Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Publicerad: Monday 08 June 2009

Spelet - Meny


2007 ÅRS LAGAR FÖR TÄVLINGSBRIDGE.
Inlagt på Spader av: Lars Adie (MID 51619)
Version för utskrift: Länk (pdf-fil)

Spelet
KORREKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

41. Spelets början

A. Det första utspelet med bildsidan nedåt
B. Återgivande av budgivning och frågor
C. Utspelskortet vänds upp
D. Träkarlens hand


42. Träkarlens rättigheter

A. Absoluta rättigheter
B. Rättigheter som kan förloras


43. Träkarlens begränsningar

A. Begränsningar för träkarlen
B. Om begränsningarna överträdes


44. Spelets genomförande

A. Utspel till ett stick
B. Påspel
C. Skyldighet att bekänna färg
D. Oförmåga att bekänna färg
E. Stick som innehåller trumf
F. Stick som inte innehåller trumf
G. Utspel till följande stick


45. Spelat kort

A. Spel av kort från en hand
B. Spel av kort från träkarlen
C. Kort som måste spelas
D. Träkarlen spelar fel kort
E. Femte kort i ett stick
F. Träkarlen antyder ett kort
G. Vända spelat kort


REGELBROTT

46. Ofullständig eller felaktig begäran av kort från träkarlen

A. Korrekt angivande av kort från träkarlen
B. Ofullständig eller felaktig begäran


47. Återtagande av spelat kort

A. För att utföra en korrigering
B. För att korrigera ett regelstridigt ut- eller påspel
C. För att ändra ett oavsiktligt spel
D. Efter en motståndares ändrade ut- eller påspel
E. Ändrat spel efter en felaktig upplysning
F. Annat återtagande


STRAFFKORT

48. Spelförarens kort visas

A. Spelföraren visar ett kort
B. Spelföraren lägger upp sina kort


49. En motspelares kort visas


50. Behandling av straffkort

A. Straffkortet ligger kvar uppvänt
B. Stort eller litet straffkort?
C. Bestämmelser för litet straffkort
D. Bestämmelser för stort straffkort
E. Upplysningar från ett straffkort


51. Två eller fler straffkort

A. Den felande skall spela ut eller på
B. Den felandes partner skall spela ut eller på


52. Underlåtenhet att spela ett straffkort

A. En motspelare underlåter att spela ett straffkort
B. Motspelaren spelar ett annat kort


UTSPEL UTOM TUR

53. Godkänt utspel utom tur

A. Utspel utom tur behandlas som korrekt utspel
B. Fel motspelare spelar på efter spelförarens regelstridiga utspel
C. Regelrätt utspel efter utspelet utom tur


54. Första utspelet utom tur med bildsidan upp

A. Spelföraren lägger upp sin hand
B. Spelföraren godkänner utspelet
C. Spelföraren måste godkänna utspelet
D. Spelföraren godkänner inte utspelet
E. Det första utspelet av fel sida


55. Spelförarens utspel utom tur

A. Spelförarens utspel godkännes
B. Spelförarens utspel skall återtas
C. Spelföraren kan få upplysningar


56. Motspelarnas utspel utom tur


ANDRA REGELSTRIDIGA UTSPEL OCH PÅSPEL

57. Utspel och påspel i förtid

A. För tidigt utspel eller påspel till nästa stick
B. Den felandes partner kan inte åtlyda korrigeringen
C. Spelföraren eller träkarlen har spelat


58. Samtidiga utspel eller påspel

A. Samtidiga utspel eller påspel av två spelare
B. Fler än ett kort spelas samtidigt från en hand


59. Omöjligt att spela ut eller på som krävs


60. Påspel efter ett felaktigt utspel eller påspel

A. Spelat kort efter felaktigheten
B. En motspelare spelar på innan spelföraren rättat sitt felaktiga utspel
C. Den felande sidan spelar på innan beslut om korrigering


REVOKE

61. Underlåtenhet att bekänna färg – Frågor gällande revoke

A. Definition av revoke
B. Rätt att fråga om möjlig revoke


62. Korrigering av revoke

A. Revoke måste korrigeras
B. Korrigering av revoke
C. Efterföljande kort som spelats
D. Revoke i tolfte stick


63. Etablering av en revoke

A. Revoken blir etablerad
B. Revoken får inte rättas till


64. När en revoke etablerats

A. Korrigering efter en revoke
B. Ingen korrigering
C. Tävlingsledaren är ansvarig för rättvisa


STICK

65. Markering av stick

A. Fullbordat stick
B. Hålla reda på vunna och förlorade stick
C. Ordning
D. Enighet om spelets resultat


66. Granskning av stick

A. Pågående stick
B. Det egna senast spelade kortet
C. Avslutade stick
D. Efter spelets slutresultat


67. Felaktigt stick

A. Innan båda sidor har spelat i nästa stick
B. När båda sidor har spelat i nästa stick


ANSPRÅK OCH AVSTÅENDE

68. Anspråk på eller avstående från stick

A. Definition av anspråk
B. Definition av avstående
C. Förklaring krävs för ett anspråk
D. Spelet upphör


69. Godkänt anspråk eller avstående

A. När godkännande sker
B. Tävlingsledarens beslut


70. Ifrågasatt anspråk eller avstående

A. Generellt mål
B. Förklaringen upprepas
C. Kvarvarande trumf
D. Tävlingsledarens överväganden
E. Icke uttalad spelplan


71. Upphävt avstående
(c)2004-2006 Förbundet Svensk Bridge, Nygatan 3, 803 20, Gävle,
Tel: +46 (0)26 65 60 70, Fax: +46 (0)26 12 25 00

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80