Kommande tävlingar
06/06 Inställd ... Patton lagguld -
25/06 Ölandsveckan 2020 - A-final I
11/07 SM Lag Mixed
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Publicerad: Thursday 16 May 2013

LK 1222 Bud efter tankepaus i DM-mixed

LK bestod av Christer Grähs, ordförande, Sven-Olov Flodqvist, Jan Kamras, Tommy Gullberg och Torbjörn Gustavsson.4 Dubbelt -2 +500
Syd giv
9
E8642
D108
EK73
EDkn1064
1053
kn6
kn2
K7532
K
932
D1085
8
Dkn97
EK754
964

VästNordÖstSyd
    pass 
 pass  11  1  4 
 4  pass2  pass  Dbl 
 pass  pass  pass 

1 11-15 5-korts
2 Tankepaus


Tävlingsledarens detaljerade faktaredogörelse:
Efter avslutad budgivning protesterade Ö-V mot tankepausen och bud. Jag uppmanade att spela klart brickan och dömde sedan enl. nedan. ÖV protesterade till juryn, som dömde enligt nedan. NS protesterade mot juryns beslut men var överens om att vi skulle vänta på slutresultatet för att se vilken betydelse detta ger. Det visade sig att juryns beslut gav en 2:a plats i stället för 1:a. NS ville då driva protesten vidare. Fullständigt resultat på brickan och tävlingen finns naturligtvis på Jämtland-Härjedalens Spadersida.

N-S (överklagande)
Syds motivering: Jag är giv och bjuder pass- Väst bjuder pass- varpå Nord min partner öppnar med 1 , vilket lovar minst fem kortshjärter och minst 11 hp. Öst gör inkliv med 1 spader, varpå jag stoppar och bjuder 4 direkt, Väst funderar lite och bjuder 4 , nu funderar min partner länge (ca. 30 sek.) sedan passar hon. Öst passar och jag tvekar inte att dubbla på mina 10 hp varav 7 hp är Ess och Kung och min partner har öppningshand., innan hon funderar så hade jag bestämt mig för att dubbla eftersom de är i zon och vi är i ozon. Nu menar våra motståndare att jag använde mig av hennes fundering till att dubbla, men jag sade att jag har egna kort till min dubbling innan jag spelade ut. Alla var överens om att TL skulle tillkallas, men att vi skulle spela brickan först. Brickan spelades med 2 straff och TL tillkallades och dömde att jag hade kort att dubbla på. Frid och fröjd trodde vi, men innan lunch fick vi höra att protest lämnats in mot det domslutet till tävlingsjuryn. Efter lunchen skulle juryn sammanträda. När vi kom tillbaka efter lunchen stod TL vid entrédörren och bad oss skynda på för juryn ville prata med oss. Eftersom jag har mycket svårt att gå, hann min partner före mig och när jag nådde fram till jurybordet bad de alla utom de själva att lämna bordet. Jag fick ingen fråga och därmed ingen chans att ge mina synpunkter på mitt bud.

Vi satte oss ned vi första bordet efter lunch, när TL kommer fram till oss och meddelade att juryn beslutat att resultatet skulle ändras från 2 straff till att vi hade spelat 5 med jämn hemgång. Vi hade redan under lunchen bestämt oss för att överklaga ett eventuellt ändrat resultat. Vi fick även stöd av andra bridgespelare vid lunchen att undertecknad hade kort till dubblingen. Så vi sade till TL att vi kommer att överklaga juruns beslut till lagkommissionen. TL säger då att kan vi avvakta slutresultatet först ? Eftersom vi ledde tävlingen vid detta tillfälle menade han. Det gick vi med på.

Det kan även påpekas att vi anser juryn jävig, eftersom en av jurymedlemmarna är sambo med en av våra motståndare.

Vi har även efter tävlingen pratat med flera meriterade bridgespelare och alla som vi pratat med anser att jag hade till min dubbling utan min partners tankepaus.

Nords motivering: Jag funderade länge visserligen, ca 30 sek, hur jag skulle tolka min partners bud stopp 4 , efter motståndarens inkliv 1 , var det ett slutbud eller en spärr, vad ska jag göra i detta läge, till slut valde jag att passa, varpå Öst passar och min partner dubblar direkt eftersom zonerna var fördelaktiga för oss. Sedan hände allt enligt ovan.

Vid jurybordet dit jag hann före min partner stod redan en av motståndarna, Öst, och jag fick aldrig höra vad han hade sagt till juryn, utan jag fick två frågor av juryn och sedan kunde vi lämna bordet, min partner hann knappt fram. De två frågorna var om jag öppnade på femkorts, vilket jag svarade Ja på, och sedan minns jag inte helt eftersom jag också var stressad, men tror frågan var hur tog jag 4 , vilket jag svarade som ett slutbud.

En sak till som jag anser märklig och bör komma fram: Är ute på en rökpaus träffar jag en av jurymedlemmarna och frågar vad de grundade sitt beslut på ? Vilket han svarade att det var konfidentiellt, då undrade jag för mig själv hur det då kunde komma sig att en annan jurymedlem satt vid ett bridgebord och förklarade deras beslut för två andra bridgespelare. Så min fråga är hur konfidentiellt är det ?

Juryns beslut med domslut och motivering:
5 N = NS + 450
Motiveringen var att detta var ett troligare bud från Syd.
Öppningsbudet lovade 5+ hjärter i intervallet 11-16 hp. 4 var inte ett spärrbud utan förklarades som "jag tror på utgång". Paret kunde även använda sig av Stenbergs i det uppkomna läget. Eftersom öppningshanden kan vara betydligt defensivsvagare än i det aktuella fallet ansåg juryn att såväl 5 som pass är logiska alternativ till att dubbla varpå resultatet korrigerades till 5 =.

Tävlingsledarens domslut med motivering och lagrum:
4 D av Öst, -2, NS +500
Jag bedömde att även om Nord hade sagt pass utan tankepaus var D från Syd ett tänkbart bud. Övriga tävlingsledare instämde i detta.

Lagkommissionens svar
LK vill först poängtera att det är viktigt att man följer den juryprocedur som finns publicerad på www.svenskbridge.se.

Det är fastställt att det skedde en tankepaus innan Nord sa pass på 4 . En uppenbar tvekan ger partnern otillåten information. När en spelare erhåller otillåten information från partnern så får den bland logiska alternativ inte välja ett som den otillåtna informationen indikerar (lag16B).

Först har LK tagit ställning till om pass är ett logiskt alternativ och kommit fram till att så inte är fallet. LK:s bedömning är att en mycket stor andel av spelare av samma standard inte skulle säga pass på 4 Sp och inte heller allvarligt överväga pass.

Det innebär att Syd har rätt att avge ett aktivt bud. Den otillåtna informationen indikerar något form av intresse att agera från Nord. När det gäller buden X och 5 kan det inte anses att den otillåtna informationen bevisligen föreslår det ena budet framför det andra. Om ÖV:s fördelning varit annorlunda(exempelvis 4-1 i ruter) kunde det varit rätt bjuda 5 och nu var det rätt att säga dubbelt.

LK godkänner därmed överklagandet och fastställer det spelade resultatet 4 X -2 +500.

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80