Kommande tävlingar
17/04 INSTÄLLD ... Laholms BK - Guld
24/04 Anmälan till SM Lag semi
08/05 INSTÄLLD ... Guld-IAF - BK S:t
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Publicerad: Tuesday 27 June 2006

Sanktion för silver och guldpoäng


För att en klubb ska få spela om silver- eller guldpoäng fordras att man gör en sanktionsansökan.


Sanktion för silvertävlingar ska klubbarna söka hos sitt distriktsförbund inom den av dfb fastställda tiden. Distriktsförbundet är skyldigt att kontrollera att arrangören följer de bestämmelser som gäller för att få silverstatus.

För en beviljad sanktion ska klubben betala en kostnad per spelare enligt bestämmelserna för klubbavgift.

Klubb, som anordnar silvertävling utanför hemmadistriktet, ansöker om sanktion hos det distrikt, inom vars geografiska område tävlingen spelas. Dessutom ska även klubbens hemmadistrikt tillstyrka ansökan.

Utöver allmänna sanktionsbestämmelser utanför mp-reglernas ram gäller att dfb ska ge sanktion för varje tävling för sig, och försöka se till att kollisioner med andra tävlingar undviks (även i närliggande distrikt).

Sanktion för guldtävlingar, koncernmästerskap och liknande.
Ansökan sänds till FSB:s Tävlingskommitté, TK, via distriktsförbundet.

Guldansökan göres på denna blankett , Den ska vara TK tillhanda senast den 30 april närmast före det spelår då tävlingen ska genomföras. Dock kan klubbar som önskar arrangera guldtävlingar i början av spelåret (juli - september) ansöka om sanktion senast den 31 december. Varje dfb bestämmer själv sitt senaste datum för ansökan från sina klubbar. Även för guldtävlingar ska klubben betala en avgift per spelare enligt reglerna för klubbavgift.

Ansökan får inte gälla något annat än sanktionsärendet. Klubben ska ange tävlingsdatum (gärna alternativa speldagar) och -ort, samt om möjligt informera om annat av värde för bedömningen, såsom arrangemanget, tävlingsledare (krav) och spelarkvalitet. Resultatlista från närmast föregående guldtävling bör bifogas. Efter genomförd guldtävling skall arrangerande klubb sända in en rapport på fastställd blankett till FSB.

I tillämpliga delar gäller ovanstående även för dfb, som vill arrangera en guldtävling.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80