Kommande tävlingar
23/02 Värnamo BK jubileumsguld
10/03 Sista speldag SM Lag, kval
01/04 Ansökningsdatum för guldsankti
Rapporterade tävlingar
02/02 Plattliret
26/01 OBS-tävling öppen klass
05/01 Gävleguldet
BK Bridgehuset » Måndag 14.00 scratsc 2014-04-07 [Tävlingsinfo] [PBN]
BK Bridgehuset

Måndag 14.00 scratsc 2014-04-07

Bricka 1

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.04.07

Nord giv
ingen i zon
E1076
E8
kn3
Kkn762
853
K2
E109852
43
K
D10753
KD74
ED5
Dkn942
kn964
6
1098

Optimalt kontrakt: 5 Ö= -400
 NT
N82485
S82485
Ö411847
V411847
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson Göran Öhrn - Stig Persson 4 V-1 E 50 30.0/0.0
Jan-Erik Ohlsson - Gun-Lis Ohlsson Marianne Servin - Ulla Öberg 3 S-1 K -50 28.0/2.0
Bengt Brynell - Åke Hansson Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén 4 Ö= D -130 26.0/4.0
Hanna Lewandowski - Niusia Lichtman Iréne Carlsson - Lena Jeppsson 4 Ö+1 10 -150 20.0/10.0
Christina Leander - Gunilla Wallin Ingegerd Jeppsson - Monica Borg 4 V+1 E -150 20.0/10.0
Ulla Hellqvist - Birgitta Strand Fredrik Bonde - Hans Henrik Ramel 3 Ö+2 8 -150 20.0/10.0
Erwin Wilhelm - Greta Schöön Eva Karlsson - Ulla Fischer 2NT V+1 6 -150 20.0/10.0
Willy Landgren - Bibi Jönsson Monica Gilhorn - Ronney Persson 4 V+1 E -150 20.0/10.0
Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson Rutger Persson - Mona Andersson 4 V+2 6 -170 11.0/19.0
Britt-Marie Langåsen - Anita Lenberg Anitha Lindgren - Marian Krook 4 V+2 E -170 11.0/19.0
Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson Yngve Jarl - Birgitta Forsström 2 Ö+2 9 -170 11.0/19.0
Karin Sjögren - Susanne Ohlsson Sonja Lindblom - Claudia Sjöberg 3 Ö+3 10 -170 11.0/19.0
Göran Nyqvist - Sten Sjöström Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson 5 Ö= E -400 5.0/25.0
Lars Nordberg - Lars Månsson Gunlis Åberg - Wiviann Hassel 5 V= E -400 5.0/25.0
Hans Ryning - Gösta Wiik Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren 4 Ö= 6 -420 2.0/28.0
Terezia Lagerman - Agneta Johansson Sten Ahlgren - Elsa Andersson 5D Ö= 10 -550 0.0/30.0

Bricka 2

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.04.07

Öst giv
N-S i zon
E962
542
1074
1075
Dkn107
109
kn86
Dkn43
K53
KD63
E9
9862
84
Ekn87
KD532
EK

Optimalt kontrakt: 2NT S= 120
 NT
N59868
S59868
Ö74575
V74465
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Britt-Marie Langåsen - Anita Lenberg Anitha Lindgren - Marian Krook 2NT V-3 4 150 30.0/0.0
Göran Nyqvist - Sten Sjöström Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson 2 S= 10 110 27.0/3.0
Karin Sjögren - Susanne Ohlsson Sonja Lindblom - Claudia Sjöberg 2 S+1 10 110 27.0/3.0
Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson Rutger Persson - Mona Andersson 3 V-2 10 100 23.0/7.0
Christina Leander - Gunilla Wallin Ingegerd Jeppsson - Monica Borg 3 V-2 2 100 23.0/7.0
Erwin Wilhelm - Greta Schöön Eva Karlsson - Ulla Fischer 2 S= 10 90 20.0/10.0
Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson Yngve Jarl - Birgitta Forsström 3 Ö-1 D 50 15.0/15.0
Terezia Lagerman - Agneta Johansson Sten Ahlgren - Elsa Andersson 2 V-1 10 50 15.0/15.0
Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson Göran Öhrn - Stig Persson 1 V-1 4 50 15.0/15.0
Bengt Brynell - Åke Hansson Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén 2 V-1 K 50 15.0/15.0
Willy Landgren - Bibi Jönsson Monica Gilhorn - Ronney Persson 1NT Ö= K -90 10.0/20.0
Hanna Lewandowski - Niusia Lichtman Iréne Carlsson - Lena Jeppsson 2NT S-1 D -100 5.0/25.0
Ulla Hellqvist - Birgitta Strand Fredrik Bonde - Hans Henrik Ramel 3 S-1 10 -100 5.0/25.0
Hans Ryning - Gösta Wiik Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren 3 S-1 D -100 5.0/25.0
Jan-Erik Ohlsson - Gun-Lis Ohlsson Marianne Servin - Ulla Öberg 2NT S-1 10 -100 5.0/25.0
Lars Nordberg - Lars Månsson Gunlis Åberg - Wiviann Hassel 3 Ö= 5 -110 0.0/30.0

Bricka 3

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.04.07

Syd giv
Ö-V i zon
E986
Ekn6
D75
D83
kn1043
10987
62
K54
D72
5
kn1083
Ekn1097
K5
KD432
EK94
62

Optimalt kontrakt: 5 S= 450
 NT
N7101188
S7101188
Ö62252
V62252
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Göran Nyqvist - Sten Sjöström Anitha Lindgren - Marian Krook 4 S+1 4 450 23.0/7.0
Hanna Lewandowski - Niusia Lichtman Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson 4 S+1 9 450 23.0/7.0
Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren Ingegerd Jeppsson - Monica Borg 4 S+1 6 450 23.0/7.0
Iréne Carlsson - Lena Jeppsson Christina Leander - Gunilla Wallin 4 S+1 4 450 23.0/7.0
Sten Ahlgren - Elsa Andersson Monica Gilhorn - Ronney Persson 4 S+1 4 450 23.0/7.0
Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson Eva Karlsson - Ulla Fischer 4 S+1 4 450 23.0/7.0
Sonja Lindblom - Claudia Sjöberg Jan-Erik Ohlsson - Gun-Lis Ohlsson 4 S+1 6 450 23.0/7.0
Willy Landgren - Bibi Jönsson Yngve Jarl - Birgitta Forsström 4 S+1 K 450 23.0/7.0
Karin Sjögren - Susanne Ohlsson Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson 4 S= 10 420 13.0/17.0
Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén Marianne Servin - Ulla Öberg 4 S= 4 420 13.0/17.0
Ulla Hellqvist - Birgitta Strand Rutger Persson - Mona Andersson 3 S= 4 110 10.0/20.0
Lars Nordberg - Lars Månsson Hans Ryning - Gösta Wiik 3NT N-1 7 -50 4.0/26.0
Gunlis Åberg - Wiviann Hassel Fredrik Bonde - Hans Henrik Ramel 4 S-1 Kn -50 4.0/26.0
Britt-Marie Langåsen - Anita Lenberg Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson 3NT S-1 4 -50 4.0/26.0
Erwin Wilhelm - Greta Schöön Göran Öhrn - Stig Persson 4 S-1 2 -50 4.0/26.0
Terezia Lagerman - Agneta Johansson Bengt Brynell - Åke Hansson 3NT N-1 Kn -50 4.0/26.0

