Kommande tävlingar
05/12 INSTÄLLD Malmö BK - Guldtävlin
02/01 INSTÄLLD...BK Allians - Guldtä
09/01 INSTÄLLD... Gävle BK - Gävlegu
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
BF Club Centrum » Onsdagsspel 2019-02-06 [Tävlingsinfo] [PBN]
BF Club Centrum

Onsdagsspel 2019-02-06

Bricka 1

Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Rolf Lindström - Gösta svamberg Ulla Berglund - Leif Rentzhog 3 S= 4 110 12/0
Olan Hedström - Inger Byström Liane Svensson - Birgitta Svensson 3 V-2 E 100 10/2
Marie-Louise Lestander - Carin Risberg Karin Eriksson - Sture Holm 2 N= 5 90 7/5
Carin Dahlberg - Kirstin Löfgren Kerstin Norrbom - Bengt-Olof Norrbom 1NT S= 4 90 7/5
Ulla-Britta Renman - Ellen Salzberg Rune Lind - Kurt Reinholdsson 3 V-1 10 50 4/8
Velina Blix - Sören Jansson Åke Nylén - Lena Bergstén 5D N-1 5 -100 1/11
Gun Mesch - Ingrid Persson Elisabeth Åström - Lilian Mårtensson 1NT S-2 4 -100 1/11

Bricka 2

Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Gun Mesch - Ingrid Persson Elisabeth Åström - Lilian Mårtensson 2NT Ö+1 9 -150 12/0
Velina Blix - Sören Jansson Åke Nylén - Lena Bergstén 2 V+2 8 -170 8/4
Marie-Louise Lestander - Carin Risberg Karin Eriksson - Sture Holm 3 V+1 Kn -170 8/4
Olan Hedström - Inger Byström Liane Svensson - Birgitta Svensson 2 Ö+2 Kn -170 8/4
Rolf Lindström - Gösta svamberg Ulla Berglund - Leif Rentzhog 3NT Ö= K -400 4/8
Ulla-Britta Renman - Ellen Salzberg Rune Lind - Kurt Reinholdsson 4 V= Kn -420 1/11
Carin Dahlberg - Kirstin Löfgren Kerstin Norrbom - Bengt-Olof Norrbom 4 V= Kn -420 1/11

Bricka 3

Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Velina Blix - Sören Jansson Elisabeth Åström - Lilian Mårtensson 3 V-2 E 200 11/1
Rune Lind - Kurt Reinholdsson Kerstin Norrbom - Bengt-Olof Norrbom 3 Ö-2 Kn 200 11/1
Olan Hedström - Inger Byström Ulla-Britta Renman - Ellen Salzberg 3 N= D 110 8/4
Liane Svensson - Birgitta Svensson Marie-Louise Lestander - Carin Risberg 2 Ö-1 Kn 100 6/6
Rolf Lindström - Gösta svamberg Karin Eriksson - Sture Holm Pass   3/9
Ulla Berglund - Leif Rentzhog Åke Nylén - Lena Bergstén Pass   3/9
Gun Mesch - Ingrid Persson Carin Dahlberg - Kirstin Löfgren 1 Ö+1 Kn -110 0/12

Bricka 4

Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Rune Lind - Kurt Reinholdsson Kerstin Norrbom - Bengt-Olof Norrbom 3NT S+1 2 630 12/0
Liane Svensson - Birgitta Svensson Marie-Louise Lestander - Carin Risberg 3NT N= 3 600 10/2
Rolf Lindström - Gösta svamberg Karin Eriksson - Sture Holm 2 N+3 3 150 7/5
Ulla Berglund - Leif Rentzhog Åke Nylén - Lena Bergstén 2 N+3 3 150 7/5
Olan Hedström - Inger Byström Ulla-Britta Renman - Ellen Salzberg 2 N+2 E 130 4/8
Gun Mesch - Ingrid Persson Carin Dahlberg - Kirstin Löfgren 3 N= E 110 2/10
Velina Blix - Sören Jansson Elisabeth Åström - Lilian Mårtensson 6D N-2 E -500 0/12

