Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Publicerad: Saturday 16 January 2010

Nya guldtävlingsledare till Svensk Bridge


Under helgen 9-10 januari arrangerades en tävlingsledarutbildning, steg 3, i Örebro under ledning av Carl Ragnarsson (ordf TK), Christer Grähs (ordf LK), Marc van Beijsterveldt (EBL), Thomas Winther (FSB) samt Micke Melander (FSB).

En av deltagarna, Mikael Alexandersson från BK Opalen berättar här hur han upplevde helgen.

Vi börjar med ett bedömningsfall som gavs under en av de många simuleringsövningarna:

Lagtävling


4 +1
Nord giv
ingen i zon
D8
E97
Dkn864
ED4
Kkn10632
K82
105
kn9
E95
D54
EK93
K32
74
kn1063
72
108765

VästNordÖstSyd
  1NT1  pass2  pass 
 23  pass  2NT  pass 
 3  pass  4  pass 
 pass  pass 

1 15-17hp
2 tankepaus enlig alla vid bordet
3 multi/svag högfärg


Du blir tillkallad till bordet efter spelet och NS hävdar att Väst inte har till ett bud då Öst tänkt före passet på 1NT. Alla vid bordet är överens om tankepausen. Innan du avkunnar ett domslut går du från bordet och frågar fem spelare, av samma klass som Väst, vad de bjuder i det uppkomna läget (där Väst bjöd 2) med samma system som Öst-Västs. Det visar sig att alla svarar pass. Vilket blir ditt domslut och varför?

Läs vidare i texten så får du svaret och i vilket sammanhang problemet uppkom.

Helgen 9-10 januari anordnade Svensk Bridge en tävlingsledarutbildning på steg 3-nivå. För dem som inte är bekanta med den nya nivåindelningen, motsvarar steg 3 det som tidigare kallades Guld.
Kursen hölls på det utmärkta Scandic Örebro Väst. Hotellet har lokaler som är perfekta för ändamålet. En stor lokal som vid behov avdelas till två mindre, stora utrymmen för fikapauser och en restaurang där vi åt våra måltider.
Vi var sammanlagt 13 deltagare på kursen;åtta med steg 2-licens och fem som redan har steg 3-licens, men som gick kursen som en förberedelse för EBLs tävlingsledarutbildning i San Remo 1-5 februari 2010.
Det var första gången en steg 3-utbildning genomfördes.
Kurskonceptet är nytt och framtaget av Christer Grähs, Carl Ragnarsson, Micke Melander och Thomas Winther med inspiration av tävlingsledarkurser som hålls av EBL. Förutom Christer, Calle, Micke och Thomas fanns också Marc van Beijsterveldt (EBL) med som kursledare. Han hade dessutom tagit fram simuleringsövningarna.


En nöjd TK-ordförande

Kursen inleddes med att TK-ordföranden, Calle Ragnarsson, höll ett inledningsanförande och en kort presentation av ledare och deltagare, innan han gick över till programpunkten ”Rollen som tävlingsledare”. De roller som Calle framhöll var tävlingsledaren som organisatör, domare samt ”reseledare och guide”.

Det som fastnade extra mycket hos mig var att stämningen på en tävling ofta beror på hur tävlingsledaren agerar, hur man ska agera om man blir provocerad och att man alltid ska använda lagboken. Att alltid använda lagboken var en punkt som alla föreläsare tog upp och det kan verka som en självklarhet. I Sverige har vi dock en kultur som innebär att om tävlingsledaren tar fram lagboken så tycker en del att det är ett tecken på inkompetens. Uttalanden som ”kan du inte lagarna” och ”Jaså, du är osäker på hur du ska göra” förekommer. Om man tänker efter så vill man säkert ha ett korrekt domslut med rätt hänvisningar till lagarna med lagbok framme istället för ett domslut som bygger på vad tävlingsledaren ungefär kommer ihåg. Skäll inte på tävlingsledaren när han tar fram lagboken nästa gång.


Intressanta diskussioner?

LK-ordföranden Christer Grähs, höll i nästa programpunkt ”Genomgång av viktiga lagar”. Han inledde med att kritisera den som satt rubriken på hans föreläsning och frågade rakt ut vilka de oviktiga lagarna var. Christer tycker naturligtvis att alla lagar i lagboken är lika viktiga, men trots det hade han lyckats ta ut några lagar han skulle prata om.


Thomas Winther

Jag insåg efteråt att jag borde lyssnat extra noga på föredragningen av lag 12C ”Utdelning av korrigerad poäng” och lag 16 ”Tillåtna och otillåtna upplysningar”. De lagarna var ett genomgående tema i kursen, både på simuleringarna och på teoriprovet. Om jag ska plocka ut något enskilt är det beskrivningen och tillämpningen av vad som är ett logiskt alternativ vid otillåtna upplysningar. Lag 16B1(a) säger bl.a. ”får partnern bland logiska alternativ inte välja ett alternativ som bevisligen kan ha varit föreslagen av den otillåtna upplysningen” och lag 16B1(b) säger ”Ett logiskt alternativ är ett som, bland den kategori spelare det gäller och med användandet av parets metoder, skulle ha övervägts av en stor andel sådana spelare, av vilka det bedöms att några kunde ha valt det”. Christer gav här hjälp med vad som just nu är praxis och han sa att för att det ska vara ett logiskt alternativ ska ca 20% välja budet och ytterligare några överväga det. Han betonade också att praxis kan förändras och att detta är vad som gäller nu. Det är exempel på kunskap som man lärde sig på kursen och som är svår att finna på annat håll.