Bricka 4

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.04.07

Väst giv
alla i zon
8
1097
E1054
E8632
E652
EK83
Kkn73
10
10
Dkn542
9862
D95
KDkn9743
6
D
Kkn74

Optimalt kontrakt: 5 N= 650
 NT
N1044116
S1044116
Ö29926
V29926
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Hanna Lewandowski - Niusia Lichtman Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson 4D S+1 E 990 30.0/0.0
Sten Ahlgren - Elsa Andersson Monica Gilhorn - Ronney Persson 4D S= E 790 28.0/2.0
Göran Nyqvist - Sten Sjöström Anitha Lindgren - Marian Krook 4 S= K 620 26.0/4.0
Erwin Wilhelm - Greta Schöön Göran Öhrn - Stig Persson 5D V-2 8 500 24.0/6.0
Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén Marianne Servin - Ulla Öberg 2 S+3 E 200 22.0/8.0
Ulla Hellqvist - Birgitta Strand Rutger Persson - Mona Andersson 3 S+1 10 170 16.0/14.0
Terezia Lagerman - Agneta Johansson Bengt Brynell - Åke Hansson 3 S+1 10 170 16.0/14.0
Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson Eva Karlsson - Ulla Fischer 2 S+2 E 170 16.0/14.0
Sonja Lindblom - Claudia Sjöberg Jan-Erik Ohlsson - Gun-Lis Ohlsson 3 S+1 E 170 16.0/14.0
Willy Landgren - Bibi Jönsson Yngve Jarl - Birgitta Forsström 2 S+2 E 170 16.0/14.0
Gunlis Åberg - Wiviann Hassel Fredrik Bonde - Hans Henrik Ramel 3 S= E 140 10.0/20.0
Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren Ingegerd Jeppsson - Monica Borg 4 V-1 8 100 7.0/23.0
Iréne Carlsson - Lena Jeppsson Christina Leander - Gunilla Wallin 4 Ö-1 D 100 7.0/23.0
Lars Nordberg - Lars Månsson Hans Ryning - Gösta Wiik 2 V+2 8 -170 3.0/27.0
Britt-Marie Langåsen - Anita Lenberg Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson 3 Ö+1 7 -170 3.0/27.0
Karin Sjögren - Susanne Ohlsson Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson 4 V+1 8 -650 0.0/30.0

Bricka 5

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.04.07

Nord giv
N-S i zon
105
D986
Dkn73
ED6
E84
kn42
E1096
1054
KDkn762
K75
84
98
93
E103
K52
Kkn732

Optimalt kontrakt: 3D Ö-1 100
 NT
N98856
S98856
Ö45487
V45487
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Anitha Lindgren - Marian Krook Ulla Hellqvist - Birgitta Strand 4 Ö-3 2 150 30.0/0.0
Gunlis Åberg - Wiviann Hassel Hans Ryning - Gösta Wiik 4 S= E 130 28.0/2.0
Ingegerd Jeppsson - Monica Borg Lars Nordberg - Lars Månsson 3 Ö-2 3 100 24.0/6.0
Monica Gilhorn - Ronney Persson Yngve Jarl - Birgitta Forsström 4 Ö-2 3 100 24.0/6.0
Sonja Lindblom - Claudia Sjöberg Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén 3 Ö-2 K 100 24.0/6.0
Christina Leander - Gunilla Wallin Göran Nyqvist - Sten Sjöström 3 Ö-1 K 50 17.0/13.0
Britt-Marie Langåsen - Anita Lenberg Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson 3 Ö-1 3 50 17.0/13.0
Iréne Carlsson - Lena Jeppsson Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren 2 Ö-1 3 50 17.0/13.0
Sten Ahlgren - Elsa Andersson Bengt Brynell - Åke Hansson 2 Ö-1 2 50 17.0/13.0
Fredrik Bonde - Hans Henrik Ramel Rutger Persson - Mona Andersson 2 Ö= 3 -110 10.0/20.0
Jan-Erik Ohlsson - Gun-Lis Ohlsson Erwin Wilhelm - Greta Schöön 2 Ö= E -110 10.0/20.0
Marianne Servin - Ulla Öberg Terezia Lagerman - Agneta Johansson 2 Ö= 3 -110 10.0/20.0
Göran Öhrn - Stig Persson Willy Landgren - Bibi Jönsson 3 Ö= 2 -140 4.0/26.0
Karin Sjögren - Susanne Ohlsson Eva Karlsson - Ulla Fischer 3 Ö= E -140 4.0/26.0
Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson 2 Ö+1 2 -140 4.0/26.0
Hanna Lewandowski - Niusia Lichtman Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson 3D Ö= E -530 0.0/30.0

Bricka 6

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.04.07

Öst giv
Ö-V i zon
kn6
Dkn874
64
K753
D74
K10
kn10852
Ekn2
E102
E63
EKD93
D9
K9853
952
7
10864

