Kommande tävlingar
30/07 SM Par Mixed 2014
30/07 SM Par Mixed, omg 1
30/07 SM Lag Veteraner
Rapporterade tävlingar
28/07 SM Par Damer, omg 5
27/07 SM Par Damer, omg 3
27/07 SM Par Damer, omg 2
Publicerad: Monday 20 October 2008

Plan 2010


Vid riksstämman i oktober 2005 beslutades att Förbundet Svensk Bridge skulle genomföra styrelsens förslag långsiktiga plan, kallat P2010.

Plan 2010 har sju övergripande mål dessa är:

 1. 5% ökning av antalet medlemmar varje år tom år 2010.
 2. 20% ökning av antalet juniormedlemmar varje år tom år 2010.
 3. Att bli medlemmar i SOK och RF.
 4. Att ge möjlighet för klubbarna att öka trivseln.
 5. Att ge möjlighet för förbundsanslutna klubbar och medlemmar att överblicka olika möjligheter till bridgeverksamhet.
 6. Att ge möjlighet för förbundsanslutna klubbar att använda modern teknik.
 7. Att över en flerårig period ha en balanserad budget.


Här följer länkar till P2010 dokumentet, vill du ladda hem det hela som PDF fil gör du det här.

 1. INLEDNING
 2. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
 3. P2015
 4. 5% ÖKNING AV ANTALET MEDLEMMAR VARJE ÅR TOM ÅR2010
 5. 20% ÖKNING AV ANTALET JUNIORMEDLEMMAR VARJE ÅR TOM ÅR2010
 6. ATT BLI MEDLEMMAR I SOK OCH RF
 7. ATT GE MÖJLIGHET FÖR KLUBBARNA ATT ÖKA TRIVSELN
 8. ATT GE MÖJLIGHET FÖR FÖRBUNDSANSLUTNA KLUBBAR OCH MEDLEMMAR ATT ÖVERBLICKA OLIKA MÖJLIGHETER TILL BRIDGEVERKSAMHET
 9. ATT GE MÖJLIGHET FÖR FÖRBUNDSANSLUTNA KLUBBAR ATT ANVÄNDA MODERN TEKNIK
 10. TREND OCH TENDENS
 11. HUR SER KLUBBEN UT I FRAMTIDEN
 12. HUR SER DISTRIKTEN UT I FRAMTIDEN
 13. HUR SER ROLLERNA UT I FRAMTIDEN
 14. ORGANISATION OCH DEMOKRATI
 15. EKONOMI, BUDGET OCH VERKSAMHETSPLANERING
 16. PERSONAL, ANSTÄLLDA OCH IDEELLT ARBETANDE


Direkta åtgärder pga av P2010 och lägesstatus:

