Kommande tävlingar
06/06 Inställd ... Patton lagguld -
25/06 Ölandsveckan 2020 - A-final I
11/07 SM Lag Mixed
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Publicerad: Friday 09 August 2013

LK 1233 Utspel efter felaktig förklaring i lagtävling

LK bestod av Christer Grähs, ordförande, Sven-Olov Flodqvist, Jan Kamras, Tommy Gullberg och Torbjörn Gustavsson.3NT +1 -630
Väst giv
alla i zon
D743
kn762
Ekn108
9
E102
KD5
742
E874
kn86
E984
3
KD1032
K85
103
KD965
kn65

VästNordÖstSyd
 1  pass  2  pass 
 2NT  pass  3NT  pass 
 pass  pass Tävlingsledarens detaljerade faktaredogörelse:
Jag tillkallades till bordet av Nord. 3 låg synligt som utspelskort på bordet och Nord berättade att han frågat Väst om hoppet till 2 i budgivningen som inte hade alerterats. Väst hade då förklarat detta som naturligt hoppande borttag med ruter. Enligt Nord spelade han då ut med bildsidan nedåt, fick ok från partnern och vände på utspelskortet då Öst i detta andetag korrigerade sin partners förklaring med att 2 inte var hoppande borttag utan splinter med kort ruter. Öst sa att han inte hunnit med att korrigera sin partner innan Nord spelade ut sitt kort då han ansåg att Nord hade rätt att först höra Västs förklaring - därför hade han inte avbrutit och ansåg sedan att det gick fort. Öst hänvisade till att han hade den rätta förklaringen och att det stod så i deras deklaration som han visade.

Samtliga var överens om att Väst avgivit en felaktig förklaring vid bordet.

Väst och Öst erbjöd Nord att byta utspelskort. Som TL stoppade jag det och bad att spelet skulle fortsätta och att de skulle tillkalla mig när brickan var färdigspelad om de ansåg att de lidit skada. (Jag uppmärksammade inte att Öst (träkarlen) ännu inte lagt upp sina kort utan förutsatte tyvärr felaktigt att korten redan var synliggjorda och att det var för sent att få byta utspelskort). När brickan var färdigspelad, resultat 3 NT+1, tillkallades jag igen då jag gjorde bedömningen att Öst hade spelat ut ruter om han fått korrekt förklaring och dömde att resultatet skulle korrigeras till 3 Nt-1. Detta överklagades till juryn av Öst/Väst.

N-S (överklagande)
Nord ansåg att Öst borde korrigerat Västs förklaring i tid då han hävdar att han spelade ut sitt kort med bildsidan nedåt och även hann vända kortet innan Öst ingrep och korrigerade. Nord anser att han hade spelat ut ruter - sin bästa färg, som betar kontraktet, med rätt information och anser inte att juryns domslut som innebär att han endast skulle ha hittat ruter som utspel 6 gånger av 10 är tillräcklig kompensation.

Ö-V
Öst överklagade TLs domslut om korrigering av resultatet till 3 Nt-1 till juryn då de ansåg att Nord inte med korrekt förklaring självklart skulle ha spelat ut ruter, samt att utspelsproceduren gick lite för fort då Öst inte hann att korrigera sin partners förklaring innan utspelskortet synliggjorts.

Juryns beslut med domslut och motivering:
Juryn dömde split score. De ansåg att Nord 6 av 10 gånger skulle ha spelat ut ruter med korrekt förklaring och att Syd hade möjlighet att utspelsdubbla budet 2 men inte gjorde det.
Detta innebar i praktiken att brickan ändrades från +7 imp (3 Nt-1) till +0,2 = +1 imp och påverkade slutresultatet i matchen till 19-11 i stället för 20-10 till NS.

Tävlingsledarens domslut med motivering och lagrum:
Jag dömde enligt lag 47 E 2 b) och korrigerade därmed resultatet från 3 Nt +1 till 3 Nt -1. Tyvärr borde jag ha dömt enligt lag 47 E 2 a) eftersom träkarlens kort inte synliggjorts, men jag uppmärksammade inte det.

Lagkommissionens svar
Västs felaktiga förklaring har gjort det mindre attraktivt för Nord att spela ut ruter. I det läget som tävlingsledaren blev tillkallad skulle Nord fått möjligheten att ändra sitt utspel i enlighet med (Lag47E2a).

Om Nord fått den möjligheten så är LK övertygade om Nord hade spelat ut ruter. I den uppkomna situationen har Nord informationen att Väst har bjudit 2NT och baserat sitt bud på att Öst har en lång ruterfärg. Nu vet Nord också att Öst har kort ruter i stället. Det innebär att för en god spelare med den informationen är ruter ett självklart utspel. Det gör att LK väljer att döma 3NT-1 +100 för bägge sidor (Lag12C1c).


LK godkänner därmed överklagandet och ändrar resultatet till 3NT-1 +100.


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80