Optimalt kontrakt: 4NT Ö= -630
 NT
N62542
S62542
Ö6117810
V6117910
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Gunlis Åberg - Wiviann Hassel Hans Ryning - Gösta Wiik 5 Ö-1 8 100 28.9/1.1
Iréne Carlsson - Lena Jeppsson Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren 6 Ö-1 9 100 28.9/1.1
Anitha Lindgren - Marian Krook Ulla Hellqvist - Birgitta Strand 5 Ö= 3 -600 20.3/9.7
Fredrik Bonde - Hans Henrik Ramel Rutger Persson - Mona Andersson 5 Ö= 7 -600 20.3/9.7
Britt-Marie Langåsen - Anita Lenberg Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson 5 Ö= 5 -600 20.3/9.7
Ingegerd Jeppsson - Monica Borg Lars Nordberg - Lars Månsson 5 Ö= 5 -600 20.3/9.7
Karin Sjögren - Susanne Ohlsson Eva Karlsson - Ulla Fischer 5 Ö= 3 -600 20.3/9.7
Sonja Lindblom - Claudia Sjöberg Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén 5 Ö= 9 -600 20.3/9.7
Göran Öhrn - Stig Persson Willy Landgren - Bibi Jönsson 5 Ö+1 3 -620 10.7/19.3
Sten Ahlgren - Elsa Andersson Bengt Brynell - Åke Hansson 5 Ö+1 3 -620 10.7/19.3
Marianne Servin - Ulla Öberg Terezia Lagerman - Agneta Johansson 5 Ö+1 8 -620 10.7/19.3
Hanna Lewandowski - Niusia Lichtman Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson 3NT Ö+1 5 -630 5.4/24.6
Jan-Erik Ohlsson - Gun-Lis Ohlsson Erwin Wilhelm - Greta Schöön 3NT Ö+1 3 -630 5.4/24.6
Monica Gilhorn - Ronney Persson Yngve Jarl - Birgitta Forsström 3NT Ö+2 5 -660 1.1/28.9
Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson 3NT V+2 7 -660 1.1/28.9
Christina Leander - Gunilla Wallin Göran Nyqvist - Sten Sjöström     A- 12.0/12.0

Bricka 7

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.04.07

Syd giv
alla i zon
D10532
EKD53
10
D9
94
kn102
K842
EKkn8
K7
987
EDkn9
10654
Ekn86
64
7653
732

Optimalt kontrakt: 4 S= 620
 NT
N5510105
S5510105
Ö88313
V88313
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Rutger Persson - Mona Andersson Anitha Lindgren - Marian Krook 4 N+1 E 650 30.0/0.0
Christina Leander - Gunilla Wallin Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson 4 N= 10 620 28.0/2.0
Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren Hanna Lewandowski - Niusia Lichtman 3 S+1 E 170 18.0/12.0
Britt-Marie Langåsen - Anita Lenberg Göran Nyqvist - Sten Sjöström 3 N+1 4 170 18.0/12.0
Ulla Hellqvist - Birgitta Strand Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson 2 N+2 6 170 18.0/12.0
Jan-Erik Ohlsson - Gun-Lis Ohlsson Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson 3 S+1 E 170 18.0/12.0
Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén Karin Sjögren - Susanne Ohlsson 3 N+1 10 170 18.0/12.0
Yngve Jarl - Birgitta Forsström Göran Öhrn - Stig Persson 2 N+2 6 170 18.0/12.0
Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson Erwin Wilhelm - Greta Schöön 2 N+2 K 170 18.0/12.0
Marianne Servin - Ulla Öberg Sten Ahlgren - Elsa Andersson 3 S+1 E 170 18.0/12.0
Willy Landgren - Bibi Jönsson Eva Karlsson - Ulla Fischer 3 N+1 10 170 18.0/12.0
Sonja Lindblom - Claudia Sjöberg Terezia Lagerman - Agneta Johansson 4 V-1 E 100 7.0/23.0
Bengt Brynell - Åke Hansson Monica Gilhorn - Ronney Persson 3 V-1 10 100 7.0/23.0
Iréne Carlsson - Lena Jeppsson Lars Nordberg - Lars Månsson 4 N-1 10 -100 4.0/26.0
Ingegerd Jeppsson - Monica Borg Gunlis Åberg - Wiviann Hassel 3 V= E -110 1.0/29.0
Hans Ryning - Gösta Wiik Fredrik Bonde - Hans Henrik Ramel 3 V= E -110 1.0/29.0

Bricka 8

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.04.07

Väst giv
ingen i zon
62
D3
Ekn95
KD764
Dkn
Ekn86542
76
E5
EK875
107
10432
92
10943
K9
KD8
kn1083

Optimalt kontrakt: 4D N-1 -100
 NT
N98365
S98365
Ö45975
V45975
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Willy Landgren - Bibi Jönsson Eva Karlsson - Ulla Fischer 3 S= D 110 30.0/0.0
Rutger Persson - Mona Andersson Anitha Lindgren - Marian Krook 3 Ö-1 Kn 50 27.0/3.0
Iréne Carlsson - Lena Jeppsson Lars Nordberg - Lars Månsson 4 V-1 K 50 27.0/3.0
Jan-Erik Ohlsson - Gun-Lis Ohlsson Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson 4 N-1 7 -50 20.0/10.0
Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén Karin Sjögren - Susanne Ohlsson 3 S-1 E -50 20.0/10.0
Yngve Jarl - Birgitta Forsström Göran Öhrn - Stig Persson 4 N-1 E -50 20.0/10.0
Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson Erwin Wilhelm - Greta Schöön 4 N-1 10 -50 20.0/10.0
Bengt Brynell - Åke Hansson Monica Gilhorn - Ronney Persson 4 N-1 E -50 20.0/10.0
Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren Hanna Lewandowski - Niusia Lichtman 3 V= K -140 13.0/17.0
Ulla Hellqvist - Birgitta Strand Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson 2 V+1 6 -140 13.0/17.0
Ingegerd Jeppsson - Monica Borg Gunlis Åberg - Wiviann Hassel 3 V+1 K -170 8.0/22.0
Hans Ryning - Gösta Wiik Fredrik Bonde - Hans Henrik Ramel 3 V+1 6 -170 8.0/22.0
Marianne Servin - Ulla Öberg Sten Ahlgren - Elsa Andersson 2 V+2 K -170 8.0/22.0
Christina Leander - Gunilla Wallin Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson 4 V= 2 -420 2.0/28.0
Britt-Marie Langåsen - Anita Lenberg Göran Nyqvist - Sten Sjöström 4 V= E -420 2.0/28.0
Sonja Lindblom - Claudia Sjöberg Terezia Lagerman - Agneta Johansson 4 V= K -420 2.0/28.0

Bricka 9

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.04.07

Nord giv
Ö-V i zon
K532
ED103
Kkn
EK10
E1094
9
E64
98632
kn76
kn7652
109
Dkn7
D8
K84
D87532
54

