Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
S:t Paulsgatan 20
118 48 Stockholm
Tfn 08-702 93 11


Protokoll från sammanträde med Stockholms Bridgeförbund 2006-12-11

Plats BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12
Närvarande: Anna Roos
Kalle Persson
Mats Bud
Micke Almgren
Gunila Langius
Mona Bergström
Birgitta Ternblad t o m § 5 samt tidsbestämning av mötet med samtliga klubbar
Frånvarande: Göran Sallstedt och Leif Tärnström.
Delges: Styrelsen, Gunnar Andersson, Niclaes K. Ehnstedt, Svensk Bridges kansli samt till StBF anslutna klubbar.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokollet från styrelsemötet den 12 november gicks igenom och lades till handlingarna.

4. Ekonomi. Kalle Perssons skall före årsskiftet kontrollera vilka som inte betalt anmälningsavgift till anmälda tävlingar och påminna dem som inte betalt.

5. Tävlingsverksamheten.
Allsvenskan
Två lag är klara för uppflyttning och två lag skall göra upp om en tredje plats. Detta måste vara klart senast den 28 januari 2007. Förbundet står för ev kostnader i samband med denna match. – Alla resultat från Allsvenskan finns i spader.
Stockholmsserien
Mats rapporterade att Stockholmsseriens resultat ligger i spader och på hemsidan.
Damligan
”Damligan” är i gång.
DM-SM tävlingarna
DM-SM-damer: Den individuell inbjudan till samtliga Förbundets damer via e-mail, som Göran skulle skicka ut, har inte kommit fram. Göran skall kolla vad som hänt och likaså tillfrågas om inbjudan per brev gått ut till alla klubbarna.
Dm-SM-lag: För närvarande finns 26 lag, det vore önskvärt med 28 lag så att man kan spela i 4 grupper. Semifinal spelas direkt den 11 februari 2007. De 2 bästa i varje grupp samt de 2 bästa 3:orna går vidare till finalspel den 24-25 mars 2007. Vid semifinalen spelas 72 brickor och vid finalen 120 brickor.
Förbundet bör skicka ut alla tävlingsinbjudningarna före jul och då kan även klubbarna få sina utskick medsända.
En medlem har via brev till Förbundet klagat över ett felaktigt resultat från Veterankvalet på Jakobsbergs BK. Göran kontrollerar detta efter information av Mats.

6. Sanktioner
Inga sanktioner har inkommit.
7. Möte med samtliga Förbundets klubbar
Förbundet har som mål att inbjuda alla klubbar till en träff för diskussion om framtiden. och vad de förväntar sig för hjälp av Förbundet. Klubbträffen äger rum lördagen den 10 mars 2007 kl 10.30 i St Eriks lokaler. Dessförinnan skickar Anna ut en enkät via mail angående vilken prioriteringsgrad klubbarna anser att olika aktiviteter bör ha. Följande aktiviteter skall vara med på enkäten: tävlingsutbildning, ruter och spader, hemsida, bridge-mate, kursverksamhet och Förbundets tävlingsprogram.

8. Övriga frågor.
Hemsidan diskuterades. Beslöts att ingen sponsring av hemsidan skall förekomma.
Göran visar de övriga styrelsemedlemmarna hur bridge-mate fungerar vid nästa styrelsemöte.

8. Nästa möte söndagen den 28 januari kl 18.30 på S:t Erik, Kronobergsg 12.

Vid protokollet : Justeras:Gunila Langius Anna Roos
Åtgärdslista:


1. Byte av fond Kalle
2. Undersöka inköp av passande dator Göran

3. Upprätta aktuell sponsorlista Anna o Göran

4. Fråga Thomas Larsson och Tomas Brenning angående ”Bridge-Mate” Göran

5. Fråga Thomas Larsson om någon fredag kan passa för utbildningsdag i spader och i ruter. Anna

6. Vad har hänt med inbjudan till DM-SM-Damer Göran

7. Kontrollera ev felaktigt resultat från veterankval Mats och Göran
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80