Bricka 5

Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Olan Hedström - Inger Byström Velina Blix - Sören Jansson 2 N+1 Kn 140 12/0
Ulla-Britta Renman - Ellen Salzberg Rolf Lindström - Gösta svamberg 2 Ö-1 E 50 10/2
Gun Mesch - Ingrid Persson Kerstin Norrbom - Bengt-Olof Norrbom 3 N-1 4 -100 7/5
Elisabeth Åström - Lilian Mårtensson Marie-Louise Lestander - Carin Risberg 3 N-1 D -100 7/5
Karin Eriksson - Sture Holm Ulla Berglund - Leif Rentzhog 1 Ö+1 E -110 4/8
Rune Lind - Kurt Reinholdsson Liane Svensson - Birgitta Svensson 4 N-3 2 -300 1/11
Åke Nylén - Lena Bergstén Carin Dahlberg - Kirstin Löfgren 4 N-3 E -300 1/11

Bricka 6

Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Olan Hedström - Inger Byström Velina Blix - Sören Jansson 3NT N+2 9 460 12/0
Ulla-Britta Renman - Ellen Salzberg Rolf Lindström - Gösta svamberg 3NT N+1 7 430 9/3
Elisabeth Åström - Lilian Mårtensson Marie-Louise Lestander - Carin Risberg 3NT S+1 9 430 9/3
Rune Lind - Kurt Reinholdsson Liane Svensson - Birgitta Svensson 3NT S= 3 400 4/8
Åke Nylén - Lena Bergstén Carin Dahlberg - Kirstin Löfgren 3NT N= 9 400 4/8
Karin Eriksson - Sture Holm Ulla Berglund - Leif Rentzhog 3NT S= 5 400 4/8
Gun Mesch - Ingrid Persson Kerstin Norrbom - Bengt-Olof Norrbom 3 N+3 9 170 0/12

Bricka 7

Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Karin Eriksson - Sture Holm Åke Nylén - Lena Bergstén 4 S+1 D 650 12/0
Elisabeth Åström - Lilian Mårtensson Ulla-Britta Renman - Ellen Salzberg 3 Ö-3 6 300 10/2
Rune Lind - Kurt Reinholdsson Marie-Louise Lestander - Carin Risberg 2NT V-1 4 100 7/5
Carin Dahlberg - Kirstin Löfgren Liane Svensson - Birgitta Svensson 3 V-1 E 100 7/5
Velina Blix - Sören Jansson Ulla Berglund - Leif Rentzhog 2 V= 10 -110 3/9
Olan Hedström - Inger Byström Gun Mesch - Ingrid Persson 2 Ö= 10 -110 3/9
Kerstin Norrbom - Bengt-Olof Norrbom Rolf Lindström - Gösta svamberg 2 V+1 E -140 0/12

Bricka 8

Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Velina Blix - Sören Jansson Ulla Berglund - Leif Rentzhog 1 V-3 Kn 150 11/1
Olan Hedström - Inger Byström Gun Mesch - Ingrid Persson 2 V-3 K 150 11/1
Elisabeth Åström - Lilian Mårtensson Ulla-Britta Renman - Ellen Salzberg 1 V-2 Kn 100 8/4
Rune Lind - Kurt Reinholdsson Marie-Louise Lestander - Carin Risberg 1 V-1 D 50 5/7
Kerstin Norrbom - Bengt-Olof Norrbom Rolf Lindström - Gösta svamberg 2 V-1 2 50 5/7
Carin Dahlberg - Kirstin Löfgren Liane Svensson - Birgitta Svensson 1 V= K -80 2/10
Karin Eriksson - Sture Holm Åke Nylén - Lena Bergstén 3 V+1 E -170 0/12

Bricka 9

Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Olan Hedström - Inger Byström Rune Lind - Kurt Reinholdsson 4 N+2 K 480 12/0
Gun Mesch - Ingrid Persson Åke Nylén - Lena Bergstén 4 N+1 D 450 8/4
Marie-Louise Lestander - Carin Risberg Ulla Berglund - Leif Rentzhog 4 S+1 5 450 8/4
Carin Dahlberg - Kirstin Löfgren Karin Eriksson - Sture Holm 4 N+1 D 450 8/4
Liane Svensson - Birgitta Svensson Ulla-Britta Renman - Ellen Salzberg 4 N= 10 420 2/10
Elisabeth Åström - Lilian Mårtensson Rolf Lindström - Gösta svamberg 4 N= D 420 2/10
Kerstin Norrbom - Bengt-Olof Norrbom Velina Blix - Sören Jansson 4 N= D 420 2/10