Optimalt kontrakt: 5NT S= 460
 NT
N61110810
S61110811
Ö62352
V62352
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren Göran Nyqvist - Sten Sjöström 3NT N+3 5 490 29.0/1.0
Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén Erwin Wilhelm - Greta Schöön 3NT N+3 5 490 29.0/1.0
Iréne Carlsson - Lena Jeppsson Gunlis Åberg - Wiviann Hassel 3NT S+2 2 460 22.0/8.0
Hans Ryning - Gösta Wiik Rutger Persson - Mona Andersson 3NT N+2 2 460 22.0/8.0
Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson Willy Landgren - Bibi Jönsson 3NT N+2 5 460 22.0/8.0
Terezia Lagerman - Agneta Johansson Jan-Erik Ohlsson - Gun-Lis Ohlsson 3NT N+2 5 460 22.0/8.0
Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson Karin Sjögren - Susanne Ohlsson 3NT N+2 5 460 22.0/8.0
Sonja Lindblom - Claudia Sjöberg Sten Ahlgren - Elsa Andersson 3NT N+1 2 430 15.0/15.0
Marianne Servin - Ulla Öberg Monica Gilhorn - Ronney Persson 3NT S+1 4 430 15.0/15.0
Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson Ulla Hellqvist - Birgitta Strand 3NT N= 2 400 9.0/21.0
Lars Nordberg - Lars Månsson Christina Leander - Gunilla Wallin 3NT N= 6 400 9.0/21.0
Göran Öhrn - Stig Persson Eva Karlsson - Ulla Fischer 3NT N= 7 400 9.0/21.0
Bengt Brynell - Åke Hansson Yngve Jarl - Birgitta Forsström 3NT N= 7 400 9.0/21.0
Anitha Lindgren - Marian Krook Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson 1 N+1 9 110 4.0/26.0
Ingegerd Jeppsson - Monica Borg Fredrik Bonde - Hans Henrik Ramel 4 N-1 10 -50 2.0/28.0
Britt-Marie Langåsen - Anita Lenberg Hanna Lewandowski - Niusia Lichtman 2 N-2 10 -100 0.0/30.0

Bricka 10

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.04.07

Öst giv
alla i zon
KD983
K
D862
985
kn4
E105
E10953
EK2
1075
942
Kkn74
kn73
E62
Dkn8763

D1064

Optimalt kontrakt: 4NTD Ö-2 500
 NT
N751095
S751095
Ö58348
V58348
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Terezia Lagerman - Agneta Johansson Jan-Erik Ohlsson - Gun-Lis Ohlsson 4 S= E 620 30.0/0.0
Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén Erwin Wilhelm - Greta Schöön 2 N+3 9 200 28.0/2.0
Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson Ulla Hellqvist - Birgitta Strand 3 S+1 E 170 22.0/8.0
Iréne Carlsson - Lena Jeppsson Gunlis Åberg - Wiviann Hassel 2 S+2 E 170 22.0/8.0
Ingegerd Jeppsson - Monica Borg Fredrik Bonde - Hans Henrik Ramel 2 S+2 E 170 22.0/8.0
Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson Willy Landgren - Bibi Jönsson 2 N+2 10 170 22.0/8.0
Sonja Lindblom - Claudia Sjöberg Sten Ahlgren - Elsa Andersson 2 S+2 E 170 22.0/8.0
Britt-Marie Langåsen - Anita Lenberg Hanna Lewandowski - Niusia Lichtman 3 S= E 140 15.0/15.0
Bengt Brynell - Åke Hansson Yngve Jarl - Birgitta Forsström 2 S+1 E 140 15.0/15.0
Anitha Lindgren - Marian Krook Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson 2 N= 4 110 11.0/19.0
Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren Göran Nyqvist - Sten Sjöström 2 N= 4 110 11.0/19.0
Hans Ryning - Gösta Wiik Rutger Persson - Mona Andersson 1NT V-1 3 100 6.0/24.0
Göran Öhrn - Stig Persson Eva Karlsson - Ulla Fischer 3 V-1 K 100 6.0/24.0
Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson Karin Sjögren - Susanne Ohlsson 3 V-1 K 100 6.0/24.0
Marianne Servin - Ulla Öberg Monica Gilhorn - Ronney Persson 3 V= K -110 2.0/28.0
Lars Nordberg - Lars Månsson Christina Leander - Gunilla Wallin 2NT V= 9 -120 0.0/30.0

Bricka 11

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.04.07

Syd giv
ingen i zon
763
KD52
kn64
D43
D92
kn
875
Kkn10865
Kkn854
E7
ED1032
E
E10
1098643
K9
972

Optimalt kontrakt: 5 V= -450
 NT
N22725
S22725
Ö11115117
V10115117
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Terezia Lagerman - Agneta Johansson Karin Sjögren - Susanne Ohlsson 6NT Ö-6 10 300 30.0/0.0
Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson 4 Ö-1 9 50 26.0/4.0
Sonja Lindblom - Claudia Sjöberg Monica Gilhorn - Ronney Persson 4 Ö-1 10 50 26.0/4.0
Marianne Servin - Ulla Öberg Yngve Jarl - Birgitta Forsström 4 Ö-1 8 50 26.0/4.0
Göran Nyqvist - Sten Sjöström Ulla Hellqvist - Birgitta Strand 3 Ö= 6 -140 20.0/10.0
Iréne Carlsson - Lena Jeppsson Fredrik Bonde - Hans Henrik Ramel 2 Ö+1 10 -140 20.0/10.0
Erwin Wilhelm - Greta Schöön Willy Landgren - Bibi Jönsson 3 Ö= 10 -140 20.0/10.0
Bengt Brynell - Åke Hansson Göran Öhrn - Stig Persson 2 Ö+2 4 -170 16.0/14.0
Gunlis Åberg - Wiviann Hassel Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren 2 Ö+3 10 -200 14.0/16.0
Lars Nordberg - Lars Månsson Hanna Lewandowski - Niusia Lichtman 4 Ö= 10 -420 9.0/21.0
Ingegerd Jeppsson - Monica Borg Rutger Persson - Mona Andersson 4 Ö= 10 -420 9.0/21.0
Eva Karlsson - Ulla Fischer Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson 4 Ö= K -420 9.0/21.0
Sten Ahlgren - Elsa Andersson Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén 4 Ö= 10 -420 9.0/21.0
Hans Ryning - Gösta Wiik Anitha Lindgren - Marian Krook 4 Ö+1 10 -450 3.0/27.0
Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson Jan-Erik Ohlsson - Gun-Lis Ohlsson 4 Ö+1 9 -450 3.0/27.0
Britt-Marie Langåsen - Anita Lenberg Christina Leander - Gunilla Wallin 4 Ö+2 9 -480 0.0/30.0