#Vad ska göras?Prioritet:Ansvarig:Status:Kommentar:
1.Kursmaterial för juniorer, tre punkter
2005, kvartal 3 *
MKKlart!2 olika material. Dels Gymnasievägen, dels Lär dig spela bridge på internet.
2.Tydligt utmärkta tävlingar för mindre rutinerade på alla nivåer, klubb- distrikt- och riksnivå
2005, kvartal 3
TKKlart!Hcp-tävlingar spelas på många klubbar. Vissa distrikt spelar DM för mindre rutinerade mixat med rutinerade.
3.Marknadsföra Trivselreglerna
2005, kvartal 3
MKKlart!All dokumentation finns, nu lämnas löpande information
4.Undervisa / Informera om hur man använder trivselreglerna på våra klubbar, ge ökad trivsel
2005, kvartal 3
Konsulent
Klart!Sker löpande vid besök
5.Popularisering av allsvenskan, prioritet på division 4 och kanske inrättande av division 5
2005, kvartal 3
TK
Ej påbörjatKlubbar som har egna ligor har svarat att de är beroende av den inkomst detta ger så de är inte intresserade. Därtill kommer spelarnas inställning att spela utför sin krets är mindre lockade med osäkerhet (våga) som följd. /TK
6.Flexibilitet hos TK i regler och bestämmelser för att spela varierade tävlingar
2005, kvartal 3
TK
Pågår
7.Popularisering av användandet av bordsdatorer
2005, kvartal 3
Konsulent
Klart!Dokument har tagits fram och det sker löpande vid besök
8.Styrregler för sponsring och etik
2005, kvartal 3
Styrelse
StrukenStyrelsen har beslutat att detta är omöjligt, och tar ställning vid varje enskilt tillfälle.
9.Planering av förbundets verksamhet genom en väl strukturerad verksamhetsplan
2005, kvartal 3
Kansli / Alla
PågårDet finns en kanslikalender som delvis täcker dessa önskemål.
10.Noll-bas baserade budgetar
2005, kvartal 3
StyrelseEj påbörjatFörslag att punkten stryks.
11.Periodisering av budget
2005, kvartal 3
StyrelseKlart!
12.Att utveckla och förenkla användandet av vår IT-lösning, Ruter och Spader
2005, kvartal 4 *
Kansli
PågårKommer aldrig att bli klart. Utvecklingen ska pågå för evigt.
13.Marknadsplan för att rekrytera nya medlemmar
2005, kvartal 4
MK
Pågår
14.Ökad rekrytering av föräldrar till ungdomsledare
2005, kvartal 4
MK
Ej påbörjatMK spånar om denna fråga tillsammans med ungdomsgruppen /MK
15.Begränsa systemfloran i bronstävlingar på klubbnivå
2005, kvartal 4
TK
Klart!Oranga deklarationer för nybörjare, i samarbete med MK /TK
16.Hög prioritet till välutbildade funktionärer på alla nivåer2005, kvartal 4
MK
PågårPågår ständigt genom UTB-helgen och konsulenternas utbildningar på distrikt och klubbnivå. /MK
17.Demokratiska arbetsformer för framställande av spelprogram och verksamhetsplaner
2005, kvartal 4
TK
PågårIngen lösning i sikte. Intresset verkar svagt från spelarnas sida. /TK
18.Få klubbarna intresserade att prova på nya tävlingsformer
2005, kvartal 4
TK
PågårFörslag kommer genom att intervjua de som är aktiva med detta. /TK
19.Utveckla rapporteringen och beräkningen av lagserier i Spader
2005, kvartal 4
Kansli
Klart!Allsvenskan och många lokala serier använder sig nu av detta i Spader.
20.Få klubbarna att spela med maskinlagda brickor, inte bara vid barometer, för att ge mera stat.
2005, kvartal 4
Konsulent
Klart!Konsulenter informerar vid besök. Ruter/Spader utvecklat för maximal information.
21.Bli lyhörd för medlemmarnas önskemål och krav på organisationen
2005, kvartal 4Alla
PågårLär en gammal hund att sitta!
22.Säkerhetsställa utbildningen av klubbfunktionärer inom olika områden
2005, kvartal 4
MK /
Sisu
PågårSe punkt 16. Ett samarbete med SISU/Distrikten önskvärt. /MK
23.Beslutanderätt även vid distriktsträffar
2005, kvartal 4
Kansli
PågårHar skickat ut en begäran om förslag till distrikten, men ingen respons.
24.Budgetutrymmen för projektgrupper
2005, kvartal 4
Styrelse
Pågår
25.Välutbildade funktionärer
