Kommande tävlingar
31/01 Live Bridge 6
05/02 Plattliret - BK S:t Erik spel
19/02 Munka Ljungby Guld
Rapporterade tävlingar
17/01 Simultantävling
17/01 Guld-Simultan
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
Svensk Bridge - Spader :: Forum :: Tranås BK
<< Föregående tråd | Nästa tråd >>   

Styrelseprotokoll 200804

Författare Post
Johan Lindström [86214]
Mon 10 August 2020, 08:18
Registrerad medlem #86214
inlägg: 17
Styrelseprotokoll 200804
Möte i Bridgelokalen

Närvarande: Johan Lindström, Ingemar Bok, Inger Niklasson, Inger Gustafsson och Erik Sjöström.

§1 Ordförande Johan Lindström öppnade mötet

§2 Dagordningen godkändes

§ 3 Klubbens kassör redogjorde för det ekonomiska läget. Många medlemmar har hörsammat uppmaningen att fortsätta betala in bordsavgifter till klubbens bankgiro även om man inte deltar i tävlingsverksamheten. Dessa inbetalningar har dock minskat under den senaste månaden. Ordföranden erbjöd sig att lägga ut en ny uppmaning på hemsidan och att även undersöka om det finns möjlighet till support från kommunen.
Det ekonomiska läget i övrigt är sådant att klubben ser ut att klara sin överlevnad för ytterligare ett halvår framåt i tiden men fortsatta intäkter är viktigt.

§ 4 Klubbens årsmöte har tidigare beslutats att det skall hållas 15 september. Styrelsen diskuterade om årsmötet skall hållas som vanligt då eller skjutas upp med anledning av den pågående Corona-pandemin. Styrelsen gör bedömningen att eftersom så få medlemmar deltar i tävlingsverksamheten skulle uppslutningen bli väldigt låg på ett årsmöte i september. Styrelsen beslutade därför att årsmötet tills vidare skulle skjutas upp för att hållas senare i november eller december. Ordföranden kallar styrelsen till möte i början av oktober för att då ta beslut om när årsmötet skall hållas

§ 5 Ordföranden meddelade att tävlingsverksamheten pågår inom ramen för folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är dock väldigt få deltagare och alla som vill delta uppmanas att ringa först så att det skall gå att pussla ihop så många par som möjligt.

§ 6 Under den pågående pandemin är det många bridgespelare som spelar på nätet. Det finns många alternativ. Bridgeförbundet har flaggat lite för Funbridge där det bl.a. går att spela förbundstävlingar för att kunna få bronspoäng. Tranås BK är anmäld som deltagande klubb om någon vill anmäla sig för spel på denna hemsida.

Tillbaka till toppen

Moderatorer:

Hoppa:     Tillbaka till toppen

Forum theme loosely based on Invision Power Board
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80