Bricka 12

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.04.07

Väst giv
N-S i zon
K10
kn9842
Dkn8
D92
kn543
E106
92
K864
62
KD75
E6543
E3
ED987
3
K107
kn1075

Optimalt kontrakt: 2 V= -110
 NT
N75576
S75576
Ö68856
V68866
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Göran Nyqvist - Sten Sjöström Ulla Hellqvist - Birgitta Strand 2 S= 2 110 29.0/1.0
Ingegerd Jeppsson - Monica Borg Rutger Persson - Mona Andersson 2 S= 9 110 29.0/1.0
Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson Jan-Erik Ohlsson - Gun-Lis Ohlsson 2 Ö-1 7 50 26.0/4.0
Hans Ryning - Gösta Wiik Anitha Lindgren - Marian Krook 1NT V= K -90 24.0/6.0
Terezia Lagerman - Agneta Johansson Karin Sjögren - Susanne Ohlsson 3 S-1 9 -100 22.0/8.0
Eva Karlsson - Ulla Fischer Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson 2 Ö= 7 -110 17.0/13.0
Sten Ahlgren - Elsa Andersson Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén 2 Ö= Kn -110 17.0/13.0
Marianne Servin - Ulla Öberg Yngve Jarl - Birgitta Forsström 2 Ö= Kn -110 17.0/13.0
Bengt Brynell - Åke Hansson Göran Öhrn - Stig Persson 2 Ö= E -110 17.0/13.0
Lars Nordberg - Lars Månsson Hanna Lewandowski - Niusia Lichtman 1NT Ö+2 Kn -150 12.0/18.0
Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson 2 N-2 E -200 6.0/24.0
Gunlis Åberg - Wiviann Hassel Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren 3 S-2 9 -200 6.0/24.0
Iréne Carlsson - Lena Jeppsson Fredrik Bonde - Hans Henrik Ramel 2 S-2 9 -200 6.0/24.0
Erwin Wilhelm - Greta Schöön Willy Landgren - Bibi Jönsson 2 N-2 E -200 6.0/24.0
Sonja Lindblom - Claudia Sjöberg Monica Gilhorn - Ronney Persson 1NT N-2 4 -200 6.0/24.0
Britt-Marie Langåsen - Anita Lenberg Christina Leander - Gunilla Wallin 2 N-3 6 -300 0.0/30.0

Bricka 13

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.04.07

Nord giv
alla i zon
K10
K9
ED843
D1092
E987
D863
96
Ekn7
543
kn1072
kn105
K83
Dkn62
E54
K72
654

Optimalt kontrakt: 4NT N= 630
 NT
N9107910
S9107910
Ö33633
V43633
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson Göran Nyqvist - Sten Sjöström 3NT S+1 6 630 29.0/1.0
Bengt Brynell - Åke Hansson Eva Karlsson - Ulla Fischer 3NT N+1 2 630 29.0/1.0
Ingegerd Jeppsson - Monica Borg Anitha Lindgren - Marian Krook 3NT S= 3 600 25.0/5.0
Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén 3NT S= 3 600 25.0/5.0
Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson Erwin Wilhelm - Greta Schöön 2NT S+2 3 180 21.0/9.0
Willy Landgren - Bibi Jönsson Karin Sjögren - Susanne Ohlsson 2NT N+2 Kn 180 21.0/9.0
Fredrik Bonde - Hans Henrik Ramel Lars Nordberg - Lars Månsson 2 N+3 2 150 18.0/12.0
Iréne Carlsson - Lena Jeppsson Rutger Persson - Mona Andersson 2 N+2 Kn 130 12.0/18.0
Hans Ryning - Gösta Wiik Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson 2 N+2 10 130 12.0/18.0
Sten Ahlgren - Elsa Andersson Jan-Erik Ohlsson - Gun-Lis Ohlsson 2 N+2 7 130 12.0/18.0
Monica Gilhorn - Ronney Persson Terezia Lagerman - Agneta Johansson 3 N+1 Kn 130 12.0/18.0
Sonja Lindblom - Claudia Sjöberg Yngve Jarl - Birgitta Forsström 3 N+1 7 130 12.0/18.0
Marianne Servin - Ulla Öberg Göran Öhrn - Stig Persson 2NT S= 3 120 6.0/24.0
Gunlis Åberg - Wiviann Hassel Christina Leander - Gunilla Wallin 3 N= 7 110 4.0/26.0
Ulla Hellqvist - Birgitta Strand Hanna Lewandowski - Niusia Lichtman 2 Ö-1 2 100 2.0/28.0
Britt-Marie Langåsen - Anita Lenberg Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren 2 N= Kn 90 0.0/30.0

Bricka 14

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.04.07

Öst giv
ingen i zon
K94
D86432
kn92
K
D762
K105
E10
10642
kn1053
Ekn
KD8
Dkn73
E8
97
76543
E985

Optimalt kontrakt: 2NT Ö= -120
 NT
N56755
S56755
Ö85588
V85588
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Sonja Lindblom - Claudia Sjöberg Yngve Jarl - Birgitta Forsström 4 V-2 K 100 29.0/1.0
Bengt Brynell - Åke Hansson Eva Karlsson - Ulla Fischer 4 Ö-2 8 100 29.0/1.0
Fredrik Bonde - Hans Henrik Ramel Lars Nordberg - Lars Månsson 3 Ö-1 7 50 25.0/5.0
Marianne Servin - Ulla Öberg Göran Öhrn - Stig Persson 3 Ö-1 9 50 25.0/5.0
Hans Ryning - Gösta Wiik Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson 1NT V+1 3 -120 22.0/8.0
Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson Göran Nyqvist - Sten Sjöström 2 V+1 6 -140 11.0/19.0
Gunlis Åberg - Wiviann Hassel Christina Leander - Gunilla Wallin 2 V+1 6 -140 11.0/19.0
Britt-Marie Langåsen - Anita Lenberg Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren 3 V= K -140 11.0/19.0
Iréne Carlsson - Lena Jeppsson Rutger Persson - Mona Andersson 2 Ö+1 9 -140 11.0/19.0
Ingegerd Jeppsson - Monica Borg Anitha Lindgren - Marian Krook 2 Ö+1 9 -140 11.0/19.0
Ulla Hellqvist - Birgitta Strand Hanna Lewandowski - Niusia Lichtman 3 Ö= 7 -140 11.0/19.0
Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson Erwin Wilhelm - Greta Schöön 2 Ö+1 7 -140 11.0/19.0
Monica Gilhorn - Ronney Persson Terezia Lagerman - Agneta Johansson 2 Ö+1 E -140 11.0/19.0
Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén 2 V+1 6 -140 11.0/19.0
Willy Landgren - Bibi Jönsson Karin Sjögren - Susanne Ohlsson 3 Ö= 9 -140 11.0/19.0
Sten Ahlgren - Elsa Andersson Jan-Erik Ohlsson - Gun-Lis Ohlsson 3 V+1 6 -170 0.0/30.0