Bricka 10

Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Carin Dahlberg - Kirstin Löfgren Karin Eriksson - Sture Holm 4 V-2 E 200 12/0
Liane Svensson - Birgitta Svensson Ulla-Britta Renman - Ellen Salzberg 2 N+1 K 140 9/3
Olan Hedström - Inger Byström Rune Lind - Kurt Reinholdsson 2 N+1 K 140 9/3
Marie-Louise Lestander - Carin Risberg Ulla Berglund - Leif Rentzhog 2 N= K 110 6/6
Gun Mesch - Ingrid Persson Åke Nylén - Lena Bergstén 3 N-1 K -100 4/8
Kerstin Norrbom - Bengt-Olof Norrbom Velina Blix - Sören Jansson 4 N-2 K -200 2/10
Elisabeth Åström - Lilian Mårtensson Rolf Lindström - Gösta svamberg 4 V= E -620 0/12

Bricka 11

Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Olan Hedström - Inger Byström Elisabeth Åström - Lilian Mårtensson 3NT V-2 9 100 12/0
Rolf Lindström - Gösta svamberg Åke Nylén - Lena Bergstén 4 Ö-1 2 50 10/2
Marie-Louise Lestander - Carin Risberg Gun Mesch - Ingrid Persson 3NT Ö= 8 -400 8/4
Liane Svensson - Birgitta Svensson Karin Eriksson - Sture Holm 4 Ö= 3 -420 5/7
Ulla-Britta Renman - Ellen Salzberg Velina Blix - Sören Jansson 4 Ö= 5 -420 5/7
Rune Lind - Kurt Reinholdsson Carin Dahlberg - Kirstin Löfgren 4 Ö+1 6 -450 1/11
Kerstin Norrbom - Bengt-Olof Norrbom Ulla Berglund - Leif Rentzhog 4 Ö+1 3 -450 1/11

Bricka 12

Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Ulla-Britta Renman - Ellen Salzberg Velina Blix - Sören Jansson 4 Ö-1 7 50 12/0
Liane Svensson - Birgitta Svensson Karin Eriksson - Sture Holm 3 Ö= E -140 10/2
Rune Lind - Kurt Reinholdsson Carin Dahlberg - Kirstin Löfgren 3 Ö+1 K -170 6/6
Kerstin Norrbom - Bengt-Olof Norrbom Ulla Berglund - Leif Rentzhog 2 Ö+2 8 -170 6/6
Marie-Louise Lestander - Carin Risberg Gun Mesch - Ingrid Persson 3 Ö+1 E -170 6/6
Rolf Lindström - Gösta svamberg Åke Nylén - Lena Bergstén 4 Ö= K -420 1/11
Olan Hedström - Inger Byström Elisabeth Åström - Lilian Mårtensson 4 V= K -420 1/11

Bricka 13

Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Karin Eriksson - Sture Holm Ulla-Britta Renman - Ellen Salzberg 4 V-2 E 200 12/0
Olan Hedström - Inger Byström Kerstin Norrbom - Bengt-Olof Norrbom 4 V-1 E 100 10/2
Elisabeth Åström - Lilian Mårtensson Liane Svensson - Birgitta Svensson 3 N-1 9 -100 8/4
Ulla Berglund - Leif Rentzhog Carin Dahlberg - Kirstin Löfgren 2 V+1 5 -110 6/6
Marie-Louise Lestander - Carin Risberg Åke Nylén - Lena Bergstén 3 V+1 E -170 3/9
Rolf Lindström - Gösta svamberg Rune Lind - Kurt Reinholdsson 2 V+2 E -170 3/9
Velina Blix - Sören Jansson Gun Mesch - Ingrid Persson 3 N-3 9 -300 0/12

Bricka 14

Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Elisabeth Åström - Lilian Mårtensson Liane Svensson - Birgitta Svensson 3NT Ö-1 9 50 10/2
Rolf Lindström - Gösta svamberg Rune Lind - Kurt Reinholdsson 3NT Ö-1 7 50 10/2
Karin Eriksson - Sture Holm Ulla-Britta Renman - Ellen Salzberg 2 V-1 Kn 50 10/2
Velina Blix - Sören Jansson Gun Mesch - Ingrid Persson 1 S-2 E -100 6/6
Marie-Louise Lestander - Carin Risberg Åke Nylén - Lena Bergstén 2 V= Kn -110 4/8
Olan Hedström - Inger Byström Kerstin Norrbom - Bengt-Olof Norrbom 2NT Ö= Kn -120 2/10
Ulla Berglund - Leif Rentzhog Carin Dahlberg - Kirstin Löfgren 1NT Ö+3 K -180 0/12