2005, kvartal 4 *
MK
PågårSe punkt 16 och 22. Förbättringar görs ständigt med att utveckla våra material. /MK
26.Skapa mervärden till medlemskapet
2005-2010, kvartal 4
MK
PågårHar samband med medlemskortet och sponsorer/samarbetspartners. /MK
27.Minimera administrationen för våra klubbar
2005-2010, kvartal 3
MK /
Kansli
PågårStändigt arbete för teknisk utveckling att underlätta klubbarnas arbete. /MK
28.Förbundets verksamhet ska formas efter flertalet av medlemmarnas behov och önskemål
2005-2010, kvartal 4
AllaKlart!Se punkt 21 och se tidningen.
29.Utveckling av kursmaterial, lärarhandledning, funk.utb, instruktör, nybörjare och fortsättning
2005-2010, kvartal 4*
MK
PågårDet sker löpande översyner. /MK
30.Höja statusen på våra spellokaler
2005-2010, kvartal 4*
Konsulent
Klart!Dokumentation finns i klubbfunktionärspärmen. Information vi besök.
31.Rekryteringsstöd till klubbarna
2006, kvartal 1
MK
Klart!
32.Ta fram instrument för att stärka klubbarnas identitet
2006, kvartal 1
MKPågårPunkten flyttad från TK till MK då det mera handlar om teknisk utveckling att göra samt att det sprids ut att ”klubben” är trevlig och utvecklar servicen till spelarna. /TK
Riktade brev till klubbarna vid upptagning av avgifter ex.
33.Kontakta leverantör av sportartiklar för profilering av klubb2006, kvartal 1
MK
PågårPunkten flyttad till MK då det inte berör tävlingsverksamheten direkt. Men är ändå hårt knuten till tävlingarna. /TK
34.Marknadsföring av handikapptävlingar
2006, kvartal 1
TK
Klart!
35.Enkla och klara regler i ett övergripande regelverk som årligen uppdateras och publiceras
2006, kvartal 1
TK
Klart!
36.Höja statusen på bridgen
2006, kvartal 1
Alla
Pågår
37.Nyrekrytering av funktionärer från nybörjarkurserna
2006, kvartal 1
MK/
Konsulent
Klart!
38.Outsourcning av materialproduktion och lagerhantering
2006, kvartal 1
Kansli
Klart!Detta sköts nu av Bridgeförlaget.
39.System för arvodering av projektanställda
2006, kvartal 1
Kansli
PågårProjektanställning av juniorrekryterare under 6 månader 2008.
40.Stöd till privatpersoner som vill öppna proffesionella bridgecenter och bridgekurser
2006, kvartal 1 *
Styrelse /
Konsulent
PåbörjatStöd från konsulenter för start.
41.Utveckla juniorläger och juniorkursverksamhet
2006, kvartal 2
MK
PågårFrågan hanteras i Juniorgruppen. /MK
42.Öka klubbarnas medvetenhet till att arbeta med trivselfrämjande aktiviteter utanför bridgen
2006, kvartal 2
MK
Klart!Mycker härleds till Klubbfunktionärsutbildningarna. Samarbete med SISU ska ske!
43.Få klubbarna att öka medlemmarnas ideella insatser efter mottot "fler gör mer"
2006, kvartal 2
MK
Klart!Dokumentation finns i Klubbfunktionärspärmen. Information vid besök.
44.Få ut budskapet att klubbarna prioriterar fikastunden och försöker göra något trevligt av den
2006, kvartal 2
MK
Klart!Dokumentation finns i Klubbfunktionärspärmen. Information vid besök.
45.Distriktsträff varje år
2006, kvartal 2
Kansli
Struken
46.Övergångsmodell för förändring i introduktionsmedlemskapet
2006, kvartal 2
MK
Struken
47.Starta ungdomsledarutildning, enligt utbildningsplanen
2006, kvartal 3
MK
Ej påbörjatSamarbete med SISU bör ske!
48.Bilda nätverk för ungdomsledare
2006, kvartal 3
MK
Ej påbörjatSe 47
49.Flytta kansliet till Idrottens Hus i Stockholm
2006, kvartal 3
Kansli
Klart!Kansliet flyttat till Gävle.
50.Upprätta korrekta kanaler för att informationen ska komma till rätt plats vid rätt tid
2006, kvartal 3
Kansli
PågårMer och mer går via e-post. Register upprättas för varje funktion i distriktsstyrelsen.
51.Verka för att den anslutna klubben ska ta hand om all bridgeverksamhet på sin ort
2006, kvartal 3
MK /
Konsulent
Klart!Dokumentation finns. Information vid besök.