Bricka 15

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.04.07

Syd giv
N-S i zon
D83
D10876
kn4
1065
1076
Ekn42
ED1087
kn
Ekn952
K953
3
KD3
K4

K9652
E98742

Optimalt kontrakt: 4NT V= -430
 NT
N75233
S74223
Ö68101010
V68101010
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Erwin Wilhelm - Greta Schöön Karin Sjögren - Susanne Ohlsson 4 V-3 3 150 30.0/0.0
Lars Nordberg - Lars Månsson Britt-Marie Langåsen - Anita Lenberg 4 Ö-1 E 50 26.0/4.0
Ulla Hellqvist - Birgitta Strand Christina Leander - Gunilla Wallin 5 V-1 Kn 50 26.0/4.0
Monica Gilhorn - Ronney Persson Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén 4 V-1 5 50 26.0/4.0
Hans Ryning - Gösta Wiik Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson 2 Ö= E -110 22.0/8.0
Sonja Lindblom - Claudia Sjöberg Göran Öhrn - Stig Persson 3 Ö= E -140 19.0/11.0
Marianne Servin - Ulla Öberg Eva Karlsson - Ulla Fischer 3 V= 5 -140 19.0/11.0
Bengt Brynell - Åke Hansson Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson 1NT V+3 5 -180 16.0/14.0
Terezia Lagerman - Agneta Johansson Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson 3 Ö+2 E -200 14.0/16.0
Fredrik Bonde - Hans Henrik Ramel Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren 4 Ö= E -420 9.0/21.0
Rutger Persson - Mona Andersson Gunlis Åberg - Wiviann Hassel 4 V= Kn -420 9.0/21.0
Iréne Carlsson - Lena Jeppsson Anitha Lindgren - Marian Krook 4 V= 10 -420 9.0/21.0
Ingegerd Jeppsson - Monica Borg Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson 4 Ö= E -420 9.0/21.0
Göran Nyqvist - Sten Sjöström Hanna Lewandowski - Niusia Lichtman 3NT Ö+1 7 -430 4.0/26.0
Yngve Jarl - Birgitta Forsström Sten Ahlgren - Elsa Andersson 3NT Ö+2 2 -460 2.0/28.0
Willy Landgren - Bibi Jönsson Jan-Erik Ohlsson - Gun-Lis Ohlsson 5D N-3 E -800 0.0/30.0

Bricka 16

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.04.07

Väst giv
Ö-V i zon
983
543
kn94
E643
D652
K87
1083
D95
EKkn104
Ekn10
D7
K72
7
D962
EK652
kn108

Optimalt kontrakt: 4D N-3 -500
 NT
N57544
S57544
Ö76799
V76799
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Lars Nordberg - Lars Månsson Britt-Marie Langåsen - Anita Lenberg 4 Ö-2 E 200 30.0/0.0
Göran Nyqvist - Sten Sjöström Hanna Lewandowski - Niusia Lichtman 4 Ö-1 E 100 23.0/7.0
Fredrik Bonde - Hans Henrik Ramel Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren 4 Ö-1 E 100 23.0/7.0
Erwin Wilhelm - Greta Schöön Karin Sjögren - Susanne Ohlsson 4 Ö-1 K 100 23.0/7.0
Terezia Lagerman - Agneta Johansson Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson 4 Ö-1 E 100 23.0/7.0
Marianne Servin - Ulla Öberg Eva Karlsson - Ulla Fischer 4 Ö-1 E 100 23.0/7.0
Bengt Brynell - Åke Hansson Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson 4 Ö-1 E 100 23.0/7.0
Rutger Persson - Mona Andersson Gunlis Åberg - Wiviann Hassel 3 Ö= E -140 14.0/16.0
Hans Ryning - Gösta Wiik Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson 2 Ö+1 E -140 14.0/16.0
Sonja Lindblom - Claudia Sjöberg Göran Öhrn - Stig Persson 3 Ö= E -140 14.0/16.0
Ulla Hellqvist - Birgitta Strand Christina Leander - Gunilla Wallin 1NT Ö+2 E -150 10.0/20.0
Iréne Carlsson - Lena Jeppsson Anitha Lindgren - Marian Krook 4 Ö= E -620 4.0/26.0
Ingegerd Jeppsson - Monica Borg Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson 4 V= E -620 4.0/26.0
Monica Gilhorn - Ronney Persson Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén 4 Ö= E -620 4.0/26.0
Yngve Jarl - Birgitta Forsström Sten Ahlgren - Elsa Andersson 4 Ö= E -620 4.0/26.0
Willy Landgren - Bibi Jönsson Jan-Erik Ohlsson - Gun-Lis Ohlsson 4 Ö= K -620 4.0/26.0

Bricka 17

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.04.07

Nord giv
ingen i zon
E105
964
82
Dkn873
kn9862
E10
D976
54
KD3
Kkn732
kn
EK109
74
D85
EK10543
62

Optimalt kontrakt: 5 Ö= -450
 NT
N45223
S45223
Ö98111110
V98111110
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Hanna Lewandowski - Niusia Lichtman Christina Leander - Gunilla Wallin 4 Ö-1 E 50 27.0/3.0
Eva Karlsson - Ulla Fischer Sonja Lindblom - Claudia Sjöberg 4 Ö-1 E 50 27.0/3.0
Yngve Jarl - Birgitta Forsström Terezia Lagerman - Agneta Johansson 4 V-1 E 50 27.0/3.0
Willy Landgren - Bibi Jönsson Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén 4 Ö-1 8 50 27.0/3.0
Anitha Lindgren - Marian Krook Fredrik Bonde - Hans Henrik Ramel 3 Ö= K -140 21.0/9.0
Ingegerd Jeppsson - Monica Borg Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson 3 V= 8 -140 21.0/9.0
Rutger Persson - Mona Andersson Lars Nordberg - Lars Månsson 3 S-3 E -150 18.0/12.0
Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson Iréne Carlsson - Lena Jeppsson 3 Ö+2 E -200 15.0/15.0
Bengt Brynell - Åke Hansson Erwin Wilhelm - Greta Schöön 3 V+2 D -200 15.0/15.0
Göran Öhrn - Stig Persson Monica Gilhorn - Ronney Persson 3NT V= Kn -400 12.0/18.0
Hans Ryning - Gösta Wiik Göran Nyqvist - Sten Sjöström 4 V= 8 -420 8.0/22.0
Karin Sjögren - Susanne Ohlsson Jan-Erik Ohlsson - Gun-Lis Ohlsson 4 V= 8 -420 8.0/22.0
Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson Sten Ahlgren - Elsa Andersson 4 Ö= E -420 8.0/22.0
Marianne Servin - Ulla Öberg Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson 3NT V+1 4 -430 4.0/26.0
Britt-Marie Langåsen - Anita Lenberg Gunlis Åberg - Wiviann Hassel 4 Ö+1 E -450 1.0/29.0
Ulla Hellqvist - Birgitta Strand Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren 4 V+1 3 -450 1.0/29.0