Bricka 15

Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Olan Hedström - Inger Byström Marie-Louise Lestander - Carin Risberg 4 S+1 E 650 12/0
Rolf Lindström - Gösta svamberg Carin Dahlberg - Kirstin Löfgren 4 N= Kn 620 9/3
Ulla Berglund - Leif Rentzhog Elisabeth Åström - Lilian Mårtensson 4 S= 8 620 9/3
Åke Nylén - Lena Bergstén Liane Svensson - Birgitta Svensson 2NT N+4 Kn 240 6/6
Gun Mesch - Ingrid Persson Rune Lind - Kurt Reinholdsson 2 S+2 2 170 4/8
Kerstin Norrbom - Bengt-Olof Norrbom Ulla-Britta Renman - Ellen Salzberg 3 S+1 5 130 2/10
Karin Eriksson - Sture Holm Velina Blix - Sören Jansson 3NT N-3 5 -300 0/12

Bricka 16

Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Åke Nylén - Lena Bergstén Liane Svensson - Birgitta Svensson 4 N= E 420 12/0
Rolf Lindström - Gösta svamberg Carin Dahlberg - Kirstin Löfgren 3 N+1 E 170 9/3
Olan Hedström - Inger Byström Marie-Louise Lestander - Carin Risberg 3 N+1 E 170 9/3
Gun Mesch - Ingrid Persson Rune Lind - Kurt Reinholdsson 3 S= 9 140 5/7
Kerstin Norrbom - Bengt-Olof Norrbom Ulla-Britta Renman - Ellen Salzberg 3 N= E 140 5/7
Ulla Berglund - Leif Rentzhog Elisabeth Åström - Lilian Mårtensson 2 Ö+1 K -110 2/10
Karin Eriksson - Sture Holm Velina Blix - Sören Jansson 4 Ö+1 K -150 0/12

Bricka 17

Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Carin Dahlberg - Kirstin Löfgren Ulla-Britta Renman - Ellen Salzberg 3 Ö+2 Kn -200 11/1
Olan Hedström - Inger Byström Rolf Lindström - Gösta svamberg 2 Ö+3 Kn -200 11/1
Gun Mesch - Ingrid Persson Karin Eriksson - Sture Holm 4 Ö+1 Kn -450 5/7
Rune Lind - Kurt Reinholdsson Elisabeth Åström - Lilian Mårtensson 4 Ö+1 6 -450 5/7
Ulla Berglund - Leif Rentzhog Liane Svensson - Birgitta Svensson 4 Ö+1 Kn -450 5/7
Åke Nylén - Lena Bergstén Kerstin Norrbom - Bengt-Olof Norrbom 4 Ö+1 D -450 5/7
Marie-Louise Lestander - Carin Risberg Velina Blix - Sören Jansson 4 Ö+2 Kn -480 0/12

Bricka 18

Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Åke Nylén - Lena Bergstén Kerstin Norrbom - Bengt-Olof Norrbom 4 Ö-3 K 150 11/1
Olan Hedström - Inger Byström Rolf Lindström - Gösta svamberg 3 V-3 E 150 11/1
Gun Mesch - Ingrid Persson Karin Eriksson - Sture Holm 4 V-1 E 50 5/7
Marie-Louise Lestander - Carin Risberg Velina Blix - Sören Jansson 3NT Ö-1 6 50 5/7
Ulla Berglund - Leif Rentzhog Liane Svensson - Birgitta Svensson 3 Ö-1 9 50 5/7
Carin Dahlberg - Kirstin Löfgren Ulla-Britta Renman - Ellen Salzberg 2NT V-1 9 50 5/7
Rune Lind - Kurt Reinholdsson Elisabeth Åström - Lilian Mårtensson 2 V+1 E -140 0/12

Bricka 19

Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Liane Svensson - Birgitta Svensson Velina Blix - Sören Jansson 3NT V-1 K 100 10/2
Åke Nylén - Lena Bergstén Ulla-Britta Renman - Ellen Salzberg 2NT V-1 2 100 10/2
Carin Dahlberg - Kirstin Löfgren Marie-Louise Lestander - Carin Risberg 3NT V-1 2 100 10/2
Elisabeth Åström - Lilian Mårtensson Kerstin Norrbom - Bengt-Olof Norrbom 2NT V= 9 -120 5/7
Rolf Lindström - Gösta svamberg Gun Mesch - Ingrid Persson 2NT V= 9 -120 5/7
Olan Hedström - Inger Byström Ulla Berglund - Leif Rentzhog 2NT V+1 2 -150 2/10
Rune Lind - Kurt Reinholdsson Karin Eriksson - Sture Holm 3NT V= 9 -600 0/12

