Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Sundsvallsbridgen 2007-05-08PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2007-05-08

Närvarande: Leif Sundqvist
Eva Ribbenberg
Agneta Danielsson
Birgitta Wiberg
Sven-Åke Arvendahl

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsar välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport
Eva Ribbenberg lämnade en ekonomisk redovisning av föreningens ekonomi och den är god.

4. Rapport från MBF:s styrelsemöte
Inget protokoll utskickat eller inlagt i Spader, så antagandet var att inget möte har hållits sedan vårt förra styrelsemöte.

5. Våravslutning
Agneta rapporterade att det mesta är under kontroll, anmälningslista uppsatt, matleverantör vidtalad, m.m. Agneta skall kontakta Kent Sjöberg angående de sedvanliga lotterierna samt de drycker, som behöver levereras till mat. Beslöts att de blommor som används till bordsdekorationer, delas ut som de enda priserna i tävlingen. Kent fick också i uppdrag att inhandla priser till poängligan.

6. Sommarbridge
Diskuterades omfattningen av klubbens sommarbridgetävlingar. Styrelsen är tveksam till spel i Juli månad men kan vi få fram frivilliga kvällsvärdar så är det ok att köra. Tävlingskommittén (Kent Sjöberg) får fatta beslut i frågan och anslå spelprogram med ansvariga kvällsvärdar.

7. Spelkalender
Tävlingskommitténs utskickade förslag till spelprogram för Tisdagar och Onsdagar granskades och följande korrigeringar gjordes:
• Tisdagar – beslöts att Klubbens årsmöte skall äga rum den 11 September 2007 med dithörande klubbmästerskap. Spelprogrammet korrigeras.
• Onsdagar – Dambridgen utgår på grund av dåligt intresse. Fortsättningskurs planeras in motsvarande dagar. Reserverade datum för DM-lag utgår och ersätts med Imp-across-the-fields-tävlingar (försöksverksamhet).


8. Avslutning gamla klubbar
Frågan bordlades till nästa möte.
9. Brickläggningsmaskin
Leif meddelade att en överenskommelse träffats angående de ekonomiska villkoren för övertagandet. Den går ut på följande:
• MBF står för kostnaderna till och med 2007-02-11 och den andel det innebär avseende serviceavtalet. MBF har betalat fakturan för hela 2007 och Sundsvallsbridgen skall återbetala den kostnad som avser tiden efter 2007-02-11.
• Gällande lokalhyra för kanslilokal och brickläggningsutrymme betalas på motsvarande sätt fram till 2007-02-11. Därefter skall en ny hyreskostnad fastställas för enbart hyra av kanslilokal. Sundsvallsbridgens styrelse beslöt att hyra skall vara 900 kronor per år. Ordföranden meddelar Medelpads Bridgeförbund detta.
• MBF har således gratis brickläggning till sina DM-tävlingar från 2007-02-12 till 2009-02-11.

10. Fönster och golvvård
Birgitta Wiberg föreslog att fönsterputs skall göras en gång per år. Birgitta är villig att ta på sig det arbetet mot skälig ersättning och hon återkommer med ett kostnadsförslag till nästa styrelsemöte.
Birgitta Wiberg föreslog också att boning av golvet bör göras. Birgitta fick i uppdrag att kolla upp kostnaden för att hyra utrustning för detta alternativt att leja in någon firma. Birgitta rapporterar vid nästa styrelsemöte.
Styrelsen var enig om att bägge dessa åtgärder skall genomföras i slutet av sommaren inför höststarten.

11. Måndagsbridge
Diskuterades angående startavgift på måndagarna avseende de förändringar som genomförs. Beslutades att startavgiften är oförändrad 40 kronor.

12. Ny brickläggare
Vår nuvarande brickläggare Lennart Nordqvist har sagt upp sig och klubben behöver en ersättare från och med spelstarten i början av Augusti 2007. Styrelsen beslöt att anslå en platsannons på anslagstavlan. Leif svarar för att den sätts upp omgående.

13. Sommarfest / kickoff
Diskuterades att ordna en enklare fest för de funktionärer i klubben, som gjort en insats under spelåret 2006-2007 och samtidigt ha det som en kickoff inför kommande spelår. Styrelsen fann det vara en bra idé och vi skall sikta in oss på början av Augusti. Närmare planering och diskussion sker på nästa styrelsemöte.

14. Nytt om mästarpoäng
Leif informerade om den ändring av systemet, som Förbundet Svensk Bridge (FSB) skall införa från och med 2007-07-01. Den innebär att klubbarna får betala per poäng i stället för per kupong. Följande priser kommer att gälla första spelåret:
• Brons 50 öre / poäng
• Silver 1 krona / poäng
• Guld 20 kronor / poäng

15. Övriga frågor
Följande övriga frågor diskuterades:
• Redovisning för dagbridge onsdagar skall ske med vår framtagna blankett.
• När det är mycket folk i lokalen blir det dålig luft. Leif kontaktar Bostadsrättsföreningen igen (inget svar på förra förfrågan), lokalkommittén kollar upp om den av Eva Ribbenberg skänkta luftfuktaren kan ge någon effekt.
• Diskuterades ev. kommande uppvaktingar från dags dato till sommarens slut.

16. Nästa möte
Nästa möte hålls måndagen den 11 Juni kl. 17.00.

17. Mötets avslutning
Leif Sundqvist tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.


Vid protokolletAgneta Danielsson Leif Sundqvist
t.f. Sekreterare Justeras
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80