Kommande tävlingar
06/06 Inställd ... Patton lagguld -
25/06 Ölandsveckan 2020 - A-final I
11/07 SM Lag Mixed
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Publicerad: Friday 09 August 2013

LK 1231 Anspråk i silvertävling

LK bestod av Christer Grähs, ordförande, Sven-Olov Flodqvist, Jan Kamras, Tommy Gullberg och Torbjörn Gustavsson.4 -1 +100
Väst giv
alla i zon
ED9865
1093
5
865
72
EDkn85
E84
E97
K10
K62
kn73
kn10432
kn43
74
KD10962
KD

VästNordÖstSyd
 1  2  3  pass 
 4  pass  pass  pass Tävlingsledarens detaljerade faktaredogörelse:
Jag var spelande tävlingsledare med två andra och kunde inte döma förrän ronden var slut.
5 ut, x, 10, A.
A
till Kung.
J, Q, A, x.
9, x, x, K.
K Q, nord sakar klöver och spader.
3 till Ess
Till läge:
Nord: Q x x x, T, -, -
Öst: K, 6, -, x x x
Syd: x x, -, 9 x x, -
Väst: x, Q J x, -, x

Nu lägger Väst upp sina kort utan spelplan.

N-S (överklagande)
Jag ifrågasatte eftersom jag har en hjärter tio kvar och klöver finns på båda motståndarnas händer. Kallade på TL som inte hade möjlighet att komma och sa att vi skulle låta korten ligga men Öst som också var spelande TL så att det är bara att plocka ner dem. Efter ronden kom S. och dömde att spelföraren fick alla stick. Jag begärde jurysammanträde vilket genomfördes utan S. och min partner där L (TL) hävdade att anspråk ej skett och Väst i ganska hög ton sa att jag idiotförklarat honom. Domslutet blev detsamma. Jag meddelade att jag kommer att överklaga till LK.
I slutet av året gick jag TL-utbildning där kursledaren klart redogjorde att ska tilldelas de stick han har minsta möjlighet att få vilket exemplifierades av övning 5. Diskussion om vad som gäller mellan TL i klubben och tydligen Länet vid anspråk vill jag ha klarläggande och resultatet -2 på brickan.

N-S
Ö-V hävdar att inget anspråk i samband med att korten visades har gjorts och att det självklara spelet om man kommer in på spader Kung är hjärter.

Resultatet står.

Juryns beslut med domslut och motivering:
Juryn hävdar att spelföraren inte har gjort anspråk.
Tävlingsledarens dom står.

Tävlingsledarens domslut med motivering och lagrum:
Nord hävdar att han spelar spader till Kungen.
Nu anser jag att det inte är normalt att spela klöver mot dubbelrenons.
Resultatet står enligt lag 70c.

Lagkommissionens svar
Först kan LK konstatera att Väst har gjort ett anspråk. När en spelare visar sina kort är det ett anspråk om det inte är uppenbart att avsikten inte var att göra ett anspråk (Lag68A). I det aktuella fallet är det mycket troligt att Västs avsikt var att göra ett anspråk.

När man ska avgöra ett ifrågasatt anspråk ska resultatet på brickan dömas så rättvist som möjligt för båda sidor, men varje tveksamt stick ska dömas till den sida som inte gjort anspråket (Lag70A).

Om det finns en trumf kvar hos motståndarna ska tävlingsledaren tilldöma dessa ett stick för denna, om:

1. den som gjorde anspråket inte nämnde något om trumfen, och
2. det över huvud taget är möjligt att han vid sitt anspråk inte var medveten om att det fanns en trumf kvar hos en av motståndarna, och
3. det går att förlora ett stick till denna trumf med något normalt spelsätt.

Spelföraren nämnde ingen spelplan och därmed inget om trumfen. Det är fullt möjligt och även troligt att han har glömt att det finns en trumf kvar hos motståndarna. Det går att spela korten på ett sådant sätt så att det går att förlora ett stick med ett normalt spelsätt. I begreppet normalt ingår spel som är slarviga eller dåliga. Om Väst tror att trumfen är utdragen så kan han mycket väl spela klöver före trumf. Det kan eventuellt betecknas som slarvigt men inte anses som förnuftsvidrigt (Lag70C).


LK godkänner därmed överklagandet och fastställer domslutet 4 -2 +200.


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80