Kommande tävlingar
31/01 Live Bridge 6
05/02 Plattliret - BK S:t Erik spel
19/02 Munka Ljungby Guld
Rapporterade tävlingar
17/01 Simultantävling
17/01 Guld-Simultan
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
Svensk Bridge - Spader :: Forum :: Tranås BK
<< Föregående tråd | Nästa tråd >>   

Styrelseprotokoll 200401

Författare Post
Johan Lindström [86214]
Thu 02 April 2020, 08:38
Registrerad medlem #86214
inlägg: 17
Styrelseprotokoll 200401
Möte i Bridgelokalen

Närvarande: Johan Lindström, Inger Niklasson, Ingemar Bok, Hans-Erik Karlsson, Johnny Kronquist och Erik Sjöström.

§1 Ordförande Johan Lindström öppnade mötet

§2 Dagordningen godkändes

§ 3 Styrelsen hade fått in förslag från en medlem om att handikapptävlingar skall hållas oftare. För närvarande hålls det en sådan tävling var 7:e vecka. Medlemsundersökning har tidigare genomförts med en majoritet som tyckte att var 6:e vecka kunde vara lagom. Styrelsen konstaterar att nuvarande spelprogram ligger fast och beslutade att genomföra en ny medlemsundersökning när spelet kommer igång igen.

§ 4 Styrelsen har också fått in förslag om att klubben skall hålla färre trekvällarstävlingar. Klubben har tre trekvällarstävlingar per år. Det är jul- och påsktävlingarna samt klubbmästerskapet. Styrelsen anser att det kan vara lagom att som nu ha tre trekvällarstävlingar.

§ 5 Ytterligare ett medlemsförslag har inkommit om uppfräschning av klubblokalen. På grund av den pågående pandemin genomförs inga tävlingar för närvarande. Styrelsen beslutade att bordlägga frågan fram till att klubbspelet kan återupptas.

§ 6 Styrelsen beslutade att på grund av den pågående pandemin tills vidare ställa in all tävlingsverksamhet enligt det fastlagda spelprogrammet. Om det finns spelare som ändå vill spela så kan klubblokalen ändå vara öppen för inofficiellt spel. Ordföranden erbjöd sig att organisera och vara kontaktperson till de medlemmar som ändå vill spela.

§ 7 Klubbens ekonomi är helt beroende av de bordsavgifter som kommer in under spelkvällar. Under den pågående pandemin med inställda tävlingar har klubben inga intäkter. Klubben har samtidigt löpande utgifter för hyra, telefon, bredband, städning, el och priser. Telefonabonnemanget är uppsagt men vi har fortfarande utgifter innan abonnemanget löper ut. Klubbens utgifter ligger på runt 3 000 kronor per månad. Styrelsen kan konstatera att om inga tävlingar kan genomföras kommer klubben inte att ha några pengar att betala räkningar för i oktober. Åtgärder måste vidtas om klubben skall kunna räddas.

§ 8 Styrelsen beslutade att tills vidare inte betala ut några priser i samband med tävlingsspel.

§ 9 Så länge tävlingsverksamheten ligger nere finns det inte heller något behov av städning varför styrelsen beslutade att också tills vidare ta bort städningen.

§ 10 Klubben är bunden till lokalen under flera år framöver Hyreskontraktet löper ut 2023-12-31. Ordföranden har varit i kontakt med fastighetsägaren som eventuellt kunde tänka sig att medge anstånd med hyresbetalningen under den pågående pandemin. Styrelsen kan dock konstatera att det inte är en bra lösning för en ideell förening att sätta sig i en större skuld.

§11 Klubben behöver intäkter för att överleva. Styrelsen vädjar till medlemmar att om möjligt frivilligt sponsra klubben och uppdrog åt ordföranden att informera om detta på klubbens hemsida och samtidigt lägga ut klubbens bankkontonummer.

§12 Styrelsens protokoll finns sedan länge inlagda på klubbens hemsida så att alla medlemmar skall kunna ta del av besluten. Styrelsen beslutade att för att även medlemmar som inte använder internet skall kunna läsa protokollen så skall dessa även kungöras på klubbens anslagstavla.
.......................................................................... ...............................................................
Johan Lindström Ingemar Bok
Ordförande Sekreterare

Tillbaka till toppen

Moderatorer:

Hoppa:     Tillbaka till toppen

Forum theme loosely based on Invision Power Board
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80