Bricka 18

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.04.07

Öst giv
N-S i zon
EDkn653

1083
E1043
K98
Ekn4
7654
K72
2
KD108762
9
Dkn98
1074
953
EKDkn2
65

Optimalt kontrakt: 7D Ö-3 500
 NT
N7133126
S7133126
Ö501011
V501011
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson Iréne Carlsson - Lena Jeppsson 4 N+2 9 680 29.0/1.0
Britt-Marie Langåsen - Anita Lenberg Gunlis Åberg - Wiviann Hassel 4 N+2 9 680 29.0/1.0
Eva Karlsson - Ulla Fischer Sonja Lindblom - Claudia Sjöberg 4 N+1 9 650 25.0/5.0
Willy Landgren - Bibi Jönsson Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén 4 N+1 8 650 25.0/5.0
Hanna Lewandowski - Niusia Lichtman Christina Leander - Gunilla Wallin 5D Ö-1 E 100 22.0/8.0
Rutger Persson - Mona Andersson Lars Nordberg - Lars Månsson 4 Ö-1 E 50 18.0/12.0
Ingegerd Jeppsson - Monica Borg Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson 4 Ö-1 E 50 18.0/12.0
Yngve Jarl - Birgitta Forsström Terezia Lagerman - Agneta Johansson 5 Ö-1 E 50 18.0/12.0
Hans Ryning - Gösta Wiik Göran Nyqvist - Sten Sjöström 3 Ö+1 E -170 13.0/17.0
Marianne Servin - Ulla Öberg Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson 3 Ö+1 E -170 13.0/17.0
Anitha Lindgren - Marian Krook Fredrik Bonde - Hans Henrik Ramel 4 Ö= K -420 6.0/24.0
Ulla Hellqvist - Birgitta Strand Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren 4 V= E -420 6.0/24.0
Göran Öhrn - Stig Persson Monica Gilhorn - Ronney Persson 4 Ö= 4 -420 6.0/24.0
Karin Sjögren - Susanne Ohlsson Jan-Erik Ohlsson - Gun-Lis Ohlsson 4 Ö= E -420 6.0/24.0
Bengt Brynell - Åke Hansson Erwin Wilhelm - Greta Schöön 4 Ö= E -420 6.0/24.0
Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson Sten Ahlgren - Elsa Andersson 5D Ö= 4 -650 0.0/30.0

Bricka 19

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.04.07

Syd giv
Ö-V i zon
D852
4
K
Dkn87643
E
Ekn52
ED864
EK5
K10943
1097
kn1095
2
kn76
KD863
732
109

Optimalt kontrakt: 6 V= -1370
 NT
N71222
S71322
Ö612101011
V612101011
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Göran Nyqvist - Sten Sjöström Ingegerd Jeppsson - Monica Borg 4 Ö-3 10 300 30.0/0.0
Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson Rutger Persson - Mona Andersson 4 V-2 K 200 28.0/2.0
Willy Landgren - Bibi Jönsson Terezia Lagerman - Agneta Johansson 5 Ö-1 10 100 26.0/4.0
Iréne Carlsson - Lena Jeppsson Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson 3 Ö+1 K -130 24.0/6.0
Ulla Hellqvist - Birgitta Strand Lars Nordberg - Lars Månsson 2 V+3 8 -150 21.0/9.0
Hans Ryning - Gösta Wiik Hanna Lewandowski - Niusia Lichtman 1 V+4 4 -150 21.0/9.0
Erwin Wilhelm - Greta Schöön Marianne Servin - Ulla Öberg 3 N-4 Kn -200 18.0/12.0
Anitha Lindgren - Marian Krook Gunlis Åberg - Wiviann Hassel 5 V= 4 -600 11.0/19.0
Christina Leander - Gunilla Wallin Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren 5 Ö= 10 -600 11.0/19.0
Eva Karlsson - Ulla Fischer Yngve Jarl - Birgitta Forsström 3NT V= 3 -600 11.0/19.0
Jan-Erik Ohlsson - Gun-Lis Ohlsson Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén 5 Ö= 10 -600 11.0/19.0
Monica Gilhorn - Ronney Persson Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson 3NT V= D -600 11.0/19.0
Bengt Brynell - Åke Hansson Karin Sjögren - Susanne Ohlsson 5 Ö= K -600 11.0/19.0
Göran Öhrn - Stig Persson Sten Ahlgren - Elsa Andersson 3NT V+1 Kn -630 4.0/26.0
Fredrik Bonde - Hans Henrik Ramel Britt-Marie Langåsen - Anita Lenberg 3NT V+2 9 -660 1.0/29.0
Sonja Lindblom - Claudia Sjöberg Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson 3NT V+2 D -660 1.0/29.0

Bricka 20

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.04.07

Väst giv
alla i zon
75
K102
D1032
10864
K109643
D3
kn7
ED3
Ekn8
kn8765
K8
kn52
D2
E94
E9654
K97

