Kommande tävlingar
06/06 Inställd ... Patton lagguld -
25/06 INSTÄLLD - Ölandsveckan 2020 -
11/07 INSTÄLLT ... SM Lag Mixed
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
EXTRA ÅRSMÖTE, söndagen 13/5 2007, kl 11:00, på Docksta IF:s kansli.

Närvarande:

Johan Pettersson (JP)
Krister Norling (KN)
Leif Sundström (LS)
Hans Norling (HN)

Extra årsmöte

§1 Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd
JP öppnade mötet och hälsade välkommen, röstlängden fastställdes till ende klubbrepresentanten Hans Norling, Sollefteå BK, som fick fyra (4) röster.
§2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes utan ändringar
§3 Mötets behöriga utlysande
Mötet har utlysts via mail till klubbrepresentanter, på ÅBF:s spaderhemsida samt omnämnts i Tidningen Ångermanland. Mötet ansågs behörigt utlyst.
§4 Val av mötets ordförande
JP valdes till mötesordförande
§5 Val av mötets sekreterare samt justerare
JP valdes till sekreterare, till justeringsmän valdes Hans och Krister Norling.
§6 StadgeändringMötet beslutar att följande ord stryks i stadgarna punkten
2.3 Styrelsens sammansättning

…” samt sex övriga ledamöter”.

Och ersätts med texten:

…”samt fyra (4) eller sex (6) övriga ledamöter”.

Uppdrages åt JP att genomföra ändringen samt maila ut nya stadgar.

§7 Mötets avslutande
JP avslutar mötet.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80