Bricka 20

Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Åke Nylén - Lena Bergstén Ulla-Britta Renman - Ellen Salzberg 2 V-1 5 100 12/0
Rolf Lindström - Gösta svamberg Gun Mesch - Ingrid Persson 1NT Ö= 5 -90 10/2
Carin Dahlberg - Kirstin Löfgren Marie-Louise Lestander - Carin Risberg 2 S-1 E -100 8/4
Elisabeth Åström - Lilian Mårtensson Kerstin Norrbom - Bengt-Olof Norrbom 2 Ö+1 3 -140 6/6
Rune Lind - Kurt Reinholdsson Karin Eriksson - Sture Holm 2 S-2 D -200 3/9
Olan Hedström - Inger Byström Ulla Berglund - Leif Rentzhog 2 S-2 E -200 3/9
Liane Svensson - Birgitta Svensson Velina Blix - Sören Jansson 3 N-4 10 -400 0/12

Bricka 21

Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Olan Hedström - Inger Byström Åke Nylén - Lena Bergstén 3NT N+1 2 630 12/0
Ulla Berglund - Leif Rentzhog Rune Lind - Kurt Reinholdsson 3NT S= 2 600 10/2
Liane Svensson - Birgitta Svensson Rolf Lindström - Gösta svamberg 2NT S+3 2 210 8/4
Kerstin Norrbom - Bengt-Olof Norrbom Marie-Louise Lestander - Carin Risberg 1NT S+2 6 150 5/7
Karin Eriksson - Sture Holm Elisabeth Åström - Lilian Mårtensson 2NT N+1 3 150 5/7
Ulla-Britta Renman - Ellen Salzberg Gun Mesch - Ingrid Persson 2 N-1 7 -100 2/10
Carin Dahlberg - Kirstin Löfgren Velina Blix - Sören Jansson 2 S-2 7 -200 0/12

Bricka 22

Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Ulla-Britta Renman - Ellen Salzberg Gun Mesch - Ingrid Persson 2 V+2 7 -130 10/2
Kerstin Norrbom - Bengt-Olof Norrbom Marie-Louise Lestander - Carin Risberg 4 V= 3 -130 10/2
Karin Eriksson - Sture Holm Elisabeth Åström - Lilian Mårtensson 2 V+2 2 -130 10/2
Olan Hedström - Inger Byström Åke Nylén - Lena Bergstén 3 Ö+3 2 -170 6/6
Ulla Berglund - Leif Rentzhog Rune Lind - Kurt Reinholdsson 5 V= 5 -600 4/8
Liane Svensson - Birgitta Svensson Rolf Lindström - Gösta svamberg 3NT Ö+1 5 -630 2/10
Carin Dahlberg - Kirstin Löfgren Velina Blix - Sören Jansson 3NT V+2 7 -660 0/12

Bricka 23

Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Liane Svensson - Birgitta Svensson Gun Mesch - Ingrid Persson 2 S+1 E 140 11/1
Olan Hedström - Inger Byström Carin Dahlberg - Kirstin Löfgren 2 S+1 E 140 11/1
Karin Eriksson - Sture Holm Kerstin Norrbom - Bengt-Olof Norrbom 1NT V-1 6 100 8/4
Ulla-Britta Renman - Ellen Salzberg Ulla Berglund - Leif Rentzhog 3 S-1 E -100 5/7
Åke Nylén - Lena Bergstén Elisabeth Åström - Lilian Mårtensson 2 S-1 E -100 5/7
Marie-Louise Lestander - Carin Risberg Rolf Lindström - Gösta svamberg 3 S-2 K -200 2/10
Velina Blix - Sören Jansson Rune Lind - Kurt Reinholdsson 4 S-3 K -300 0/12

Bricka 24

Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Velina Blix - Sören Jansson Rune Lind - Kurt Reinholdsson 3NT N= 3 400 12/0
Åke Nylén - Lena Bergstén Elisabeth Åström - Lilian Mårtensson 2NT N+2 5 180 9/3
Olan Hedström - Inger Byström Carin Dahlberg - Kirstin Löfgren 1NT N+3 5 180 9/3
Liane Svensson - Birgitta Svensson Gun Mesch - Ingrid Persson 1NT N+2 5 150 6/6
Ulla-Britta Renman - Ellen Salzberg Ulla Berglund - Leif Rentzhog 1NT N+1 3 120 4/8
Marie-Louise Lestander - Carin Risberg Rolf Lindström - Gösta svamberg 1NT N= 5 90 1/11
Karin Eriksson - Sture Holm Kerstin Norrbom - Bengt-Olof Norrbom 1NT N= 3 90 1/11