Kommande tävlingar
31/01 Live Bridge 6
05/02 Plattliret - BK S:t Erik spel
19/02 Munka Ljungby Guld
Rapporterade tävlingar
17/01 Simultantävling
17/01 Guld-Simultan
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
Svensk Bridge - Spader :: Forum :: Tranås BK
<< Föregående tråd | Nästa tråd >>   

Dagordning årsmöte

Författare Post
Johan Lindström [86214]
Mon 16 September 2019, 13:25
Registrerad medlem #86214
inlägg: 17
Dagordning för Tranås Bridgeklubbs årsmöte 190917

§1 Mötets öppnande
§2 Årsmötets behöriga utlysande
§3 Fastställande av dagordning
§4 Val av mötesordförande
§5 Val av mötessekreterare
§6 Val av två justeringsmän
§7 Framställande av styrelsens verksamhetsberättelse
§8 Framställande av ekonomisk berättelse
§9 Framställande av revisionsberättelse
§10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
§11 Val av ordförande för ett år (i tur att avgå Johan Lindström)
§12 Val av tre ledamöter för två år (i tur att avgå Ingemar Bok,
Barbro Hast och Johnny Kronquist)
§13 Val av två styrelsesuppleanter för två år (i tur att avgå Inger
Gustafsson och Inger Johansson)
§14 Val av två revisorer för ett år (i tur att avgå Arne Gustavsson
och Yngve Holgersson)
§15 Val av två revisorssuppleanter för ett år (i tur att avgå Rolf
Edlund och Helena Haraldsson)
§16 Val av ledamöter till pris- och festkommittén för ett år (i tur
att avgå Gunilla Carlsson, Ing-Britt Johansson, Inger
Johansson och Urban Johansson)
§17 Val av ledamöter till tävlingskommittén för ett år (i tur att
avgå Sven-Åke Arvidsson, Ingemar Bok, Christer Johansson,
och Johan Lindström)
§18 Val av två personer till valberedningen för ett år (i tur att
avgå Sven-Åke Arvidsson och Gunilla Carlsson)
§19 Beslut om tid för nästa årsmöte
§20 Övriga frågor
§21 Årsmötets avslutande

Tillbaka till toppen

Moderatorer:

Hoppa:     Tillbaka till toppen

Forum theme loosely based on Invision Power Board
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80