52.Förbundet ger förutsättningar för simultantävlingar i hela landet, två per dag.
2006, kvartal 3
TK
Klart!
53.Kontakta TV-bolag för att få in bridgen i TV
2006, kvartal 3
MK
Ej påbörjatSpecialkomptetens eller kontakter behövs
54.Kick-off och planeringsträffar bör inrättas i alla distrikt för anslutna klubbar
2006, kvartal 3
MK /
Konsulent
Klart!Fler och fler distrikt arbetar efter idén.
55.Framtagning av en fullständig allomfattandeorganisationsplan i förbundet
2006, kvartal 3
Kansli /
Sisu
PågårÄr ett levande material, men i det närmaste klart iom den nya kansliorganisationen.
56.Ny organisation av styrelse
2006, kvartal 3
Styrelse
klart!
57.Tillsätta verkställande utskott med fyra personer
2006, kvartal 3
Styrelse
Struken
58.Ändra kommittearbetet så att alla i styrelsen har egen portfölj
2006, kvartal 3
Styrelse
Klart!Alla har idag specifika uppgifter och ansvarsområden.
59.Två ersättare med i styrelsen, påtänkta för kommande uppgifter
2006, kvartal 3
Styrelse
Klart!Valberedningen är väl medveten om detta fenomen.
60.Befattningsbeskrivningar för styrelse och anställda
2006, kvartal 3
Styrelse
PågårFinns för en del anställda, men inte för styrelsen.
61.Anställa en med funktionen, informationsansvarig
2006, kvartal 3 *
Kansli / Styrelse
Klart!Carina Westlin anställdes för detta den 1 juli 2006.
62.Riksstämma varje år
2006, kvartal 3 *
Kansli
Struken
63.Starta ett projekt för att bli medlemmar i RF och SOK. Ansökan 2007 och 2009.
2006, kvartal 4
Kansli
PågårEtt möte och diskussioner har förts med Karin Mattsson, RF, i detta ärende. Även Stefan Lindeberg SOK har besökts. Detta har gjorts av POE och MQV.
64.Upprätta en förteckning över vilka funktioner som bör finnas i varje klubbstyrelse
2006, kvartal 4
MK
Klart!Se 42
65.Pro-Am tävlingar på klubbnivå
2006, kvartal 4
TK
Ej påbörjatLandslagsaktuella har tillfrågats men intresset är svalt från deras sida. /TK
66.Stöd för mentorskaps pedagogik
2006, kvartal 4
MK
Pågår
67.Automatisk rapportering av resultat och information från Ruter till Spader
2006, kvartal 4
Kansli
PågårGår inte att få helt automatiskt. En viss handpåläggning kommer alltid att krävas.
68.Utveckla beräkning av lagtävling och individuellt i Ruter
2006, kvartal 4
Kansli
Klart/PågårIndividuellt klart. Lagserier finns i Spader, Lagbarometer kommer i Ruter.
69.Ny organisation av kansli och anställda
2006, kvartal 4
Styrelse
PågårÄr i det närmaste klart.
70.Att ge mera statistik till spelarna
2006, kvartal 4
Kansli
Pågår
71.Verka för resultatservice i media
2006-2010, kvartal 4
MK
Klart!
Information vid besök, dokumentation i klubbfunktionärspärmen.
72.Utveckla spader så att juniorer kan rekryteras den vägen
2007, kvartal 1
Kansli
PåbörjatHänger ihop med lära sig spela bridge på nätet program. Samarbete har påbörjats med Norge/Danmark för gemensam utbildningsplattform via BBO.
73.Arbetsbeskrivningar för ledande funktionärer på klubb, distrikt och riksnivå
2007, kvartal 1
Kansli
PågårFinns i klubbfunktionärspärmen.
74.Ta fram en plan över hur vi ska arbeta med att uppmuntra våra eldsjälar och ideellt arbetande
2007, kvartal 3
MK
Klart!
75.Bridgeklubb på Internet som komplement
2007, kvartal 3
Kansli
Klart!
76.Ny femårsplan av 2010, P2015
2009, kvartal 2
Styrelse
Ej påbörjat
77.Utvärdering av P2010
2010, kvartal 3
Styrelse
Ej påbörjat

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)26 65 60 70
http://www.reseskaparna.se/bridgeresor/
https://www.birka.se/svenska-bridgeforbundet/
http://www.svenskbridge.se/framtidsgiv
http://www.ricoh.se
http://www.betterbridge.com/web/user_scandinavia.php?ca=SE
http://bridgeforlaget.e-butik.se/?ref=fsbbf
http://www.norrsken.se/
http://www.grandtours.se/Resor/Bridgeresor/Rhen_bridgekryssning/
http://www.svenskbridge.se/festival