Simuleringsövning

Sedan kom kursens höjdpunkt: simuleringarna. En simulering är en sorts rollspel där man spelar upp en realistisk situation som man kan ställas inför som tävlingsledare. Som de fyra spelarna agerar kursdeltagare med ett manus, som i det här fallet var skrivet av Marc. När spelarna läst in sig på manus så släpps, en om situationen ovetande, kursdeltagare in och skall agera tävlingsledare. Situationen är mycket realistisk och man upplever den stress man också upplever i verkliga livet. Efter att alla har genomfört simuleringen hålls en genomgång där man kan diskutera och kommentera lösningen.


Mera simulering med en tvilling (Tommy) Andersson som TL

Deltagarna delades upp i San Remo-gänget och vi som skulle ta licensen. De fem i San Remo-gänget fick Marc som handledare och deras simuleringar hölls på engelska för att efterlikna EBL-utbildningen så mycket som möjligt. Vi andra fick Christer och Calle som handledare. Simuleringarna värderades och poängsattes som en del i provet och alla deltagare fick också individuell kritik av handledarna.


Ryszard Sliwinski

Så till svaret på problemet i inledningen. Som ni förstår var det en av simuleringsövningarna och jag tyckte att det var ett av de svåraste fallen. Som spelare tror jag att väldigt många skulle bjuda 2 utan att tveka, men det kan vara svårt att fatta att man i det här fallet får lägga sina egna åsikter åt sidan och istället läsa innantill i lagboken. Jag citerade ju lag 16B1(b) ovan och där står det ju klart och tydligt att det är endast bland ”den kategori spelare det gäller” man ska fråga för att klarlägga om vilka bud som är logiska alternativ. Här kan man konstatera att tankepausen ger otillåten information i riktning i att bjuda vidare. Alltså får man inte som väst ”bland logiska alternativ inte välja ett alternativ som bevisligen kan ha varit föreslagen av den otillåtna upplysningen”16B1(a). Vi konstaterar att pass är ett logiskt alternativ i och med att det valdes av 100% av de tillfrågade. Alltså korrigerar vi, enligt 12C, resultatet till 1NT N.

Beroende på utspel, går kontraktet 3 eller 4 bet. En viktad score, 2/3 med -4 och 1/3 med -3 är rimlig.

För att kunna vikta scoren måste man känna till de andra bordens resultat.

2/3 +400 och +650, 2/3 av -6 imp = -4 imp
1/3 +300 och +650, 1/3 av -8 imp = -2,7 imp

Poängen justeras till -6,7 imp till ÖV (avrundas till fördel för den icke felande sidan.Kalle Persson simulerar

På söndagen gjordes ett teoriprov som bestod av två avdelningar A och B. A-delen utgjordes av tio påståenden som var antingen sanna eller falska. När man svarade skulle man också ange vilken lag man använde som grund för sitt svar.

Ett exempel:
Syd är giv, men Väst öppnar utom tur med Pass. Tävlingsledaren tillkallas och förklarar för Nord vilka alternativ han har. Nord väljer att inte godkänna Västs öppningsbud och turen går därmed tillbaka till Syd, som öppnar med 1 hjärter.

Påstående: Väst måste nu passa under resten av budgivningen på denna bricka.

Är påståendet "Sant" eller "Falskt", samt vilket är det aktuella lagrummet.

Rätt svar var falskt och lag 30B1


B-delen bestod av konkreta fall av typen man använde i simuleringsövningarna. Man skulle avge ett domslut och en motivering med lämpliga nyckelord från och hänvisningar till tillämpliga lagar. Som kuriosa kan nämnas att de flesta uppgifter på B-delen skulle innehålla en hänvisning till 12C. Det lönar sig att vara tjatig.

Provet rättades direkt och det konstaterades att San Remo-gruppen klarat sig bäst. Något annat var inte att vänta då de är Sveriges påläggskalvar som tävlingsledare. Linus Jorner blev också utsedd till elittävlingsledare.
Titeln Elit-TL föräras endast de bästa. Det är TK som årligen utnämner Elit-TL (samt utvärderar dem som är Elit-TL). Den som fått titeln har således ingen garanti att behålla den livet ut.
Under DTL-konferensen i oktober utnämndes Henrik Johansson och Pontus Adolfson. Totalt finns fem personer i landet som innehar titeln: de tre ovan samt Carl Ragnarsson och H-O Hallén. Christer Grähs har internationell TL-licens och är därför redan av "högre rang".


Kalle P igen

Avslutningsvis kan man säga att kursen var en positiv upplevelse. Uppbyggnaden och genomförandet av kursen var professionellt. Stämningen var positiv och man knöt nya och värdefulla kontakter inför framtiden. Om Svensk Bridge fortsätter på den inslagna vägen och förädlar konceptet borgar det för hög kvalité på Sveriges tävlingsledare.

Mikael Alexandersson, Gränna
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80