Optimalt kontrakt: 4 Ö= -620
 NT
N68434
S68434
Ö658109
V65899
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Iréne Carlsson - Lena Jeppsson Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson 4 V-2 10 200 29.0/1.0
Ulla Hellqvist - Birgitta Strand Lars Nordberg - Lars Månsson 3 V-2 2 200 29.0/1.0
Fredrik Bonde - Hans Henrik Ramel Britt-Marie Langåsen - Anita Lenberg 4 V-1 3 100 24.0/6.0
Jan-Erik Ohlsson - Gun-Lis Ohlsson Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén 4 V-1 3 100 24.0/6.0
Bengt Brynell - Åke Hansson Karin Sjögren - Susanne Ohlsson 1NT Ö-1 5 100 24.0/6.0
Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson Rutger Persson - Mona Andersson 3 S-1 D -100 20.0/10.0
Eva Karlsson - Ulla Fischer Yngve Jarl - Birgitta Forsström 3 V= 10 -140 16.0/14.0
Erwin Wilhelm - Greta Schöön Marianne Servin - Ulla Öberg 2 V+1 7 -140 16.0/14.0
Monica Gilhorn - Ronney Persson Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson 2 V+1 D -140 16.0/14.0
Göran Nyqvist - Sten Sjöström Ingegerd Jeppsson - Monica Borg 3 V+1 D -170 8.0/22.0
Christina Leander - Gunilla Wallin Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren 2 V+2 6 -170 8.0/22.0
Hans Ryning - Gösta Wiik Hanna Lewandowski - Niusia Lichtman 3 V+1 10 -170 8.0/22.0
Göran Öhrn - Stig Persson Sten Ahlgren - Elsa Andersson 3 V+1 10 -170 8.0/22.0
Sonja Lindblom - Claudia Sjöberg Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson 2 V+2 2 -170 8.0/22.0
Willy Landgren - Bibi Jönsson Terezia Lagerman - Agneta Johansson 3 V+2 2 -200 2.0/28.0
Anitha Lindgren - Marian Krook Gunlis Åberg - Wiviann Hassel 4 V= 2 -620 0.0/30.0

Bricka 21

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.04.07

Nord giv
N-S i zon
K5
kn10976
D6
K963
E1097
ED5
Kkn952
10
832
842
874
Ekn87
Dkn64
K3
E103
D542

Optimalt kontrakt: 2D Ö-1 100
 NT
N65766
S75866
Ö68577
V68576
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Erwin Wilhelm - Greta Schöön Sonja Lindblom - Claudia Sjöberg 4 V-3 Kn 150 30.0/0.0
Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson Göran Öhrn - Stig Persson 2 V-2 3 100 28.0/2.0
Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren Lars Nordberg - Lars Månsson 2 S= K 90 26.0/4.0
Rutger Persson - Mona Andersson Britt-Marie Langåsen - Anita Lenberg 2 V-1 K 50 22.0/8.0
Ingegerd Jeppsson - Monica Borg Hanna Lewandowski - Niusia Lichtman 3 V-1 K 50 22.0/8.0
Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén Terezia Lagerman - Agneta Johansson 3 V-1 3 50 22.0/8.0
Marianne Servin - Ulla Öberg Karin Sjögren - Susanne Ohlsson 2 V= K -90 18.0/12.0
Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson Anitha Lindgren - Marian Krook 3 S-1 E -100 14.0/16.0
Christina Leander - Gunilla Wallin Hans Ryning - Gösta Wiik 2 N-1 8 -100 14.0/16.0
Yngve Jarl - Birgitta Forsström Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson 2NT S-1 2 -100 14.0/16.0
Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson Fredrik Bonde - Hans Henrik Ramel 3 N-2 4 -200 8.0/22.0
Jan-Erik Ohlsson - Gun-Lis Ohlsson Bengt Brynell - Åke Hansson 1NT N-2 4 -200 8.0/22.0
Willy Landgren - Bibi Jönsson Sten Ahlgren - Elsa Andersson 2NT S-2 2 -200 8.0/22.0
Göran Nyqvist - Sten Sjöström Iréne Carlsson - Lena Jeppsson 4 S-3 9 -300 3.0/27.0
Ulla Hellqvist - Birgitta Strand Gunlis Åberg - Wiviann Hassel 2 S-3 10 -300 3.0/27.0
Eva Karlsson - Ulla Fischer Monica Gilhorn - Ronney Persson 3NT S-4 K -400 0.0/30.0

Bricka 22

BK Bridgehuset, Malmö, Sverige 2014.04.07

Öst giv
Ö-V i zon
kn976
E6
E
E108542
K1085
102
Dkn1098
K6
ED432
Kkn95
3
D73

D8743
K76542
kn9

Optimalt kontrakt: 3 Ö= -140
 NT
N87746
S87746
Ö56695
V55697
Nord-Syd Öst-Väst  Kontrakt   Utspel   Resultat   NS/ÖV 
Kent Bengtsson - Ingrid Bengtsson Fredrik Bonde - Hans Henrik Ramel 4D Ö-3 2 800 30.0/0.0
Göran Nyqvist - Sten Sjöström Iréne Carlsson - Lena Jeppsson 4D Ö-2 Kn 500 26.0/4.0
Rutger Persson - Mona Andersson Britt-Marie Langåsen - Anita Lenberg 4D Ö-2 Kn 500 26.0/4.0
Erwin Wilhelm - Greta Schöön Sonja Lindblom - Claudia Sjöberg 4D Ö-2 4 500 26.0/4.0
Bodil Wikström - Kjell-Erik Nordgren Lars Nordberg - Lars Månsson 4 Ö-3 Kn 300 22.0/8.0
Eva Karlsson - Ulla Fischer Monica Gilhorn - Ronney Persson 4 Ö-2 2 200 18.0/12.0
Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson Göran Öhrn - Stig Persson 4 Ö-2 9 200 18.0/12.0
Jan-Erik Ohlsson - Gun-Lis Ohlsson Bengt Brynell - Åke Hansson 3 Ö-2 Kn 200 18.0/12.0
Britta-Lena Rundcrantz - Sonja Christensson Anitha Lindgren - Marian Krook 4 Ö-1 7 100 11.0/19.0
Christina Leander - Gunilla Wallin Hans Ryning - Gösta Wiik 3 Ö-1 6 100 11.0/19.0
Ingegerd Jeppsson - Monica Borg Hanna Lewandowski - Niusia Lichtman 3 Ö-1 Kn 100 11.0/19.0
Willy Landgren - Bibi Jönsson Sten Ahlgren - Elsa Andersson 4 Ö-1 2 100 11.0/19.0
Marianne Servin - Ulla Öberg Karin Sjögren - Susanne Ohlsson 2 Ö= 6 -110 6.0/24.0
Lisbeth Greisson - Gun Jensen-Carlén Terezia Lagerman - Agneta Johansson 3 Ö= 5 -140 3.0/27.0
Yngve Jarl - Birgitta Forsström Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson 3 Ö= Kn -140 3.0/27.0
Ulla Hellqvist - Birgitta Strand Gunlis Åberg - Wiviann Hassel 4 Ö= 7 -620 0.0/30.0