det blir sju eller färre deltävlingar. Med åtta eller fler så får två resultat räknas bort.
b) Priser Som föregående år.
c) Övrigt Anders Ljung får till uppgift att ändra viss text, JP meddelar vad.

§10 Årsmöte
a) Datum Fastställdes till 2/9 2007
b) Kallelse JP ordnar
c) Resultat och balansräkning KN ordnar
d) Verksamhetsberättelse JP ordnar
e) Röstlängd JP ordnar via svensk Bridge
f) Kontakta Revisorer KN samtalar
g) Kontakta Valberedning JP samtalar

§11 Individuella DM – Roland Tibblin Cup
Beslutas att JP tar fram ett väldigt enkelt förslag på spelsystem som kopieras upp och delas ut på speldagen. Styrelsen skall godkänna förslaget.

§12 Populariserande av DM- och silvertävlingar
Frågan diskuterades kort. En idé kan vara att klubbarna på något sätt sponsrar sina medlemmar. Konstaterades att flertalet av de större klubbarna redan gör detta på ett eller annat sätt.

§13 Övrigt• Juniorer – kort genomgång av antalet, siffrorna på Medlem på Nätet är missvisande, ÅBF har ett fåtal juniorer.
• Div IV – uppdrages till KN, Solleftå BK, att anordna.
• Hemsidan – Anders Ljung ombeds uppdatera med resultat avseende DM-lag, Dam-DM samt Veteran-DM.
• Inbjudningar – Klubbarna rekommenderas att i inbjudan ta med åtminstone de tre tidigare årens segrare.
• Bridgemate – Härnö BS avser att hålla inlärningskurs, möjligen finns plats för intresserade. Kontakta JP eller Anders Lundgren.
• Kurser – Klubbarna uppmanas att hålla kurser, enda sättet att få fler till borden!
• Nyland BK – Klubben har ökat sitt medlemsantal men når tyvärr inte upp till de stipulerade åtta som Svensk Bridge kräver. Klubben har tidigare fått dispens eftersom tillresande gör att man på ett bra sätt håller klubben vid liv. Återstår att se om detta räcker för FSB.
• Registrera tävlingar – Samtliga ÅBF-klubbar är skyldiga att redovisa kompletta resultat till FSB.

§14 Mötets avslutande
JP avslutar mötet och tackar för visat intresse.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80